islamic là gì

Hình Ảnh

mosaic of kaaba in mecca

Bạn đang xem: islamic là gì

Ảnh của Getty Images

Tấm cẩn thế kỷ 19 minh họa Kaaba ở Mecca, thành phố Hồ Chí Minh điểm Muhammad phát triển và là thành phố Hồ Chí Minh chí thánh nhất nhập trái đất Hồi Giáo.

Vì nguyên nhân xấu xí hoặc đảm bảo chất lượng, gần như là ko một ngày nào là trôi qua chuyện tuy nhiên Hồi Giáo và những người dân theo đòi đạo Hồi ko xuất hiện nay bên trên loại đầu của thông tin. cũng có thể dễ dàng nắm bắt rằng nhiều người không tuân theo đạo Hồi—kể cả Các Thánh Hữu Ngày Sau—đều cảm nhận thấy tò lần, thậm chí là lo ngại. Chúng tớ với share bất kể điều gì kiểu như với những người dân láng giềng theo đòi đạo Hồi của tớ không? Chúng tớ hoàn toàn có thể sinh sống và thao tác cộng đồng cùng nhau không?

Trước tiên, một vài toàn cảnh lịch sử hào hùng hoàn toàn có thể chung ích:

Vào năm 610 Sau Công Nguyên, một doanh nhân Ả Rập thương hiệu là Muhammad trèo lên những ngọn ụ ở phía bên trên trị trấn Mecca quê nhà ông nhằm suy ngẫm và nguyện cầu về hiện tượng tôn giáo lếu láo loàn xung xung quanh ông. Sau phen ê, ông cho biết thêm rằng ông đã nhận được được một khải tượng lôi kéo ông trở nên một vị tiên tri mang đến dân ông. Sự khiếu nại này lưu lại sự khởi điểm của tôn giáo được nghe biết là Islam (iss-LAAM) tức là Hồi Giáo, một kể từ tuy nhiên tức là “quy phục” (Thượng Đế). Một người tin yêu theo đòi đạo Hồi được gọi là Muslim (MUSS-lim), tức là “người quy phục.”

Kể kể từ khi ê, Muhammad bảo rằng ông đã nhận được được không ít điều đem khải cho tới khi ông từ trần ngay sát 25 năm tiếp sau đó. Ban đầu ông share những điều đem khải ê với dân bọn chúng nhập thị xã của tớ, lưu ý về những sự phán xét linh nghiệm tiếp tục xảy đến; hô hào những người dân nghe ông nên sám hối và đối đãi đàng hoàng với những góa phụ, trẻ em không cha mẹ, và người túng túng; thuyết giảng về việc phục sinh cộng đồng cho tất cả những người bị tiêu diệt và sự phán xét sau cùng của Thượng Đế.

Tuy nhiên, sự nhạo báng và bạc đãi tuy nhiên ông và những người dân theo đòi ông nên Chịu đựng đựng trở thành mạnh mẽ đến mức độ chúng ta buộc nên chạy trốn cho tới thị xã Medina, cơ hội khoảng tầm tứ ngày lên đường vày lạc đà về phía bắc.

Ở ê, tầm quan trọng của Muhammad tiếp tục thay cho thay đổi một cơ hội đột ngột.1 Từ việc chỉ là 1 trong người thuyết giáo và rằng câu nói. lưu ý, ông trở nên trạng sư, quan lại tòa, và ngôi nhà hướng dẫn chủ yếu trị của một trị trấn cần thiết ở Ả Rập, và về sau, của Bán Đảo Ả Rập. Sự xây dựng lúc đầu của một xã hội những người dân tin yêu theo đòi tiếp tục mang đến đạo Hồi một phiên bản sắc tôn giáo dựa vào pháp luật và công lý tuy nhiên kế tiếp là những điểm đặc thù nổi trội và ý nghĩa nhất.

