involved là gì

Involved chuồn với giới kể từ in và with. Cùng IELTSITY dò thám hiểu về ngữ nghĩa và cơ hội dùng vô nội dung bài viết sau đây nhé!

Bạn đang xem: involved là gì

“Involved” tính từ, tức là tương quan cho tới, nhập cuộc vô hoặc bị tác động vì thế một vụ việc hoặc hành vi rõ ràng.

“Involved” là dạng quá khứ phân kể từ của động kể từ “Involve”, nó thông thường được dùng như 1 tính kể từ hoặc phần kể từ động kể từ nhằm tế bào mô tả hiện tượng của một người hoặc vật nào là cơ đã biết thành tác động hoặc bị tương quan cho tới một vụ việc nào là đó

– Involved /ɪn’vɒlvd/ (adj): bao bao gồm, liên quan

E.g: The police suspect that he may be involved in the robbery.
(Cảnh sát ngờ vực anh tớ đem tương quan cho tới vụ cướp.)

=> Involve /ɪnˈvɒlv/ (v): bao bao gồm, liên quan

E.g: The accident involved two cars. (Tai nàn tương quan cho tới nhì con xe.)

=> Involvement /ɪnˈvɒlvmənt/ (n): sự nhập cuộc, sự tương quan hoặc sự bị cuốn.

E.g: Her involvement in the project was crucial to lớn its success.
(Sự nhập cuộc của cô ấy ấy vô dự án công trình là rất rất cần thiết so với thành công xuất sắc của chính nó.)

*Ngoài ra, Involved còn đem những nghĩa phức tạp hoặc phiền hà.

Xem thêm: masonry là gì

E.g: The instructions for assembling the furniture were so sánh involved that it took bầm hours to lớn figure it out.
(Hướng dẫn thi công ráp đồ vật rất phức tạp mà đến mức tôi mất không ít giờ mới mẻ xử lý được.)

The legal case was very involved and it took months to lớn resolve.
(Vụ khiếu nại pháp luật rất phức tạp và mất không ít mon nhằm xử lý.)

II. Involved chuồn với giới kể từ gì?

1. Involved chuồn với giới kể từ in

– Involved in: nhập cuộc vô, tương quan cho tới, bao hàm trong

[To be/get involved in + something]

E.g: 

 • I am involved in organizing the charity sự kiện next month.
  (Tôi đang được nhập cuộc tổ chức triển khai sự khiếu nại kể từ thiện vô mon sau.)
 • She was involved in a serious xế hộp accident last week.
  (Cô ấy đã biết thành tương quan cho tới một vụ tai nạn thương tâm xe hơi nguy hiểm vô tuần trước đó.)
 • They are involved in developing a new product for the company.
  (Họ đang được nhập cuộc vô việc trở nên tân tiến một thành phầm mới mẻ cho quý doanh nghiệp.)

2.  Involved chuồn với giới kể từ with

– Involved with: tương quan, đem quan hệ với ai cơ hoặc đồ vật gi cơ.

[to be/get involved with + something/somebody.]

Xem thêm: historic nghĩa tiếng việt là gì

E.g: 

 • He is involved with a local theater group.
  (Anh tớ đang được tương quan cho tới một group kịch khu vực.)
 • The company is involved with several environmental initiatives.
  (Công ty đang được tương quan cho tới một vài ý tưởng sáng tạo môi trường thiên nhiên.)
 • She is involved with a project that aims to lớn reduce poverty in rural areas.
  (Cô ấy đang được nhập cuộc vào trong 1 dự án công trình nhằm mục đích hạn chế nghèo khó ở những điểm vùng quê.)

