housewife nghĩa là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'hauswaif/

Bạn đang xem: housewife nghĩa là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa với mái ấm đề

  Từ ngay gần giống

  housewifely housewifery


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản