involved in là gì

Involved chuồn với giới kể từ in và with. Cùng IELTSITY mò mẫm hiểu về ngữ nghĩa và cơ hội dùng vô nội dung bài viết sau đây nhé!

Bạn đang xem: involved in là gì

“Involved” tính từ, tức là tương quan cho tới, nhập cuộc vô hoặc bị tác động vày một vấn đề hoặc hành vi ví dụ.

“Involved” là dạng quá khứ phân kể từ của động kể từ “Involve”, nó thông thường được dùng như 1 tính kể từ hoặc phần kể từ động kể từ nhằm tế bào mô tả biểu hiện của một người hoặc vật này tê liệt đã biết thành tác động hoặc bị tương quan cho tới một vấn đề này đó

– Involved /ɪn’vɒlvd/ (adj): bao bao gồm, liên quan

E.g: The police suspect that he may be involved in the robbery.
(Cảnh sát nghi ngại anh tớ đem tương quan cho tới vụ cướp.)

=> Involve /ɪnˈvɒlv/ (v): bao bao gồm, liên quan

E.g: The accident involved two cars. (Tai nàn tương quan cho tới nhị con xe.)

=> Involvement /ɪnˈvɒlvmənt/ (n): sự nhập cuộc, sự tương quan hoặc sự bị cuốn.

E.g: Her involvement in the project was crucial to lớn its success.
(Sự nhập cuộc của cô ấy ấy vô dự án công trình là đặc biệt cần thiết so với thành công xuất sắc của chính nó.)

*Ngoài ra, Involved còn đem những nghĩa phức tạp hoặc phiền nhiễu.

Xem thêm: addiction là gì

E.g: The instructions for assembling the furniture were so sánh involved that it took bầm hours to lớn figure it out.
(Hướng dẫn thi công ráp đồ đạc và vật dụng rất phức tạp mà đến mức tôi mất quá nhiều giờ mới nhất xử lý được.)

The legal case was very involved and it took months to lớn resolve.
(Vụ khiếu nại pháp luật rất phức tạp và mất quá nhiều mon nhằm xử lý.)

II. Involved chuồn với giới kể từ gì?

1. Involved chuồn với giới kể từ in

– Involved in: nhập cuộc vô, tương quan cho tới, bao hàm trong

[To be/get involved in + something]

E.g: 

 • I am involved in organizing the charity sự kiện next month.
  (Tôi đang được nhập cuộc tổ chức triển khai sự khiếu nại kể từ thiện vô mon sau.)
 • She was involved in a serious siêu xe accident last week.
  (Cô ấy đã biết thành tương quan cho tới một vụ tai nạn thương tâm xe hơi nguy hiểm vô tuần trước đó.)
 • They are involved in developing a new product for the company.
  (Họ đang được nhập cuộc vô việc cải tiến và phát triển một thành phầm mới nhất cho doanh nghiệp.)

2.  Involved chuồn với giới kể từ with

– Involved with: tương quan, đem quan hệ với ai tê liệt hoặc đồ vật gi tê liệt.

[to be/get involved with + something/somebody.]

Xem thêm: fort là gì

E.g: 

 • He is involved with a local theater group.
  (Anh tớ đang được tương quan cho tới một group kịch địa hạt.)
 • The company is involved with several environmental initiatives.
  (Công ty đang được tương quan cho tới một trong những sáng tạo độc đáo môi trường xung quanh.)
 • She is involved with a project that aims to lớn reduce poverty in rural areas.
  (Cô ấy đang được nhập cuộc vào trong 1 dự án công trình nhằm mục tiêu hạn chế nghèo đói ở những chống vùng quê.)