Hai loại hầu hết tiếp tục nổi lên nhập số những người dân theo đòi Muhammad sau khoản thời gian ông từ trần nhập năm 632 Sau Công Nguyên, chúng ta chính thức phân chia rẽ vì như thế thắc mắc ai là kẻ tiếp sau ông với tầm quan trọng hướng dẫn xã hội Hồi Giáo.2 Dòng lớn số 1 được gọi là Sunni (tự cho rằng tuân theo đòi sunna, hoặc luyện quán Muhammad và kha khá linh động nhập yếu tố kế tiếp nhiệm). Dòng ê, nổi lên với con cái rể của Muhammad, ‘Ali, được gọi là shi‘at ‘Ali (dòng ‘Ali) và hiện nay được nghe biết rộng thoải mái đơn giản Shi‘a. Không tương tự như loại Sunnis, Shi‘a (được nghe biết là Shi‘ite Hay là những tín vật dụng Hồi Giáo Shi‘i) tin yêu rằng quyền nhằm kế tiếp vị Muhammad với tư cơ hội là những hướng dẫn nhập xã hội tiếp tục thuộc sở hữu người phái mạnh, những người dân với chúng ta sản phẩm sớm nhất với Tiên Tri Muhammad, ‘Ali, và những người dân kế tiếp tự động của ông.

Mặc dù là những sự không tương đồng, những tín vật dụng Hồi Giáo tiếp tục trở thành thống nhất rộng lớn về mặt mày tôn giáo đối với những người dân theo đòi đạo Cơ Đốc. Hơn nữa, nhập vài ba thế kỷ vào tầm năm 800 Sau Công Nguyên, nền văn minh Hồi Giáo hoàn toàn có thể được cho rằng tiến bộ cỗ nhất bên trên trái đất về nghành nghề khoa học tập, nó tế, toán học tập, và triết học tập.

Nguồn Gốc Chung của tất cả Giáo Lý và Lối Thực Hành của Tín Đồ Hồi Giáo

Những điều đem khải được cho rằng của Muhammad được tích lũy và đóng góp trở thành sách gọi là kinh Qur’an (Koran) (từ một động kể từ giờ Ả Rập là qara’a, “để đọc” hoặc “đọc nằm trong lòng”) trong tầm một hoặc nhị thập kỷ sau khoản thời gian ông từ trần. Kinh Qur’an bao gồm với 114 chương, và ko nên là mẩu chuyện kể về Muhammad. Giống như Sách Giáo Lý và Giao Ước, cuốn kinh này sẽ không hề mang ý nghĩa hóa học tường thuật; những người dân theo đòi đạo Hồi coi sách ê như thể câu nói. (và những lời) của Thượng Đế thẳng ban mang đến Muhammad.3

Hình Ảnh

reading the quran

Các Ky Tô hữu xem sách kinh này sẽ nhìn thấy nhiều vấn đề không xa lạ. Ví dụ, sách này nói đến việc Thượng Đế tạo ra đi ra vạn vật nhập bảy ngày, việc Ngài bịa A Đam và Ê Va nhập vào Vườn Ê Đen, việc chúng ta bị quỷ dữ cám rủ, và sự lôi kéo hàng loạt những vị tiên tri tiếp sau đó (hầu không còn những vị này cũng xuất hiện nay nhập Kinh Thánh). Các vị tiên tri này được tế bào mô tả nhập kinh Qur’an là tín vật dụng Hồi Giáo, vì như thế tiếp tục quy phục lòng chúng ta lên Thượng Đế.

Áp Ra Ham, được tế bào mô tả là 1 trong người các bạn của Thượng Đế, được nhắc tới rất nhiều lần nhập sách này.4 (Trong số nhiều điều không giống, người tớ tin yêu rằng ông đã nhận được được những điều đem khải tuy nhiên ông tiếp tục viết lách xuống tuy nhiên kể từ lúc ê đã biết thành thất lạc.5) Môi Se, Pha Ra Ôn, và cuộc hành trình dài thoát ra khỏi xứ Ê Díp Tô của con cháu của Y Sơ Ra Ên cũng đều được nhắc đến nhập sách ê.

Đáng lưu ý là Ma Ri, u của Chúa Giê Su, được nhắc tới 34 phen nhập kinh Qur’an, đối với 19 phen nhập Kinh Tân Ước. (Thực đi ra, bà là kẻ phụ phái nữ có một không hai được nói đến việc nhập kinh Qur’an.)

