incremental cost là gì

Phân tích cận biên dựa vào kỹ năng cốt lõi nhằm xác lập những ngân sách và lợi nhuận đem tương quan nhập quy trình thể hiện đưa ra quyết định và rời bị lầm lẫn vì như thế những ngân sách và lợi nhuận ko tương quan nhằm vận dụng nhập những đưa ra quyết định sale...

I. Mục tiêu

 • Xác tấp tểnh và đo lường những ngân sách tương quan (relevant costs) hoặc ngân sách chênh chéo (differential costs)
 • Sử dụng phân tách cận biên (marginal analysis) cho những đưa ra quyết định sale.
 • Tìm hiểu về tác dụng của thuế thu nhập (income taxes) so với phân tách cận biên.
 • Tính toán những tác dụng của những đưa ra quyết định sale so với thu nhập hoạt động và sinh hoạt (operating income).
 • Xác tấp tểnh những tác động của sự việc thay cho thay đổi hiệu suất (capacity) so với những đưa ra quyết định phát hành.
 • Xác tấp tểnh và tế bào miêu tả những nguyên tố tấp tểnh tính (qualitative factors) nhập đưa ra quyết định mua sắm hoặc chào bán. 

II. Nội dung

Bạn đang xem: incremental cost là gì

Để thể hiện những đưa ra quyết định sale tương quan cho tới những hoạt động và sinh hoạt của công ty, ban vận hành thông thường cần dựa vào việc phân tách những nguyên tố tương quan và ko tương quan cho tới quy trình hoạt động và sinh hoạt.

Trong bài học kinh nghiệm này, tất cả chúng ta tiếp tục mò mẫm hiểu về:

 • Sự chênh chéo ngày càng tăng về ngân sách và lợi nhuận dựa vào việc thể hiện đưa ra quyết định sale.
 • Các loại phương án đưa ra quyết định sale và tác dụng của bọn chúng cho tới thu nhập.

1. Các nguyên tố tương quan và ko liên quan

Trong quy trình rời khỏi đưa ra quyết định, công ty thông thường triệu tập nhập phân tách lợi nhuận và ngân sách. Doanh thu và ngân sách được dùng nhằm phân tách thông thường là lợi nhuận và ngân sách được dẫn đến nhập tương lai

Chỉ những ngân sách hoàn toàn có thể tránh khỏi mới mẻ đem tương quan cho tới việc thể hiện đưa ra quyết định. Ngân sách ko thể rời ngoài sẽ không còn tương quan. 

1.1. Doanh thu 

Doanh chiếm được nghĩ rằng tương quan cho tới những đưa ra quyết định sale Lúc việc lựa lựa chọn những biện pháp thay cho thế khiến cho lợi nhuận thay cho thay đổi.

Nếu lợi nhuận ko gia tăng hoặc thất lạc lên đường Lúc một đưa ra quyết định sale được thể hiện thì lợi nhuận tê liệt ko được xem là lợi nhuận tương quan. 

1.2. Chi phí

Chi phí tương quan cho tới những đưa ra quyết định sale là ngân sách bị tác động vì như thế những đưa ra quyết định sale chuẩn bị được thể hiện. Thông thông thường ngân sách biến hóa thông thường là ngân sách tương quan. Tuy nhiên, Lúc ngân sách thay cho thay đổi trong cả Lúc không tồn tại đưa ra quyết định sale này vừa mới được thể hiện thì nó ko cần là ngân sách tương quan.

Chi phí thắt chặt và cố định thông thường ko tương quan cho tới đưa ra quyết định sale. Tuy nhiên, nó sẽ bị tương quan Lúc ban vận hành đưa ra quyết định thay cho thay đổi lượng phát hành hoặc lượng bán sản phẩm. Ngay cả Lúc những đưa ra quyết định tê liệt ko khiến cho ngân sách thắt chặt và cố định thay cho thay đổi rất nhiều.

Các loại ngân sách bao gồm: 

2CC6.1

a. Ngân sách đem tương quan (Revelant costs)

  • Chi phí thẳng (Direct costs): Là những ngân sách tương quan thẳng cho tới phát hành và bán sản phẩm. Ngân sách thẳng hoàn toàn có thể được xác lập hoặc truy tìm tới một đối tượng người dùng ngân sách chắc chắn.

