hươu cao cổ đọc tiếng anh là gì

a giraffe

Cách một người bạn dạng xứ rằng điều này

Bạn đang xem: hươu cao cổ đọc tiếng anh là gì

Hình hình họa mũi tên

Cách một người bạn dạng xứ rằng điều này

Hình hình họa mũi tên

Các kể từ và kiểu câu liên quan

một con cái chó; con cái chó

a dog

một con cái mèo; con cái mèo

a cat

một con cái người; con cái người

a human

Hình hình họa cô nàng đang được chỉ tay

Chúng tôi khiến cho việc học tập trở thành sướng nhộn

các đoạn phim Tiktok cho chính mình đắm bản thân vào trong 1 ngữ điệu mới? Chúng tôi sở hữu đấy nhé!

các đoạn phim Tiktok cho chính mình đắm bản thân vào trong 1 ngữ điệu mới?
Chúng tôi sở hữu nhé!

Một cách thức tuy nhiên dạy dỗ các bạn cả những kể từ chửi bới? Cứ tưởng là các bạn sẽ ko chất vấn cơ.

Một cách thức tuy nhiên dạy dỗ các bạn cả những kể từ chửi bới?
Cứ tưởng là các bạn sẽ ko chất vấn cơ.

Xem thêm: ebt là gì

Những bài học kinh nghiệm thực hiện kể từ lời nói bài xích hát yêu thương quí của bạn?Chúng tôi cũng có thể có luôn luôn.

Những bài học kinh nghiệm thực hiện kể từ lời nói bài xích hát yêu thương quí của bạn?
Chúng tôi cũng có thể có luôn luôn.

Tìm thám thính những #noidung các bạn yêu thương thích

Học nói đến những chủ thể các bạn thực sự quan liêu tâm

Xem video

Hơn 48,000 đoạn phim của những người bạn dạng ngữ

Học kể từ vựng

Chúng tôi dạy dỗ các bạn những kể từ trong mỗi video

Chat với Membot

Luyện tập dượt rằng với đối tác chiến lược ngữ điệu là AI của bọn chúng tôi

Công thức kín của Memrise

Xem thêm: submit nghĩa là gì

Công thức kín của Memrise

Giao tiếp

Được hiểu bởi vì người khác