internal là gì

/in'tə:nl/

Thông dụng

Tính từ

Ở vô, phía bên trong, nội cỗ, nội địa
internal structure of a computer
cấu trúc phía bên trong của một máy năng lượng điện toán
internal disputes
những cuộc giành chấp vô nội bộ
internal trade
sự kinh doanh nội địa, nội thương
(thuộc) tâm tư, (thuộc) linh hồn, kể từ vô rạm tâm
(thuộc) phiên bản chất; nội tại
internal evidence
chứng cớ nội tại

Chuyên ngành

Xây dựng

trong, mặt mày trong

Cơ - Điện tử

(adj) vô, mặt mày trong

Toán & tin

trong, nội bộ

Kỹ thuật cộng đồng

bên trong
group of standpipes of internal water-supply system
chạc nối khối hệ thống ống dẫn nước mặt mày trong
inner [internal] surface
bề mặt mày mặt trong
inside [internal] fin
cánh mặt mày trong
interior [internal] temperature
nhiệt phỏng mặt mày trong
Internal (INT)
nội cỗ, mặt mày trong
internal area
bề mặt mày mặt trong
internal brake
thắng siết mặt mày trong
internal brake
thắng xiết mặt mày trong
internal brick corbel (supportinglining of chimney stack)
côngxon (bên trong) thân thiện ống khói
internal burning
sự cháy mặt mày trong
internal circlip pliers
kìm há khe mặt mày trong
internal clocking
sự quyết định thời mặt mày trong
internal coating
lớp phủ mặt mày trong
internal communications on board ship
sự liên hệ phía bên trong tàu biển
internal compatibility condition
điều khiếu nại tương quí mặt mày trong
internal connection
sự nối kết mặt mày trong
internal constraint
hệ giằng mặt mày trong
internal constraint
mối link mặt mày trong
internal cooling
làm rét mướt mặt mày trong
internal cooling
sự thực hiện rét mướt mặt mày trong
internal cooling surface
bề mặt mày thực hiện rét mướt mặt mày trong
internal crack
các khe nứt mặt mày trong
internal damage
sự hư đốn sợ hãi mặt mày trong
internal diffusion
khuếch nghiền mặt mày trong
internal displacement
chuyển vị mặt mày trong
internal drainage
sự nước thải mặt mày trong
Internal Driver Bay (IDB)
khoang ổ đĩa mặt mày trong
internal energy
năng lượng mặt mày trong
internal event
sự khiếu nại mặt mày trong
internal tệp tin connector
bộ nối tập dượt tin cẩn mặt mày trong
Internal File System (IFS)
hệ thống tệp mặt mày trong
internal fin
cánh mặt mày trong
internal glazing
sự lắp đặt kính mặt mày trong
internal heat
nhiệt mặt mày trong
internal heat exchange
sự trao thay đổi sức nóng mặt mày trong
internal heat leakage
sự lan sức nóng mặt mày trong
internal heat source output
công suất mối cung cấp sức nóng mặt mày trong
internal heat transfer resistance
nhiệt trở mặt mày trong
internal heating
sự nung rét mặt mày trong
internal impedance
trở kháng mặt mày trong
internal input signal
tín hiệu nguồn vào mặt mày trong
internal input signal
tín hiệu vô mặt mày trong
internal installation
thiết bị mặt mày trong
internal installation
trang bị mặt mày trong
internal installation gas pipes
ống dẫn ga mặt mày trong
internal lacquering
lớp phủ mặt mày trong
internal lacquering
lớp tô mặt mày trong
internal library definition
định nghĩa tủ sách mặt mày trong
Internal Lower Order Path Protection (ILP)
bảo vệ đàng truyền phía bên trong thấp cấp hơn
internal model
mô hình mặt mày trong
internal optical density
mật phỏng quang đãng học tập mặt mày trong
Internal Organization of the Network Layer (IONL)
tổ chức phía bên trong của lớp mạng
internal oxidation
ôxi hóa mặt mày trong
internal plastering
lớp trát mặt mày trong
internal pressure
áp lực mặt mày trong
internal pressure
áp suất mặt mày trong
internal pressure equalization
cân vày áp suất mặt mày trong
internal pressure strength
cường phỏng áp lực đè nén mặt mày trong
internal program unit
đơn vị lịch trình mặt mày trong
internal radial pressure
áp lực hướng tâm nó mặt mày trong
internal reader
bộ phát âm mặt mày trong
internal record
bản ghi mặt mày trong
internal routine
đoạn lịch trình mặt mày trong
internal scour
sự cọ xói mặt mày trong
internal scour
sự xâm thực mặt mày trong
Internal Section Adaptation (ISA)
phối phù hợp cung đoạn mặt mày trong
internal shake
vết nứt mặt mày trong
internal shrinkage
sự teo mặt mày trong
internal source
nguồn mặt mày trong
internal strain
biến dạng mặt mày trong
internal strain
sự biến dị mặt mày trong
internal stress
ứng suất mặt mày trong
internal structure
cấu trúc mặt mày trong
internal structure
kết cấu mặt mày trong
internal structure
kiến trúc mặt mày trong
internal surface
bề mặt mày mặt trong
internal temperature
nhiệt phỏng mặt mày trong
internal trace table
bảng ghi chép mặt mày trong
internal traffic
lưu lượng mặt mày trong
internal transmittance
hệ số truyền mặt mày trong
internal vibration
chấn động mặt mày trong
internal vibration
sự váy rung rinh mặt mày trong
internal vibrator
máy váy rung rinh mặt mày trong
internal wiring
sự lên đường thừng mặt mày trong
internal wiring
sự đặt điều thừng mặt mày trong
internal wiring
sự giắt mạch mặt mày trong
internal wiring (withina building)
đi thừng mặt mày trong
internal writer
bộ ghi mặt mày trong
internal zoning
phân vùng mặt mày trong
internal zoning
sự phân vùng mặt mày trong
internal] area
bề mặt mày mặt trong
produce internal temperature
nhiệt phỏng phía bên trong sản phẩm
product internal temperature
nhiệt phỏng phía bên trong sản phẩm
internal force
nội lực
nội bộ

Địa chất

trong, phía bên trong, nội bên trên

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
centralized , circumscribed , civic , constitutional , domestic , enclosed , gut , home page , indigenous , inherent , in-house , innate , inner , innermore , inside , interior , intestine , intimate , intramural , intrinsic , inward , municipal , national , native , private , subjective , visceral , viscerous , inlying , endogenous , esoteric , immanent , implicit , internecine , intestinal , within

Từ trái ngược nghĩa

adjective
external , outer