Một điều giảng dạy dỗ của kinh Qur’an thông thường xuyên được nhắc đến là giáo lý tawhid (taw-HEED), một kể từ tuy nhiên hoàn toàn có thể được thông dịch là “thuyết một thần” hoặc, theo đòi nghĩa đen sì, là “làm trở thành một.” Giáo lý này đại diện cho 1 trong số qui định căn phiên bản của Hồi Giáo: rằng có duy nhất một đấng hoàn toàn vẹn linh nghiệm có 1 0 2 tuy nhiên thôi. Kinh Qur’an xác minh rằng “Ngài ko sinh con cháu, và cũng ko được sinh đi ra, và Ngài là có 1 0 2.”6 Những gì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể rút đi ra kể từ điều này chắc chắn là là sự việc khác lạ cần thiết đằm thắm Hồi Giáo và Ky Tô Giáo: người theo đòi Đạo Hồi ko tin yêu nhập Đức Chúa Giê Su Ky Tô hoặc Đức Thánh Linh. Vấn đề này cũng cho là, trong những lúc toàn bộ người xem đều được Thượng Đế tạo ra như nhau, tuy nhiên theo đòi như giáo lý của Hồi Giáo thì tất cả chúng ta ko nên là con cháu của Ngài.

Vả lại, những tín vật dụng Hồi Giáo tin yêu rằng Chúa Giê Su là 1 trong vị tiên tri không có tội của Thượng Đế, được sinh đi ra vày một phái nữ đồng trinh bạch và được dự tính là tiếp tục đóng góp một tầm quan trọng cần thiết trong số sự khiếu nại của những ngày sau. Ngài thông thường xuyên được nhắc cho tới một cơ hội kính trọng nhập kinh Qur’an.

Những Lời Giảng Dạy và Lối Thực Hành Cơ Bản của Hồi Giáo

Điều được gọi là “Năm Cột Trụ của Hồi Giáo”—đã được tóm tắt một cơ hội ngắn gọn xúc tích ko nên nhập kinh Qur’an tuy nhiên trong một lời nói truyền thống được thể hiện mang đến Muhammad—đã đưa ra một vài giáo lý căn phiên bản của Hồi Giáo:

1. Chứng ngôn

Nếu đạo Hồi với cùng một tín điều cộng đồng, thì này là shahada (sha-HAD-ah), “tuyên ngôn về đức tin yêu,” Hay là “chứng ngôn.” Thuật ngữ này ám duy nhất cụm kể từ giờ Ả Rập tuy nhiên được thông dịch như sau: “Tôi thực hiện triệu chứng rằng không tồn tại thượng đế nào là không giống ngoài đấng Thượng Đế [Allah] và Muhammad là Sứ Giả của Thượng Đế.” Tuyên ngôn shahada này là phương pháp để tham gia đạo Hồi. Để trở nên một tín vật dụng Hồi Giáo, một người rất cần được gọi tuyên ngôn ê với cùng một niềm tin yêu tình thực.

Trong giờ Ả Rập, kể từ Thượng Đế được gọi là Allah. Đây là cơ hội viết lách cụt gọn gàng của kể từ al- (“đấng”) và ilah (“thượng đế”), tuy rằng ko nên là 1 trong thương hiệu riêng biệt tuy nhiên là 1 trong tên tuổi, và tương tự như kể từ Ê Lô Him nhập giờ Hê Bơ Rơ.

Vì không tồn tại chức tư tế nhập đạo Hồi, nên cũng không tồn tại những giáo lễ chức tư tế. Cũng ko hề với cùng một “giáo hội” Hồi Giáo riêng biệt lẻ nào là. Vì thế, việc tuyên gọi shahada, nhập một nghĩa nào là ê, tương tự động như quy tắc báp têm so với đạo Hồi. Hiện việc thiếu hụt tổ chức cơ cấu hướng dẫn đầu tiên, thống nhất, và toàn thế giới có tương đối nhiều ý niệm không giống. Ví dụ, không tồn tại một người nào là hướng dẫn toàn thể tín vật dụng Hồi Giáo, không tồn tại ai lên giờ mang đến toàn thể xã hội. (Muhammad gần như là là vị tiên tri sau cùng của cộng đồng người xem.) Vấn đề này cũng có thể có nghĩa rằng không tồn tại giáo hội nào là tuy nhiên những thương hiệu xịn tía hoặc “những kẻ dị giáo” hoàn toàn có thể bị khai trừ.

