in attempt to là gì

Attempt là động kể từ không thực sự xa thẳm kỳ lạ với những người học tập Tiếng Anh,  song, nhiều các bạn vẫn còn đấy vướng mắc ko rõ rệt Attempt To V hoặc Ving hoặc Attempt chuồn với giới kể từ gì?

Bài ghi chép này của IELTS LangGo tiếp tục trả lời cụ thể những thắc mắc bên trên để giúp đỡ các bạn dùng cấu hình Attempt một cơ hội đúng chuẩn.

Bạn đang xem: in attempt to là gì

Attempt to tướng V hoặc Ving
Tìm hiểu Attempt to tướng V hoặc Ving

1. Định nghĩa Attempt là gì?

Theo tự vị Cambridge, Attempt một vừa hai phải là một một động kể từ một vừa hai phải là một trong danh kể từ nhập Tiếng Anh.

Khi là một trong động kể từ, Attempt đem tức là cố gắng, nỗ lực làm gì cơ.

Ví dụ:

 • I attempted to tướng solve the problem about administrative procedural issues. (Tôi đang được nỗ lực giải quyết và xử lý yếu tố về giấy tờ thủ tục hành chính)
 • Despite many obstacles, the team attempted to tướng break the world record. (Bất chấp nhiều trở quan ngại, team này đã nỗ lực đập kỷ lục trái đất.)

Khi là một trong danh kể từ, Attempt Tức là sự nỗ lực, nỗ lực.

Ví dụ:

 • His attempt to tướng win the race was unsuccessful. (Sự nỗ lực của anh ý ấy nhằm giành thắng lợi nhập cuộc đua dường như không thành công xuất sắc.)
 • The attempt to tướng rescue the hostages was a success. (Sự nỗ lực giải cứu giúp con cái tin tưởng là một trong thành công xuất sắc.)

2. Attempt to tướng V hoặc Ving

Cũng theo đuổi tự vị Cambridge, động kể từ Attempt chuồn với To V.

Cấu trúc Attempt to tướng V được dùng nhằm thao diễn mô tả ý nghĩa: cố gắng, nỗ lực làm cái gi cơ.

Công thức:

S + attempt + to tướng tự something

Ví dụ:

 • He attempted to tướng climb the mountain, but he failed. (Anh ấy đang được nỗ lực trèo lên ngọn núi, tuy nhiên anh ấy đang được thất bại.)
 • She is attempting to tướng learn how to tướng drive. (Cô ấy đang được nỗ lực học tập tài xế.)
 • The company will attempt to tướng expand its business next year. (Công ty tiếp tục nỗ lực không ngừng mở rộng sale nhập năm cho tới.)
Cấu trúc Attempt to tướng V
Cấu trúc Attempt to tướng V

3. Attempt chuồn với giới kể từ gì?

Khi vào vai trò là danh kể từ, Attempt hoàn toàn có thể chuồn với giới kể từ On At, tùy nằm trong nhập văn cảnh chúng ta cũng có thể dùng hoạt bát.

Attempt chuồn với giới kể từ At

Cấu trúc:

Attempt at something

Ý nghĩa: nỗ lực triển khai hoặc đạt được điều gì đó

Cách dùng: Giới kể từ At được dùng Khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề cho tới tiềm năng hoặc thành phẩm của hành vi.

Ví dụ: He made an attempt at getting the job. (Anh ấy đang được nỗ lực để sở hữu được việc làm.)

Danh kể từ Attempt chuồn với giới kể từ gì?
Danh kể từ Attempt chuồn với giới kể từ gì?
 • Attempt chuồn với giới kể từ on

Cấu trúc:

Attempt on something

Ý nghĩa: nỗ lực nhằm thực hiện đảm bảo chất lượng rộng lớn điều gì cơ, ví như kết quả thể thao

Cách dùng: Giới kể từ On được dùng Khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề đến việc nỗ lực hoặc nỗ lực thực hiện đảm bảo chất lượng hơn

Ví dụ: His attempt on the match is amazing. (Nỗ lực của anh ý ấy nhập trận đấu thiệt tuyệt hảo.)

4. Các cụm kể từ phổ biến với Attempt

Sau Khi nắm được Attempt to tướng V hoặc Ving và Attempt chuồn với giới kể từ gì, chúng ta nằm trong học tập tăng những collocations phổ biến với Attempt nhằm dùng một cơ hội hoạt bát, đúng chuẩn Khi phát biểu và ghi chép nhé!

Cụm từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Make an attempt

Cố gắng/ test làm cái gi đó

He made an attempt to tướng improve his communication skills. (Anh ấy đang được nỗ lực nâng cao khả năng tiếp xúc của tôi.)

At the first attempt

Lần thứ nhất test làm cái gi đó

Surprisingly, he managed to tướng solve the math problem correctly at the first attempt. (Đáng sửng sốt là anh ấy đang được giải được vấn đề một cơ hội đúng chuẩn tức thì đợt test thứ nhất.)

Desperate attempt

Cố gắng nhập hiện tượng khẩn cấp cho hoặc vô nằm trong tuyệt vọng

She made a desperate attempt to tướng complete the project. (Cô ấy đang được nỗ lực rất là nhằm hoàn thiện dự án công trình.)

