inertia là gì

/i´nə:ʃjə/

Chuyên ngành

Toán & tin

quán tính

Xây dựng

(lực) quán tính

Cơ - Điện tử

Quán tính

Vật lý

quán tính

Giải quí VN: Khuynh phía bảo toàn tình trạng cũ của một vật thể khi lực ứng dụng nhập vật thay cho thay đổi.

centre of inertia
tâm quán tính
electrical inertia
quán tính điện
electromagnetic inertia
quán tính năng lượng điện từ
geometrical moment of inertia
mômen quán tính chủ quan trục phẳng
moment of inertia of area
mômen quán tính chủ quan của diện tích
moment of inertia of mass
mômen quán tính chủ quan của khối lượng
polar moment of inertia
mômen cực kỳ quán tính
polar moment of inertia
mômen quán tính chủ quan cực
polar moment of inertia
mômen quán tính chủ quan độc cực
principle of inertia
nguyên lý quán tính
variable moment of inertia model
mô hình mômen quán tính chủ quan trở nên đổi

Kỹ thuật công cộng

lực quán tính

Địa chất

quán tính chủ quan, tính ì, tính trơ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apathy , deadness , drowsiness , dullness , idleness , immobility , immobilization , inactivity , indolence , languor , lassitude , laziness , lethargy , listlessness , oscitancy , paralysis , passivity , sloth , sluggishness , stillness , stupor , torpidity , torpor , unresponsiveness , indisposition , inertness , quiescence , sleep , vis inertiae

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: inertia là gì

Xem thêm: sit up là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