in the way là gì

1. Lược vứt giới từ

Trong lối hành văn thân thiện, ko quý phái, tất cả chúng ta luôn luôn lược vứt giới kể từ in hoặc or trước way.
Ví dụ:
You’re doing it (in) the wrong way.
(Cậu đang khiến sai cơ hội rồi.) 
Do it (in) any way you lượt thích.
(Hãy tuân theo cơ hội mà cậu mong muốn.)
Come this way. 
(Đi lối này.)

Bạn đang xem: in the way là gì

2. Cấu trúc quan lại hệ

Trong lối hành văn thân thiện, ko quý phái, tất cả chúng ta thông thường thưa the way (that) thay cho the way in/by which.
Ví dụ:
I don’t lượt thích the way (that) you talk to tướng bầm. 
(Em ko mến cơ hội anh thủ thỉ với em.)
Let’s go the way (that) we went yesterday.
(Hãy lên đường đàng tất cả chúng ta lên đường ngày hôm qua loa.)

3. Nguyên thể hoặc -ing

Sau way (với nghĩa 'phương pháp'/'cách thức'), tất cả chúng ta hoàn toàn có thể người sử dụng cấu hình nguyên vẹn thể hoặc of...ing. Không đem sự không giống nhau đặc biệt quan trọng thân mật nhì cấu hình này.
Ví dụ:
There's no way to tướng prove/of proving that he was stealing.
(Không đem cơ hội này minh chứng anh tớ ăn trộm.)

Xem thêm: homogeneity là gì

4. way of và mean of

Way of ko người sử dụng trước danh kể từ (trừ nhập cụm từ thông thườn way of life). Thay nhập bại tất cả chúng ta người sử dụng means of methods of.
Ví dụ:
The 19th century saw a revolution in means of transport. 
(Thế kỷ 19 tận mắt chứng kiến một cuộc cách mệnh nhập vận tải đường bộ.)
KHÔNG DÙNG: ...ways of transport.
They tried all possible methods of instruction, but the child learnt nothing.
(Họ demo từng phương án chỉ dẫn hoàn toàn có thể tuy nhiên đứa trẻ em ko học tập được gì cả.)

Xem thêm: low hanging fruit là gì

5. in the way và on the way

Hai cụm từ này trọn vẹn không giống nhau. In the/my/...way được sử dụng cho tới những chướng ngại vật vật - những vật ngăn cản ai bại cho tới điểm mà người ta mong muốn.
Ví dụ:
I can’t get the xế hộp out because those boxes are in the way. 
(Tôi ko thể tài xế rời khỏi vì thế các cái vỏ hộp ngáng đàng.)
Please don’t stand in the kitchen door - you’re in my way.
(Xin chớ đứng ở cửa ngõ nhà bếp - anh đang được ngáng đàng tôi đấy.)

On the/my...way đem nghĩa 'trong chuyến đi/di chuyển' hoặc 'đang tới'.
Ví dụ:
We'll have lunch on our way.
(Chúng tớ tiếp tục ăn trưa bên trên lối đi.)
Spring is on the way.
(Mùa xuân đang được cho tới.)