      Ngân sách thẳng bao gồm:

2CC6.2

  • Chi phí tùy nằm trong (Discretionary costs): Là những ngân sách đột biến kể từ những đưa ra quyết định ngân sách lịch (thường là sản phẩm năm) của ban vận hành nhằm đầu tư trong số nghành nghề dịch vụ ko tương quan thẳng cho tới phát hành hoặc bán sản phẩm. 

2CC6.3

Chi phí gia tăng

(Incremental Cost)

Chi phí hiện

(Explicit Cost)

Chi phí ẩn

(Implicit cost)

Còn được gọi là ngân sách cận biên (Marginal costs).

Là ngân sách chênh chéo hoặc ngân sách bổ sung cập nhật đột biến nhằm phát hành thêm 1 lượng đơn vị chức năng thành phầm.

Chi phí ngày càng tăng là ngân sách tương quan và bao hàm toàn bộ những ngân sách biến hóa và từng ngân sách thắt chặt và cố định hoàn toàn có thể tránh khỏi tương quan cho tới một đưa ra quyết định.

Còn được gọi là ngân sách tự động trả (out-of-pocket costs) hoặc ngân sách vẫn chi (outlay costs).

Là những ngân sách đòi hỏi quyết toán giải ngân chi phí mặt mũi thực tiễn. Ngân sách hiện nay được ghi nhận nhập làm hồ sơ kế toán tài chính đầu tiên của doanh nghiệp, gọi là ngân sách kế toán tài chính.

Còn được gọi là ngân sách thời cơ (Opportunity costs) hoặc ngân sách quy thay đổi (Imputed costs).

Là phần góp sức nhập thu nhập bị thất lạc lên đường tự ko dùng nguồn lực có sẵn giới hạn Theo phong cách dùng thay cho thế cực tốt. Ngân sách ẩn ko được ghi nhận nhập làm hồ sơ kế toán tài chính.

b. Chi phí ko tương quan (Irrelevant costs)

  • Chi phí chìm (Sunk costs): Là ngân sách không bao giờ thay đổi theo gót đưa ra quyết định. Thông thông thường, đấy là những ngân sách nhập vượt lên trước khứ được triển khai trước lúc thể hiện đưa ra quyết định. Ngân sách chìm cũng hoàn toàn có thể xẩy ra nhập sau này nếu như những ngân sách nhập sau này đã và đang được khẳng định và việc thể hiện đưa ra quyết định ko thực hiện thay cho thay đổi ngân sách.
  • Chi phí ko thể trấn áp (Uncontrollable costs): Là bất kì ngân sách này ko thể phải chịu vì như thế ban vận hành nhập một thời hạn chắc chắn. Ngân sách ko trấn áp được ko cần là ngân sách tương quan vì như thế người vận hành rời khỏi đưa ra quyết định ko thể thay cho thay đổi bọn chúng. 

2. Phân tích cận biên (Marginal analysis)

Phân tích cận biên là cách thức đưa ra quyết định hoạt động và sinh hoạt, được dùng Lúc phân tách những đưa ra quyết định sale tương quan cho tới những thành phầm của công ty, những đơn đặt mua và những phân khúc thị trường phát hành.

Phân tích cận chỉnh sửa trung nhập lợi nhuận và ngân sách tương quan cho tới một đưa ra quyết định của công ty. 

2.1. Cách xác lập ngân sách cận biên và lợi nhuận cận biên 

a. Xác tấp tểnh ngân sách cận biên

Cách xác lập ngân sách cận biên bao hàm công việc sau: 

2CC6.4

b. Xác tấp tểnh lợi nhuận cận biên

Cách xác lập lợi nhuận cận biên tương tự động với cơ hội xác lập ngân sách cận biên. Doanh thu ngày càng tăng đó là lợi nhuận cận biên và đem tương quan thẳng cho tới việc thể hiện đưa ra quyết định. 

2.2. Các nguyên tố tấp tểnh tính tác động cho tới phân tách cận biên

Khi dùng phân tách cận biên, công ty cần thiết đánh giá những nguyên tố sau:

2CC6.5

3. Tác động của thuế thu nhập so với việc rời khỏi quyết định

Ngoài lợi nhuận tương quan và ngân sách tương quan, thuế thu nhập (income tax) là 1 trong bộ phận cần thiết của phân tách cận biên.

