interact with là gì

/¸intər´ækt/

Thông dụng

Động từ

Ảnh tận hưởng cho nhau, hiệu quả cùng nhau, tương tác
Hỗ trợ xúc tiến, tiếp xúc

hình thái từ

  • V-ing: Interacting
  • V-ed: Interacted

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

(adj) hiệu quả hỗ tương, ứng dụng tương hỗ

Xây dựng

tác động qua quýt lại

Kỹ thuật cộng đồng

sự tương tác

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
collaborate , combine , connect , liên hệ , cooperate , get across * , get the message , interface , interplay , interreact , join , keep in touch , merge , mesh , network , reach out , relate , touch , touch base * , unite , communicate , coordinate

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: interact with là gì

Xem thêm: homogeneity là gì

NHÀ TÀI TRỢ