in demand là gì

Tendency đồ sộ become more in-demand in the future.

Xu phía trở nên nhu cầu nhiều hơn thế vô sau này.

Bạn đang xem: in demand là gì

Admissions đồ sộ this highly in-demand program are competitive.

Tuyển sinh cho tới lịch trình đem nhu cầu cao này là đối đầu và cạnh tranh.

Begin a career in the growing and in-demand pharmacy industry with CDI College's Pharmacy Technician diploma.

Bắt đầu sự nghiệp vô ngành dược phẩm đang được cách tân và phát triển và nhu cầu với vì chưng chất lượng nghiệp Kỹ thuật viên Dược của CDI College.

Information Technology(IT) is a very important, specialized, and in-demand profession.

Công nghệ thông tin( IT) là một trong những nghề ngỗng cực kỳ cần thiết, trình độ chuyên môn hóa thâm thúy và yêu cầu cao.

We provide innovative training for lifelong learning and success in the in-demand fields of today's rapidly changing technological economy.

Chúng tôi hỗ trợ đào tạo và giảng dạy tạo nên cho tới việc học tập trong cả đời và thành công xuất sắc trong số nghành nhu cầu của nền kinh tế tài chính công nghệ đang được thay cho thay đổi nhanh gọn lẹ thời buổi này.

Often PNPs tìm kiếm outforeign workers with experience in occupations which are in-demand in the province.

PNP thông thường dò thám tìm kiếm làm việc quốc tế cókinh nghiệm trong số ngành nghề ngỗng đem nhu cầu vô tỉnh.

It is also important not tochoose the category you think is gainful or in-demand just because of its profitability.

Cũng ko nên lựa chọn loại màbạn nghĩ về là chất lượng hoặc chỉ việc nhu cầu vì thế lợi tức đầu tư của chính nó.

Nowadays serverless platforms are getting much more popularity andare in-demand, especially by the large organizations.

Ngày ni những nền tảng không tồn tại sever đang được càng ngày càng phổ cập rộng lớn vànhu cầu, nhất là vì chưng những tổ chức triển khai rộng lớn.

Be as human as you can, add creativity đồ sộ your SEO writing,and you will be in-demand instead out of a job.

Hãy là một trong những trái đất khi chúng ta cũng có thể, tạo nên tăng sự tạo nên cho tới văn bạn dạng SEO của công ty vàbạn sẽ có được nhu cầu thay cho thoát khỏi một việc làm.

It can be deployed on-site, in the cloud, or in-demand.

Nó rất có thể được xây dựng tức thì vô khuôn viên, trong số đám mây, hoặc nhu cầu.

The rate you receive for your time depends on how rare and in-demand your skills are đồ sộ society.

Tỷ lệ chúng ta sẽ có được cho tới thời hạn của công ty phụthuộc vô cường độ rất hiếm và nhu cầu khả năng của công ty so với xã hội.

He is an in-demand marketing speaker and author of the book entitled Go Mobile with Jeanne Hopkins, former VP of marketing at HubSpot.

Anh ấy là một trong những ngôi nhà tiếp thị về nhu cầu và hiện nay đang ghi chép cuốn sách“ Go Mobile” với Jeanne Hopkins, giám đốc marketing cho tới HubSpot.

Gallery showcasing components for seven in-demand applications: Automotive, Industries& Robotics, Smart Living, Smart Security, and Wearables& Medical.

Gallery trưng bày cácthành phần bảy phần mềm trong theo đuổi yêu thương cầu: Ô tô, Industries& Robotics, Smart Living, Smart Security, và tranh bị đeo& Y tế.

A pharmaceutical science MSccan open the doors đồ sộ a variety of interesting and in-demand careers.

Một khoa học tập MSc dược phẩmcó thể Open cho 1 loạt những sự nghiệp thú vị và trong nhu cầu.

Healthcare is a rapidly growing field in today's world,and students can often look forward đồ sộ stimulating and in-demand careers.

Y tế là một trong những nghành đang được cách tân và phát triển nhanh gọn lẹ vô trái đất thời buổi này, và SV thông thường đem thểnhìn về phía đằng trước nhằm kích ứng và yêu cầu công việc và nghề nghiệp.

Xem thêm: line manager là gì

There was one spot still left at Happy Isles,the park's most in-demand trailhead.

Vẫn còn một điểm còn còn lại ở Happy Isles,công viên đàng sút đem nhu cầu cao nhất.

The two categories of the GTS target high-growth companies,and workers in identified in-demand occupations.

Hai khuôn khổ của GTS hướng về phía những công ty lớn phát triển thời gian nhanh, vànhững lực lượng lao động được xác lập trong mỗi ngành nghề ngỗng đang cần.

Following Facebook and YouTube, it is the third most in-demand social network around the world.

Sau Facebook và YouTube, đó là social phổ cập loại thân phụ toàn cầu.

The focus of the Business-Accounting program is đồ sộ prepare you for the important role of a successful and in-demand operational management accountant.

Trọng tâm của việc kinh doanh- Kếtoán lịch trình là nhằm sẵn sàng cho tới tầm quan trọng cần thiết của một kế toán tài chính vận hành thành công xuất sắc và sinh hoạt trong nhu cầu.

