in service là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

  • IPA: /ˈɪn.ˈsɜː.vəs/

Tính từ[sửa]

in-service /ˈɪn.ˈsɜː.vəs/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Tại chức.
    in-service training course — lớp đào tạo và giảng dạy bên trên chức

Tham khảo[sửa]

  • "in-service", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)
Mục kể từ này còn nguyên sơ. quý khách hàng rất có thể viết vấp ngã sung.
(Xin coi phần trợ canh ty nhằm hiểu biết thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)