Last-ditch attempt

Cố gắng đợt cuối cùng

The team made the last-ditch attempt to tướng salvage the khuyễn mãi giảm giá. (Nhóm đang được triển khai nỗ lực ở đầu cuối nhằm cứu giúp vắng vẻ thỏa thuận hợp tác.)

5. Một số cấu hình và kể từ đồng nghĩa tương quan với Attempt

Học kể từ vựng tất nhiên về những kể từ đồng nghĩa tương quan tiếp tục khiến cho bạn nâng lên vốn liếng kể từ và đa dạng rộng lớn nhập cơ hội biểu đạt. Dưới đấy là một số trong những kể từ đồng nghĩa tương quan với Attempt:

Từ đồng nghĩa

Ý nghĩa

Cách trừng trị âm

Try

Cố gắng, thử

/traɪ/

Effort

Sự nỗ lực, trường hợp bất ngờ gắng

/ˈefərt/

Endeavor

cố gắng, nỗ lực

/ɪnˈdevər/

Undertaking

Nỗ lực, đảm nhận

/ˈʌndərtəkɪŋ/

Venture

mạo hiểm, tiến công cược

/ˈventʃər/

Bid

Lời ý kiến đề nghị, đấu giá

/bɪd/

Essay

Xem thêm: adviser là gì

Bài luận, test nghiệm

/ˈeseɪ/

Strive

Cố gắng, nỗ lực

/straɪv/

Aim

Mục xài, mục đích

/eɪm/

Maneuver

Động thái, vận động

/məˈnuːvər/

Movement

Sự vận động, di chuyển

/ˈmuːvmənt/

6. Bài tập dượt cấu hình Attempt đem đáp án

Sau Khi đang được tóm được Attempt to tướng V hoặc Ving và Attempt chuồn với giới kể từ gì rồi cũng giống như những cụm kể từ chuồn với Attempt, chúng ta hãy thực hành thực tế thực hiện bài bác tập dượt nhỏ tiếp sau đây nhé.

Bài tập dượt với cấu hình Attempt
Bài tập dượt với cấu hình Attempt

Bài 1: Dịch những câu sau sang trọng giờ Anh với cấu hình Attempt to tướng V và Attempt + giới từ

 1. Họ đang được nỗ lực giải quyết và xử lý yếu tố một cơ hội độc lập.

 2. Hệ thống bình an đang được ngăn ngừa ngẫu nhiên nỗ lực truy vấn trái ngược phép tắc nhập những tập dượt tin tưởng mật của doanh nghiệp.

 3. Họ đang được nỗ lực hoàn thiện dự án công trình trước thời hạn.

 4. Sinh viên đang được nỗ lực hiểu đích thông điệp của nghề giáo.

 5. Chúng tôi nỗ lực thi công một xã hội liên hiệp.

 6. Nhóm nghiên cứu và phân tích đang được nỗ lực phân tách tác động của biến hóa nhiệt độ so với cuộc sống động vật hoang dã.

 7. Tổng thống nỗ lực nâng cao unique cty nó tế.

 8. Thám tử đang được nỗ lực khảo sát hiện nay ngôi trường tội ác nhằm thực hiện sáng sủa tỏ bí hiểm phí a đằng sau nó.

Bài 2: Điền nhập khu vực rỗng tuếch những cụm kể từ phổ biến với Attempt phù hợp

 1. Despite the challenging circumstances, she ___________ to tướng solve the problem.

 1. made an attempt

 2. last-ditch attempt

 3. desperate attempt

 1. The team decided to tướng ___________ to tướng secure a victory in the championship, even though it seemed hopeless.

 1. at the first attempt

 2. made a desperate attempt

 3. make a last-ditch attempt

 1. After failing ___________, he succeeded on the second try.

 1. desperate attempt

 2. at the first attempt

 3. last-ditch attempt

 1. In a ___________ to tướng save their relationship, they attended couples therapy.

 1. last-ditch attempt

 2. at the first attempt

 3. make an attempt

 1. Despite the initial failure, he ___________ to tướng complete the challenging project.

 1. at the first attempt

 2. made an attempt

 3. desperate attempt

ĐÁP ÁN

Bài 1:

 1. They attempted to tướng resolve the issue peacefully.

 2. The security system prevented any attempt on unauthorized access to tướng the confidential files.

 3. They attempted to tướng complete the project ahead of schedule.

 4. The students attempted to tướng understand the teacher's message correctly.

 5. We attempt to tướng build a cohesive community.

 6. The research team attempted to tướng analyze the effects of climate change on animal life.

 7. The President tries to tướng improve the quality of medical services.

 8. The detective attempted to tướng investigate the crime scene to tướng unravel the mystery behind it.

Bài 2:

 1. C

 2. C

 3. B

  Xem thêm: day out là gì

 4. A

 5. B

Như vậy, IELTS LangGo trả lời cho chính mình thắc mắc Attempt to tướng V hoặc Ving gần giống Attempt chuồn với giới kể từ gì. Các các bạn hãy xem thêm kỹ lý thuyết và thực hiện bài bác tập dượt nhằm tóm có thể cách sử dụng cấu hình Attempt nhé.