in store là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈstɔr/
Hoa Kỳ[ˈstɔr]

Danh từ[sửa]

store /ˈstɔr/

 1. Sự có rất nhiều, sự đầy đủ.
  a store of wisdom — một kho khôn khéo ngoan
 2. Dự trữ.
  to rung rinh in store for winter — dự trữ mang lại mùa đông
 3. Kho sản phẩm.
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Cửa sản phẩm, cửa ngõ hiệu.
 5. (Số nhiều) (the stores) cửa hàng bách hoá.
 6. (Số nhiều) Hàng tích trữ; loại dự trữ; sản phẩm nhằm cung ứng.
  military stores — quân trang quân dụng dự trữ
 7. (Định ngữ) Dự trữ.
  store cattle — thú vật dự trữ (chưa rước rời khỏi vỗ béo)
  store rice — gạo dự trữ

Thành ngữ[sửa]

 • in store:
  1. Có sẵn, đem dự trữ sẵn.
   to have something in store for somebody — dành riêng sẵn mang lại ai dòng sản phẩm gì
 • to mix store by: Đánh giá chỉ cao.
 • to mix no great store by: Coi thông thường.
 • store is no sore: Càng nhiều của càng chất lượng.

Ngoại động từ[sửa]

store ngoại động từ /ˈstɔr/

Bạn đang xem: in store là gì

Xem thêm: objection là gì

 1. Tích trữ, nhằm dành riêng.
 2. Cất vô kho, lưu giữ vô kho, mang lại vô kho.
 3. Chứa, đựng, tích.
  to store energy — tích năng lượng
 4. Trau dồi, tu dưỡng.
  to store one's mind — trau dồi trí tuệ

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "store", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /stɔʁ/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
store
/stɔʁ/
stores
/stɔʁ/

store /stɔʁ/

 1. Bức sáo, bức rèm, rèm rèm.

Tham khảo[sửa]

 • "store", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)