interpolation là gì

/in¸tə:pə´leiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự tự động ý tăng kể từ vào một trong những văn kiện
(toán học) quy tắc nội suy

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

phép nội suy

Giải mến VN: Phép ước tính độ quý hiếm z của một điểm ko được lấy hình mẫu bên trên một mặt phẳng dựa hạ tầng bên trên những độ quý hiếm z vẫn biết của những điểm xung xung quanh.

bivariable interpolation
phép nội suy nhị biến
cubic interpolation
phép nội suy bậc ba
cubic interpolation
phép nội suy lập phương
electronic interpolation
phép nội suy năng lượng điện tử
interpolation by central difference
phép nội suy vày sai phân giữa
inverse interpolation
phép nội suy ngược
linear interpolation
phép nội suy tuyến tính
numerical interpolation
phép nội suy vày số
osculatory interpolation
phép nội suy mật tiếp
quadratic interpolation
phép nội suy bậc hai
quadratic interpolation
phép nội suy hồi quy
regressive interpolation
phép nội suy hồi quy
trigonometric interpolation
phép nội suy lượng giác
quá trình nội suy

Xây dựng

sự nội suy

Kỹ thuật công cộng

nội suy

Kinh tế

nội quy
sự soán cải
sự sửa lén

Bạn đang xem: interpolation là gì

sự tăng rời (hợp đồng)

Xem thêm: liable là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