Doanh thu ngày càng tăng (Incremental revenues) còn được gọi là lợi nhuận chênh chéo (differential revenues). Doanh thu ngày càng tăng hùn khấu trừ thu nhập Chịu thuế (taxable income) và ngân sách ngày càng tăng (Incremental costs) của thuế thu nhập.

Tác động của thuế thu nhập so với việc rời khỏi đưa ra quyết định được đánh giá dựa vào những công thức sau: 

2CC6.6

4. Các phương án đưa ra quyết định kinh doanh

4.1. Đơn sản phẩm đặc biệt quan trọng (Special orders)

Quyết tấp tểnh tương quan cho tới lô hàng nhất là đưa ra quyết định của công ty về sự nên đồng ý hoặc kể từ chối một đơn đặt mua có mức giá đặc biệt quan trọng.

Các đưa ra quyết định này tương quan cho tới việc đối chiếu giá chỉ lô hàng đặc biệt quan trọng với những ngân sách tương quan và phân tách những yếu tố kế hoạch. 

a. Các ngân sách liên quan

Quyết tấp tểnh tương quan cho tới lô hàng đặc biệt quan trọng cần dựa vào năng lượng phát hành của công ty và những ngân sách tương quan cho tới quy trình phát hành.

  • Nếu công ty đầy đủ năng lượng phát hành và đem hiệu suất dư thừa:

Giá thành phầm ≥ Ngân sách biến hóa → Chấp nhận đơn hàng

  •  Nếu công ty thiếu hụt năng lượng phát hành và hiệu suất vẫn đạt tối đa:

Giá thành phầm ≥ Ngân sách biến hóa + Ngân sách thời cơ → Chấp nhận đơn hàng 

b. Các nguyên tố tác động cho tới quyết định

Việc đồng ý một đơn đặt mua đặc biệt quan trọng cũng trở thành tác động một trong những nguyên tố kế hoạch và tấp tểnh tính, bao gồm:

2CC6.7

4.2. Tự phát hành hoặc mua sắm ngoài (Make or buy)

Quyết tấp tểnh tự động phát hành hoặc mua sắm tương quan cho tới đưa ra quyết định của công ty về sự tự động phát hành một bộ phận thành phầm hoặc mướn ngoài.

Trước Lúc đưa ra quyết định đem mướn ngoài phát hành hay là không, công ty nên dùng những nguồn lực có sẵn sẵn mang trong mình một cơ hội hiệu suất cao nhất. 

a. Các ngân sách liên quan

Quyết tấp tểnh tự động phát hành hoặc mướn ngoài cần dựa vào những ngân sách tương quan cho tới quy trình phát hành.

Tổng ngân sách phát hành tương quan ≤ Ngân sách mua/thuê ngoài → Tự sản xuất

Tổng ngân sách phát hành tương quan > Ngân sách mua/thuê ngoài → Mua/thuê ngoài

Lưu ý:

  • Chi phí tương quan nhằm sản xuất một phần tử là tổng của toàn bộ những ngân sách hoàn toàn có thể tránh khỏi.
  • Chi phí hoàn toàn có thể tránh khỏi bao hàm ngân sách phát hành biến hóa và ngân sách thắt chặt và cố định đem tương quan tiếp tục bị loại bỏ quăng quật nếu như phần tử được mua sắm kể từ mái ấm cung ứng phía bên ngoài.
  • Khi công ty không tồn tại hiệu suất nhàn nhã rỗi thì nên đánh giá ngân sách cơ hội 

b. Các nguyên tố tác động cho tới quyết định

Các nguyên tố kế hoạch và tấp tểnh tính hoàn toàn có thể tác động cho tới đưa ra quyết định mua sắm hoặc tự động phát hành của công ty bao gồm: 

2CC6.8

4.3. Bán vẹn toàn trạng hoặc xử lý thêm thắt (Sell as is or process further)

Quyết tấp tểnh về sự đem nên chào bán bên trên điểm phân tích (split-off point) hoặc xử lý thêm thắt thành phầm dựa vào ngân sách ngày càng tăng và lợi nhuận ngày càng tăng.

