in trong tiếng anh là gì

Bản dịch

expand_more Print Preview

expand_more Print Preview

Bạn đang xem: in trong tiếng anh là gì

Bản dịch

Although I have no previous experience in…, I have had…

expand_more Mặc mặc dù trước đó chưa từng sở hữu tay nghề thao tác làm việc trong..., tôi từng...

He / she always takes an active role in… .

Cậu ấy / Cô ấy cực kỳ tích cực kỳ trong...

My current position as…for...has provided u with the opportunity to tát work in a high-pressure, team environment, where it is essential to tát be able to tát work closely with my colleagues in order to tát meet deadlines.

., tôi sở hữu thời cơ thao tác làm việc theo dõi group trong một môi trường thiên nhiên áp lực nặng nề cao. Nhờ vậy tôi tiếp tục tập luyện được kĩ năng phối phù hợp với đồng group và hoàn thiện việc làm trúng tiến trình.

Ví dụ về kiểu cách dùng

(used before going to tát bed, not to tát say goodbye in the evening)

Xem thêm: lashes là gì

... mái ấm khách hàng chỉ đáp ứng bữa sáng sủa (not popular in Vietnam)?

Bạn vẫn muốn in hóa đơn không?

Ví dụ về đơn ngữ

As printing was done by hand, printers were able to tát achieve effects impractical with machines, such as the blending or gradation of colours on the printing block.

Like normal printing blocks, the text is written in reverse, making it difficult to tát read.

She studied the craft from old manuscripts and books and got hold of ancient printing blocks.

Several ingenious preservation techniques are utilized to tát preserve the wooden printing blocks.

Xem thêm: petroleum là gì

The machine engraves wobbling, halftone lines on wooden printing blocks, which the artists ink and print by hand on large, rough-edged sheets of cốt tông rag and mulberry paper.

in

English

  • Hoosier State
  • Ind.
  • Indiana