in danger of là gì

Trong giờ đồng hồ Anh, giới kể từ ‘In’ rất có thể được dùng nhằm kết phù hợp với thật nhiều kể từ không giống nhau. Những cụm kể từ chính thức với ‘In’ tại đây tiếp tục khiến cho bạn trình bày giờ đồng hồ Anh một cơ hội bất ngờ và đúng mực rộng lớn.

1. In advance (of sth): trước (một việc gì đó)

Bạn đang xem: in danger of là gì

When the mountainous areas were razed by the earthquake, people had been evacuated in advance.

Khi những vùng núi bị san vày tự trận động khu đất, người xem đang được tản cư trước bại rồi.

2. In danger (of sth): đang được gặp gỡ nguy khốn (gì), với nguy cơ tiềm ẩn (là …)

The poor management has placed many rare plants in danger of extinction.

Việc quản lý và vận hành thông thường bịa đặt nhiều loại thực vật quý và hiếm vô nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt.

3. In debt : vướng nợ

Although we are poor, we have never been in debt.

Mặc mặc dù tất cả chúng ta túng, tất cả chúng ta ko lúc nào vướng nợ cả.

4. In fact : bên trên thực tiễn, thực tiễn là

He said he used vĩ đại live in London. In fact, he also lived in Tokyo.

Anh ấy trình bày anh ấy từng sinh sống ở London. Trên thực tiễn, anh ấy đã và đang sinh sống ở Tokyo.

5. In general : nhìn tổng thể (~ generally)

In general, females tend vĩ đại prefer doing the housework.

Nhìn công cộng, phái nữ với Xu thế mến thao tác làm việc căn nhà rộng lớn.

6. In love (with sb): đang yêu thương (ai)

Peter and Mary are madly in love.

Peter và Mary đang yêu thương nhau say đắm.

Chú ý: Ngoài dùng với động kể từ “to be”, “in love” cũng tương đối hay được sử dụng với động kể từ “fall”

They fell in love with each other at first sight.

Họ vẫn yêu thương nhau ngay lập tức tầm nhìn trước tiên.

7. In need (of) : đang được cần thiết gì

My house is in need of a thorough clean.

Nhà tôi rất cần được vệ sinh dọn cẩn trọng.

Chú ý: cụm kể từ “in need” còn tồn tại ý niệm nói tới người túng khó khăn không tồn tại đầy đủ thực phẩm hoặc tài chủ yếu.

ActionAid is a charity whose primary aim is vĩ đại provide assistance vĩ đại people in need.

Xem thêm: sit up là gì

ActionAid là 1 trong tổ chức triển khai kể từ thiện nhưng mà mục tiêu chủ yếu của chính nó là trợ canh ty những người dân túng khó khăn.

8. In other words : trình bày cơ hội khác

She came – in other words, she accepted his proposal.

Cô ấy đang đi đến – trình bày cách thứ hai, cô ấy vẫn gật đầu lời nói cầu hít của anh ý ấy.

9. In trouble : đang được gặp gỡ rắc rối

He’s in trouble with the police.

Anh ấy đang được gặp gỡ phiền nhiễu với công an.

10. In the kết thúc : cuối cùng

In the kết thúc, the firefighter managed vĩ đại pull the child out of the rubble.

Cuối nằm trong, người binh cứu vớt hỏa vẫn nỗ lực nhằm lôi đứa trẻ con thoát khỏi lô ụp nát nhừ.

11. In time : kịp lúc

The ambulance got there just in time vĩ đại save the man.

Xe cứu vớt thương cho tới bại cứu vớt người con trai kịp khi.

12. In vain:  không với sản phẩm, vô ích

She waited in vain for her son vĩ đại return.

Cô ấy đợi người nam nhi quay về vô tuyệt vọng.

13. In no time: đặc biệt nhanh gọn, duy nhất thoáng

When we work together, we can finish the project in no time.

Khi tất cả chúng ta thao tác làm việc bên cạnh nhau, tất cả chúng ta rất có thể hoàn thiện dự án công trình nhanh gọn.

14. In demand: với nhu cầu

The books about space discoveries are always much in demand.

Các sách về mày mò không khí luôn luôn với cầu rất rộng.

15. In a hurry: nhanh chóng, tất bật, cuống quýt vàng

Xem thêm: tutu là gì

They had vĩ đại leave the building in a hurry when being notified of an incoming tsunami.

Mọi người cần tách ngoài tòa căn nhà vô vội vàng khi được thông tin về một cơn sóng thần chuẩn bị xảy cho tới.

(DKN)

TIN LIÊN QUAN