Xem thêm: Khám phá sảnh casino tại kubet – Trải nghiệm đẳng cấp dành cho người chơi

Điểm phân tích (Split-off point) là vấn đề nhập quy trình phát hành tuy nhiên bên trên tê liệt những thành phầm cộng đồng (joint products) xuất hiện nay phân biệt cùng nhau.

Tại điểm phân tích, những thành phầm cộng đồng đem những Điểm lưu ý riêng không liên quan gì đến nhau và ngân sách đột biến sau điểm phân tích là ngân sách hoàn toàn có thể tách rời. Ngân sách này còn có tác động cho tới đưa ra quyết định chào bán vẹn toàn trạng hoặc xử lý thêm thắt.

Doanh thu ngày càng tăng > ngân sách ngày càng tăng → Xử lý thêm

Doanh thu ngày càng tăng < ngân sách ngày càng tăng → Bán bên trên điểm phân tách 

4.4. Giữ hoặc quăng quật (Keep or drop) 

Là những đưa ra quyết định tương quan cho tới việc kết thúc hoặc nối tiếp một hoạt động và sinh hoạt, thành phầm hoặc sản phẩm, phân khúc thị trường sale. 

a. Các ngân sách liên quan

Quyết tấp tểnh lưu giữ hoặc quăng quật tương quan cho tới việc đối chiếu ngân sách thắt chặt và cố định hoàn toàn có thể tránh khỏi với ROI gộp bị thất lạc.

Lợi nhuận gộp bị thất lạc > Ngân sách thắt chặt và cố định tránh khỏi → Giữ lại

Lợi nhuận gộp bị thất lạc < Ngân sách thắt chặt và cố định tránh khỏi → Loại bỏ 

b. Các nguyên tố tác động cho tới quyết định

Các nguyên tố tấp tểnh tính hoàn toàn có thể tác động cho tới đưa ra quyết định lưu giữ hoặc quăng quật của công ty bao gồm: 

2CC6.9

III. Bài tập

Question 1:

Profits that are lost by moving an input from one use vĩ đại another are referred vĩ đại as:

A. Out-of-pocket costs
B. Cannibalization charges
C. Replacement costs
D. Opportunity costs

Answer:

→The correct answer is choice D.

Opportunity costs are the benefits lost or foregone when one alternative is chosen over the other.

Profits that are lost by moving an input from one use vĩ đại another are referred vĩ đại as opportunity costs.

Choice "A" is incorrect. Out-of-pocket costs are those expenses or costs that require payment. The profits that are lost by moving an input from one use vĩ đại another tự not require any payment. They are not out-of-pocket costs. Choice "B" is incorrect. Cannibalization occurs when one introduction of one product reduces the sales of another product. The profits that are lost by moving an input from one use vĩ đại another cannot be called cannibalization charges. Choice "C" is incorrect. Replacement costs are the costs incurred vĩ đại replace an asset. When inputs are moved from one use vĩ đại other, inputs are not being replaced. The profits lost by moving an input from one use vĩ đại another is not a replacement cost.

Question 2:

Offset Manufacturing produces trăng tròn,000 units of part No. 125. The production costs are:

Total Cost

Cost per Unit

Direct materials

$ 10,000

$0.50

Direct labor

40,000

2.00

Variable manufacturing overhead

20,000

1.00

Fixed factory overhead

40,000

2.00

Total cost

$110,000

$5.50

An outside manufacturer approaches Offset Manufacturing and offers vĩ đại sell it the same part for $5 per unit. Offset has excess capacity. The $10,000 factory floor supervisor's salary is the only fixed cost that will be eliminated if Offset purchases the part.

Determine whether Offset Manufacturing should make or buy the part.

Answer:

Make

Buy

Total

Per Unit

Total

Per Unit

Purchase cost

$100,000

$5.00

Direct materials

$10,000

$0.50

Direct labor

40,000

2.00

Variable factory overhead

20,000

1.00

Fixed factory overhead (avoidable)

10,000

0.50

Total relevant costs

$80,000

$4.00

$100,000

$5.00

Difference

Xem thêm: hold your breath là gì

$20,000

$1.00

Offset will choose vĩ đại make the part because it is the lowest-cost alternative when relevant costs are considered.