intercompany là gì

Phải thu nội cỗ (tiếng Anh: Intra-company receivables) là những khoản cần thu của công ty với đơn vị chức năng cung cấp bên trên và cung cấp bên dưới hoặc Một trong những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới trực nằm trong cùng nhau.

Whats-Wrong-With-Intercompany-Accounting-Plenty

Bạn đang xem: intercompany là gì

Hình minh họa. Nguồn: blackline.com

Phải thu nội cỗ (Intra-company receivables)

Khái niệm

Phải thu nội bộ vô giờ đồng hồ Anh là Intra-company receivables.

Phải thu nội bộ là những khoản cần thu của công ty (DN) với đơn vị chức năng cung cấp bên trên và cung cấp bên dưới hoặc Một trong những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới trực nằm trong cùng nhau.

Trong ê, đơn vị chức năng cung cấp bên trên là công ty phát hành marketing song lập, những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới trực nằm trong là những đơn vị chức năng không tồn tại tư cơ hội pháp nhân, bắt bẻ toán dựa vào tuy nhiên đem tổ chức triển khai công tác làm việc kế toán tài chính. Ví dụ: Các Trụ sở, nhà máy, ban cai quản lí dự án… bắt bẻ toán dựa vào Doanh Nghiệp.

Nội dung những khoản cần thu nội bộ

Ở đơn vị chức năng cung cấp trên

- Vốn, quĩ hoặc ngân sách đầu tư đang được kí thác, đang được cung cấp cho tới cung cấp dưới

- Vốn marketing cho tới cung cấp bên dưới vay mượn ko lấy lãi

- Các khoản cung cấp bên dưới cần nộp lên cung cấp bên trên theo gót qui định

- Các khoản nhờ cung cấp bên dưới thu hộ

- Các khoản đang được chi, trả hộ cung cấp dưới

- Các khoản đang được cung cấp cho tới đơn vị chức năng trực nằm trong nhằm triển khai lượng kí thác khoán nội cỗ và nhận lại độ quý hiếm kí thác khoán nội bộ

- Các khoản cần thu vãng lai khác

Ở đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư cơ hội pháp nhân bắt bẻ toán phụ thuộc

- Các khoản được đơn vị chức năng cung cấp bên trên cung cấp tuy nhiên ko nhận được

- Giá trị thành phầm sản phẩm & hàng hóa, cty gửi cho tới đơn vị chức năng cung cấp bên trên hoặc những đơn vị chức năng nội cỗ không giống nhằm bán

- Doanh thu bán sản phẩm hóa, hỗ trợ cty cho những đơn vị chức năng nội bộ

- Các khoản nhờ công ty cung cấp bên trên hoặc những đơn vị chức năng nội cỗ không giống thu hộ

Xem thêm: pray for là gì

- Các khoản đang được chi, trả hộ đơn vị chức năng cung cấp bên trên và những đơn vị chức năng nội cỗ khác

- Các khoản cần thu vãng lai khác

 Tài khoản dùng - TK 136 "Phải thu nội bộ"

Bên Nợ:

- Các khoản đang được chi hộ, trả hộ đơn vị chức năng khác

- Số chi phí đơn vị chức năng cung cấp bên dưới cần thu về, những khoản cung cấp bên trên cần cung cấp xuống

- Số chi phí cung cấp bên trên cần thu về, cung cấp bên dưới cần nộp

- Số vốn liếng marketing đang được cung cấp cho tới cung cấp dưới

Bên Có:

- Số chi phí đang được thu về những khoản cần thu nội bộ

- Thu hồi vốn liếng, quĩ ở những đơn vị chức năng member, quyết toán với đơn vị chức năng member về ngân sách đầu tư sự nghiệp đang được cung cấp, đang được sử dụng

- Bù trừ cần thu với cần trả vô nội cỗ của và một đối tượng

Số dư mặt mũi Nợ:

Số nợ còn cần thu ở những đơn vị chức năng nội bộ

Tài khoản cung cấp 2:

- Tài khoản 1361 - Vốn marketing ở đơn vị chức năng trực thuộc: Tài khoản này chỉ cởi ở công ty cung cấp bên trên nhằm phản ánh số vốn liếng marketing hiện tại đem ở những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tư cơ hội pháp nhân bắt bẻ toán dựa vào tự công ty cung cấp bên trên kí thác.

Tài khoản này sẽ không phản ánh số vốn liếng doanh nghiệp lớn u góp vốn đầu tư vô những doanh nghiệp lớn con cái hoặc số vốn liếng công ty góp vốn đầu tư những đơn vị chức năng trực nằm trong đem tư cơ hội pháp nhân bắt bẻ toán song lập. Vốn góp vốn đầu tư vô những đơn vị chức năng bên trên vô tình huống này phản ánh bên trên tài khoản 221 "Đầu tư vô doanh nghiệp lớn con"

- Tài khoản 1362 - Phải thu nội cỗ về chênh chếch tỉ giá: Tài khoản này chỉ cởi ở những công ty là Chủ góp vốn đầu tư đem xây dựng BQLDA, dùng làm phản ánh khoản chênh chếch tỉ giá chỉ đột biến ở những BQLDA gửi lên

Xem thêm: blame on là gì

- Tài khoản 1363 -  Phải thu nội cỗ về ngân sách cút vay mượn đầy đủ ĐK được vốn liếng hoá: Tài khoản này chỉ cởi ở những công ty là Chủ góp vốn đầu tư đem xây dựng BQLDA, dùng làm phản ánh khoản ngân sách cút vay mượn được vốn liếng hóa đột biến bên trên BQLDA

- Tài khoản 1368 - Phải thu nội cỗ khác: Phản ánh toàn bộ những khoản cần thu không giống Một trong những đơn vị chức năng nội cỗ.

(Theo Giáo trình Kế toán tài chủ yếu 2, Học viện Tài chính)