Lưu ý: Sau INVOLVE nếu là 1 trong những động kể từ, động kể từ cơ ở dạng Ving

III. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với involved

 • Connected: đem tương quan. 
  She is connected to lớn the project through her previous work experience.
  (Cô ấy đem tương quan cho tới dự án công trình trải qua kinh nghiệm tay nghề thao tác trước cơ của tôi.)
 • Engaged: nhập cuộc hoặc tương quan cho tới một sinh hoạt nào là cơ. 
  The team is engaged in a new marketing chiến dịch for the product. (Nhóm đang được nhập cuộc vô chiến dịch tiếp thị mới mẻ mang lại thành phầm.)
 • Entangled: bị cuốn vào hoặc bám líu cho tới một trường hợp phức tạp.
  The company became entangled in a trang web of complex legal issues.
  (Công ty bị cuốn vào trong 1 vòng xoáy những yếu tố pháp luật phức tạp.)
 • Occupied: bận rộn với 1 việc làm hoặc sinh hoạt.
  He is currently occupied with managing the logistics for the sự kiện.
  (Anh tớ hiện nay đang tất bật với việc quản lý và vận hành vận gửi cho việc khiếu nại.)
 • Wrapped up: tất bật và triệu tập vào trong 1 trách nhiệm hoặc dự án công trình rõ ràng.
  She is wrapped up in preparing for her upcoming presentation.
  (Cô ấy đang được triệu tập vô việc sẵn sàng mang lại bài xích thuyết trình tiếp đây.)

IV. Một số trở nên ngữ thông dụng tương quan cho tới “Involved”:

 • Be involved in something: đem tương quan hoặc nhập cuộc vào trong 1 sinh hoạt, dự án công trình hoặc sự khiếu nại nào là cơ.
  E.g: She was heavily involved in organizing the charity sự kiện.
  (Cô ấy nhập cuộc nhiều vô việc tổ chức triển khai sự khiếu nại kể từ thiện.)
 • Get involved: bắt đầu nhập cuộc một sinh hoạt hoặc sự khiếu nại.
  E.g: I don’t want to lớn get involved in their argument.
  (Tôi không thích nhập cuộc vô cuộc giành cãi của mình.)
 • Be involved with someone: có quan hệ với ai cơ, thông thường là tình yêu.
  E.g: She’s been involved with him for several months.
  (Cô ấy đem quan hệ với anh ấy vô vài ba mon qua chuyện.)
 • Deeply involved: tham gia hoặc tương quan một cơ hội thâm thúy cho tới một sinh hoạt hoặc yếu tố.
  E.g: The company was deeply involved in the development of the new technology.
  (Công ty đang được nhập cuộc thâm thúy vô việc trở nên tân tiến technology mới mẻ.)
 • Be involved up to lớn one’s neck: bị cuốn vào trong 1 trường hợp trở ngại hoặc phức tạp.
  E.g: He’s been involved up to lớn his neck in the legal dispute.
  (Anh ấy đã biết thành cuốn vô trường hợp giành chấp pháp luật phức tạp.)
 • Involved party: một mặt mũi tương quan cho tới một vụ việc hoặc trường hợp nào là cơ.
  E.g: The lawyers are meeting with all the involved parties to lớn discuss a settlement.
  (Các trạng sư đang được chạm mặt toàn bộ những mặt mũi tương quan nhằm thảo luận về sự xử lý.)
 • Involved in politics: tương quan cho tới những sinh hoạt hoặc yếu tố chủ yếu trị.
  E.g: She has been involved in politics since she was a teenager.
  (Cô ấy đang được nhập cuộc vô chủ yếu trị kể từ lúc còn là 1 trong những thiếu thốn niên.)
 • Involved in a relationship: đang được nhập cuộc hoặc đem quan hệ tình yêu với những người không giống.
  E.g: He is currently involved in a long-distance relationship with his girlfriend.
  (Anh ấy hiện nay đang yêu thương xa vời với nữ giới của mình)

Như vậy, tất cả chúng ta vừa vặn bên nhau dò thám hiểu về Involved chuồn với giới kể từ gì hao hao cách sử dụng của chính nó. IELTSITY mong rằng những share này sẽ hỗ trợ ích cho mình vô quy trình học tập giờ đồng hồ Anh. Đừng quên theo gót dõi phân mục Thư viện IELTS nhằm học tập thêm thắt những cấu tạo ngữ pháp hoặc nhé. Chúc chúng ta học hành mừng rỡ vẻ!