Xem thêm: beige là gì

2. Sự Cầu Nguyện

Nhiều người không tuân theo đạo Hồi đều biết rõ về lễ thức nguyện cầu của đạo Hồi gọi là salat (sa-LAAT), tuy nhiên bao hàm một vài phen sụp vái chắc chắn, năm phen một ngày. Việc gọi lên những câu đang được quy ấn định kể từ kinh Qur’an và đụng chạm trán xuống khu đất biểu lộ sự quy phục khiêm nhượng so với Thượng Đế. Lời nguyện cầu tự động ý rộng lớn, gọi là du‘a, hoàn toàn có thể được dơ lên bất kể khi nào là và ko yên cầu nên sụp vái.

Đối với những câu nói. nguyện cầu ban trưa vào trong ngày loại Sáu, những người dân phái mạnh theo đòi đạo Hồi được yên cầu nên, và những phụ phái nữ theo đòi đạo Hồi được khuyến nghị nên nguyện cầu nhập thánh lối Hồi Giáo (tiếng Ả Rập là masjid, hoặc “nơi sụp lạy”). Tại ê, trong số group phân chia theo đòi nam nữ, chúng ta chuẩn bị trở thành sản phẩm, nguyện cầu theo đòi sự dẫn dắt của những người thầy tế của thánh lối (ee-MAAM, giờ Ả Rập là amama, tức là “ở đằng trước”), và lắng tai một bài bác giảng cụt. Tuy nhiên, ngày loại Sáu ko tương tự với ngày Sa Bát; tuy nhiên “ngày cuối tuần” ở đa số những vương quốc Hồi Giáo triệu tập nhập yawm al-jum‘a (“ngày tụ họp”) hoặc ngày loại Sáu, tuy nhiên thao tác vào trong ngày ê không trở nên cho rằng với tội.

3. Cha Thí

Zakat (za-KAAT, tức là “điều thanh sạch”) bao hàm việc hiến tặng kể từ thiện nhằm tương hỗ người túng khó khăn, giống như tương hỗ những thánh lối và những việc làm Hồi Giáo. Số chi phí hiến tặng được xem là 2,5 Tỷ Lệ tổng số gia tài của một tín vật dụng bên trên một khoản ít nhất chắc chắn. Tại một vài vương quốc Hồi Giáo, số chi phí này bởi những tổ chức triển khai cơ quan chỉ đạo của chính phủ thu. Tại những vương quốc không giống, số chi phí này là tự động nguyện.

4. Nhịn Ăn

Mỗi năm, nhập trong cả mon Ramadan tính theo đòi lịch mặt mày trăng, những tín vật dụng Hồi Giáo sùng tín ko ăn, ko tu, và ko mối liên hệ dục tình kể từ khi mặt mày trời nẩy cho tới khi mặt mày trời lặn. Họ cũng thông thường xuyên tự động bản thân hiến đâng cho 1 việc làm kể từ thiện chung người túng khó khăn và gọi kinh Qur’an nhập trong cả mon.7

5. Hành Hương

Tín vật dụng Hồi Giáo với sức mạnh và những ĐK nhằm thực hiện như thế rất cần được hành hương thơm cho tới Mecca tối thiểu một phen nhập đời. (Việc hành hương thơm về Medina, thành phố Hồ Chí Minh chí thánh loại nhị của Hồi Giáo, thông thường cũng bao hàm tuy nhiên ko buộc phải.) Đối với những tín vật dụng Hồi Giáo trung tín, việc thực hiện như vậy là 1 trong sự khiếu nại nằm trong linh và cảm động vô nằm trong, tương tự động như thẳng tham gia đại hội TW hoặc phen trước tiên nhập đền rồng thờ.

Một Số Vấn Đề Hiện Tại

Ba yếu tố tuy nhiên những người dân không tuân theo đạo Hồi hiện tại đang lo ngại về Hồi Giáo là đấm đá bạo lực tôn giáo; pháp luật Hồi Giáo hoặc luật shari‘a; và cơ hội Hồi Giáo đối đãi với phụ phái nữ.

Một số người cực kỳ đoan tiếp tục dùng thuật ngữ jihad có một không hai ám chỉ “thánh chiến,” tuy nhiên kể từ ê thực đi ra tức là “công việc thực tế,” ngược ngược với việc “chỉ” nguyện cầu và học hỏi và giao lưu thánh thư.