The university also offers a variety of twoyear associate degree programs that correspond đồ sộ the in-demand vocational opportunities.

Các ngôi trường ĐH cũng hỗ trợ hàng loạt những lịch trình trình cao đẳng 2 năm tươngứng với những thời cơ công việc và nghề nghiệp trong nhu cầu.

I looked at tons of job listings and found these 12 most in-demand skills that you probably already have.

Tôi nhìn vô list việc làm và vẫn dò thám đi ra 12 khả năng cần thiết nhất tuy nhiên chúng ta cũng có thể vẫn đem.

Not only are we passionate about teaching our students practical and in-demand skills relevant đồ sộ the modern workplace, we also want them đồ sộ know the latest in effective job searches.

Không đơn thuần Shop chúng tôi ưng ý giảng dạy dỗ SV của Shop chúng tôi thực tiễn và khả năng theo yêu thương cầu tương quan cho tới điểm thao tác tân tiến, Shop chúng tôi mong muốn bọn họ biết tiên tiến nhất vô dò thám tìm kiếm việc thực hiện hiệu suất cao.

MicroMasters program certificates showcase deep learning and in-demand skills đồ sộ employers and can help you get started on a path toward completing an advanced degree.

Chứng chỉ lịch trình MicroMasters thểhiện những khả năng học hành và nhu cầu thâm thúy cho tới ngôi nhà tuyển chọn dụng và rất có thể giúp đỡ bạn chính thức bên trên tuyến đường triển khai xong vì chưng cung cấp cao.

With only around 25 students admitted into the programme, you will get the individual attention you need andwill be one of only a select few lawyers with this type of specialised and in-demand expertise.

Chỉ với mức 25 SV được trao vô lịch trình, các bạn sẽ sẽ có được sự quan hoài cá thể tuy nhiên bạn phải vàsẽ là một trong những vô số không nhiều những trạng sư tinh lọc với loại trình độ chuyên môn và trình độ chuyên môn theo yêu thương cầu này.

Combining creativity with the hands-on world of construction, Fanshawe's Architectural Technology program will introduce you đồ sộ the dynamic,exciting and always in-demand world of building design.-.

Kết hợp ý sự tạo nên với trái đất xây cất thực hành thực tế, lịch trình Công nghệ bản vẽ xây dựng của Fanshawe tiếp tục trình làng cho chính mình trái đất kiến thiết xây cất biến hóa năng động,thú vị và luôn luôn trực tiếp theo yêu thương cầu.

This program will equip you with the advanced knowledge and professional skills đồ sộ succeed in the challenging,dynamic and highly in-demand industry of civil engineering.

Chương trình này tiếp tục chuẩn bị cho chính mình những kỹ năng tiên tiến và phát triển và khả năng có trách nhiệm nhằm thành công xuất sắc trong các việc thách thức,năng động và ở tầm mức phỏng cao nhu cầu của ngành công nghiệp công trình xây dựng gia dụng.

After eight đồ sộ 12 months of online coursework, students can share their information with Google and other companies- such as Bank of America, Sprint and PNC Bank-to potentially get in-demand tech jobs.

Sau 8 cho tới 12 mon học tập trực tuyến, SV rất có thể share vấn đề của mình với Google và những công ty lớn khác ví như Ngân sản phẩm Mỹ, Sprint và PNC Bank nhằm rất có thể sẽ có được những côngviệc tương quan cho tới nghệ thuật theo yêu thương cầu.

Manitoba's Express Entry Stream allows the province đồ sộ nominate Express Entry candidates with a strong connection đồ sộ Manitoba andwork experience in an occupation that the province considers in-demand, among all other criteria's.

Luồng Express Entry của Manitoba được cho phép tỉnh đề cử ứng viên Express Entry đem côn trùng tương tác nghiêm ngặt với Manitoba và kinhnghiệm thao tác vô ngành nghề ngỗng tuy nhiên tỉnh đánh giá theo yêu thương cầu, vô số những tiêu chuẩn không giống.

Bloomsburg University's bachelor of science degree program in Electronics Engineering Technology(EET)teaches students đồ sộ work with the latest high-tech equipment and prepare for in-demand rewarding careers in industry.-.

Xem thêm: stories là gì

Chương trình CN khoa học tập của Bloomsburg University về Kỹ thuật Công nghệ Điện tử( EET)dạy SV thao tác với những tranh bị technology cao tiên tiến nhất và sẵn sàng cho tới công việc và nghề nghiệp có ích theo yêu thương cầu vô ngành.

Current Employment in Manitoba You must have a full-time job offer from an eligible current employer,with a minimum 1-year contract on Manitoba's published In-Demand Occupations list that are consistent with your completed training.

Bạn nên đem lời nói mời mọc thao tác toàn thời hạn từ 1 người chủ thời điểm hiện tại đầy đủ ĐK, với hợp ý đồng tốithiểu một năm vô list Nghề nghiệp Theo yêu thương cầu được xuất bạn dạng của Manitoba phù phù hợp với khóa đào tạo và giảng dạy triển khai xong của công ty.