Lưu ý: Sau INVOLVE nếu là một trong động kể từ, động kể từ tê liệt ở dạng Ving

III. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với involved

 • Connected: đem tương quan. 
  She is connected to lớn the project through her previous work experience.
  (Cô ấy đem tương quan cho tới dự án công trình trải qua tay nghề thao tác trước tê liệt của tớ.)
 • Engaged: nhập cuộc hoặc tương quan cho tới một sinh hoạt này tê liệt. 
  The team is engaged in a new marketing chiến dịch for the product. (Nhóm đang được nhập cuộc vô chiến dịch tiếp thị mới nhất mang lại thành phầm.)
 • Entangled: bị cuốn vào hoặc bám líu cho tới một trường hợp phức tạp.
  The company became entangled in a trang web of complex legal issues.
  (Công ty bị cuốn vào trong 1 vòng xoáy những yếu tố pháp luật phức tạp.)
 • Occupied: bận rộn với cùng một việc làm hoặc sinh hoạt.
  He is currently occupied with managing the logistics for the sự kiện.
  (Anh tớ hiện giờ đang tất bật với việc quản lý và vận hành vận đem cho việc khiếu nại.)
 • Wrapped up: tất bật và triệu tập vào trong 1 trách nhiệm hoặc dự án công trình ví dụ.
  She is wrapped up in preparing for her upcoming presentation.
  (Cô ấy đang được triệu tập vô việc sẵn sàng mang lại bài bác thuyết trình tới đây.)

IV. Một số trở thành ngữ thông dụng tương quan cho tới “Involved”:

 • Be involved in something: đem tương quan hoặc nhập cuộc vào trong 1 sinh hoạt, dự án công trình hoặc sự khiếu nại này tê liệt.
  E.g: She was heavily involved in organizing the charity sự kiện.
  (Cô ấy nhập cuộc nhiều vô việc tổ chức triển khai sự khiếu nại kể từ thiện.)
 • Get involved: bắt đầu nhập cuộc một sinh hoạt hoặc sự khiếu nại.
  E.g: I don’t want to lớn get involved in their argument.
  (Tôi không thích nhập cuộc vô cuộc tranh giành cãi của mình.)
 • Be involved with someone: có quan hệ với ai tê liệt, thông thường là tình thương.
  E.g: She’s been involved with him for several months.
  (Cô ấy đem quan hệ với anh ấy vô vài ba mon qua loa.)
 • Deeply involved: tham gia hoặc tương quan một cơ hội thâm thúy cho tới một sinh hoạt hoặc yếu tố.
  E.g: The company was deeply involved in the development of the new technology.
  (Công ty tiếp tục nhập cuộc thâm thúy vô việc cải tiến và phát triển technology mới nhất.)
 • Be involved up to lớn one’s neck: bị cuốn vào trong 1 trường hợp trở ngại hoặc phức tạp.
  E.g: He’s been involved up to lớn his neck in the legal dispute.
  (Anh ấy đã biết thành cuốn vô trường hợp tranh giành chấp pháp luật phức tạp.)
 • Involved party: một mặt mũi tương quan cho tới một vụ việc hoặc trường hợp này tê liệt.
  E.g: The lawyers are meeting with all the involved parties to lớn discuss a settlement.
  (Các trạng sư đang được gặp gỡ toàn bộ những mặt mũi tương quan nhằm thảo luận về sự việc xử lý.)
 • Involved in politics: tương quan cho tới những sinh hoạt hoặc yếu tố chủ yếu trị.
  E.g: She has been involved in politics since she was a teenager.
  (Cô ấy tiếp tục nhập cuộc vô chủ yếu trị kể từ lúc còn là một trong thiếu thốn niên.)
 • Involved in a relationship: đang được nhập cuộc hoặc đem quan hệ tình thương với những người không giống.
  E.g: He is currently involved in a long-distance relationship with his girlfriend.
  (Anh ấy hiện tại đang yêu thương xa vời với bạn nữ của mình)

Như vậy, tất cả chúng ta một vừa hai phải bên cạnh nhau mò mẫm hiểu về Involved chuồn với giới kể từ gì tương tự cách sử dụng của chính nó. IELTSITY mong rằng những share này sẽ hỗ trợ ích cho chính mình vô quy trình học tập giờ Anh. Đừng quên theo gót dõi thể loại Thư viện IELTS nhằm học tập thêm thắt những cấu hình ngữ pháp hoặc nhé. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức sướng vẻ!