Các luật gia và ngôi nhà tư tưởng Hồi Giáo với những nắm vững không giống nhau về cuộc thánh chiến. Các mối cung cấp tư liệu pháp luật chi tiêu chuẩn chỉnh nhận định rằng, ví dụ điển hình, rằng quân team thánh chiến sẽ được quá nhận thì nên vì như thế mục tiêu chống thủ và rằng đối phương rất cần được được báo trước và được quy tắc với thời cơ nhằm ngừng lại những hành vi tạo ra xung đột. Một số luật gia và và những ngôi nhà tư tưởng Hồi Giáo không giống ngày này thảo luận rằng cuộc thánh chiến hoàn toàn có thể hướng dẫn và chỉ định bất kể hành vi thực tiễn biệt nào là nhằm mục đích tạo nên quyền lợi mang đến xã hội Hồi Giáo hoặc nâng cấp trái đất rằng cộng đồng. Muhammad được cho rằng tiếp tục phân biệt đằm thắm cuộc “thánh chiến rộng lớn hơn” và cuộc “thánh chiến nhỏ rộng lớn.” Ông rằng cuộc thánh chiến nhỏ rộng lớn là cuộc chiến tranh. Nhưng cuộc thánh chiến to hơn là nhằm mục đích đấu giành điều bất công giống như sự kháng cự riêng biệt cá thể của một người nhằm sinh sống tức thì chủ yếu.

Ngày ni quân xịn tía Hồi Giáo tự động cho rằng với xuất xứ tôn giáo, tuy nhiên người tớ nhận định rằng bọn chúng phản ánh những sự phàn nàn về xã hội, chủ yếu trị, và kinh tế tài chính tuy nhiên ko hề thực sự tương quan gì cho tới tôn giáo.8 Hơn nữa, thiệt là cần thiết nhằm cảnh báo rằng phần mọi người theo đòi đạo Hồi bên trên trái đất đều ko nhập cuộc nhập group xịn tía nhập yếu tố đấm đá bạo lực.9

Luật Shari‘a là 1 trong ông tơ quan hoài không giống so với một vài người không tuân theo đạo Hồi. Đến kể từ kinh Qur’an và truyền thống lịch sử hadith—những bài bác report cụt về những gì Muhammad và những tập sự của ông tiếp tục rằng và thực hiện tuy nhiên tạo nên những kiểu mẫu mực của hành động Hồi Giáo giống như bổ sung cập nhật và phân tích và lý giải những đoạn nhập thiên kinh Qur’an—đó là quy tắc xử sự của đạo Hồi.10 Những quy ấn định về kiểu cách ăn diện của khắp cơ thể phái mạnh và người phái nữ (chẳng hạn như hijab, Hay là mạng tủ mặt) đều được nhìn thấy nhập luật shari‘a; tuy nhiên những quy luật là buộc phải bên trên một vài vương quốc Hồi Giáo, tuy nhiên ở những vương quốc không giống là sự việc lựa lựa chọn của cá thể. Luật Shari‘a cũng bao hàm những yếu tố như lau chùi cá nhân; thời hạn và nội dung của câu nói. cầu nguyện; những quy ấn định về hôn nhân gia đình, ly hôn, và gia sản quá kế tiếp. Vì vậy, khi người theo đòi đạo Hồi cho biết thêm nhập phiên bản tham khảo chủ kiến là chúng ta với ước muốn được thống trị vày luật shari‘a, thì chúng ta hoàn toàn có thể hoặc hoàn toàn có thể ko thể hiện câu nói. tuyên bố về chủ yếu trị. Họ hoàn toàn có thể chỉ bảo rằng chúng ta khẩn thiết sinh sống cuộc sống thường ngày thật thà của những người theo đòi đạo Hồi.

