instead nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /in'sted/

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thay cho tới, thay cho thế
  instead of this
  thay cho tới điều này

  Kỹ thuật cộng đồng

  thay thế

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  alternately , alternative , as a substitute , in lieu , in place of , in preference , on behalf of , on second thought , preferably , rather , rather phàn nàn , alternatively , equivalent , substitute

  Bạn đang xem: instead nghĩa là gì

  Xem thêm: formality là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