Hình Ảnh

woman wearing the hijab

Nhiều người không tuân theo đạo Hồi, khi suy nghĩ cho tới cơ hội Hồi Giáo đối đãi với phụ phái nữ, chúng ta tức tốc suy nghĩ cho tới tục nhiều hít và mạng tủ mặt mày. Nhưng văn hóa truyền thống thực tiễn còn phức tạp rất là nhiều. hầu hết đoạn nhập kinh Qur’an xác minh rằng người phái mạnh và người phái nữ là đồng đẳng, trong những lúc những người dân không giống nhịn nhường như gán mang đến phụ phái nữ những tầm quan trọng thấp thông thường rộng lớn. Chắc chắn với những lối thực hành thực tế ở nhiều vương quốc Hồi Giáo—thường với lịch sử hào hùng chính thức nhập văn hóa truyền thống cỗ lạc chi phí Hồi Giáo hoặc những truyền thống lịch sử không giống tiếp tục với kể từ trước—cho rằng phụ phái nữ là dựa vào. Tuy nhiên, ý kiến của những người theo đòi đạo Hồi so với tầm quan trọng của phụ phái nữ không giống nhau xứng đáng Tính từ lúc vương quốc này cho tới vương quốc không giống, và thậm chí là nhập nằm trong vương quốc.

Quan Điểm của Thánh Hữu Ngày Sau về Hồi Giáo

Bất chấp những niềm tin yêu khác lạ của tất cả chúng ta, Các Thánh Hữu Ngày Sau hoàn toàn có thể tiếp cận với việc xây che đậy quan hệ với những người dân Hồi Giáo như vậy nào?

Trước tiên, tất cả chúng ta cần thiết nhìn thấy quyền của những người theo đòi đạo Hồi nhằm “thờ phượng gì, bằng phương pháp nào là hoặc ở đâu tùy từng chúng ta chọn” (Những Tín Điều 1:11). Vào năm 1841, Các Thánh Hữu Ngày Sau nhập hội đồng thành phố Hồ Chí Minh Nauvoo tiếp tục phát hành một pháp luật về việc tự tại tôn giáo nhằm đảm bảo an toàn “sự tự tại rộng lượng, và độc quyền bình đẳng” mang đến “những người theo đòi đạo Công Giáo, Giáo Hội Trưởng Lão, Hội Giám Lý, Báp Tít, Thánh Hữu Ngày Sau, Quaker, Chế Độ Giám Mục Quản Lý Nhà Thờ, Chủ Nghĩa Phổ Quát, Thần Giáo Tự Nhiên, Mohammed [đạo Hồi], và toàn bộ những tôn giáo và giáo phái không giống.”11

Chúng tớ cũng nên ghi nhớ rằng những vị hướng dẫn Giáo Hội của tất cả chúng ta rằng cộng đồng đều vô nằm trong sáng sủa về lòng hàm ơn của mình so với người tạo nên đi ra đạo Hồi. Ví dụ, nhập năm 1855, nhập khi tuy nhiên nhiều Ky Tô hữu lên án Muhammad là người kháng Chúa Giê Su, Anh Cả George A. Smith (1817–1875) và Parley P. Pratt (1807–1857) nằm trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã mang đi ra nhị bài bác thuyết giảng nhiều năm không chỉ đã cho chúng ta biết một kỹ năng ăm ắp tuyệt hảo và sự nắm vững hợp lý và phải chăng về lịch sử hào hùng Hồi Giáo mà còn phải ca tụng chủ yếu Muhammad. Anh Cả Smith comment rằng Muhammad “không hề nghi vấn gì đang được Thượng Đế ngôi nhà ý nâng đỡ” nhằm thuyết giảng ngăn chặn sự thờ phượng hình tượng, và ông bộc bạch lòng thông cảm so với những tín vật dụng Hồi Giáo, tuy nhiên tương tự như Các Thánh Hữu Ngày Sau, nhận ra là rất khó “để với cùng một lịch sử hào hùng trung thực” viết lách về chúng ta. Phát biểu tức thì tiếp sau đó, Anh Cả Pratt tiếp tục bộc bạch sự trầm trồ so với những câu nói. giảng dạy dỗ của Muhammad và so với đạo đức nghề nghiệp và những luyện tục của xã hội Hồi Giáo.12

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã mang đi ra một câu nói. tuyên tía đầu tiên mới đây rộng lớn nhập năm 1978. Lời tuyên tía ê rằng ví dụ cho tới Muhammad nhập số “các ngôi nhà hướng dẫn tôn giáo lỗi lạc bên trên trái đất,” bảo rằng tương tự như chúng ta, ông cũng “nhận được 1 phần độ sáng của Thượng Đế. Các lẽ thiệt đạo đức nghề nghiệp là vì Thượng Đế ban mang đến [các ngôi nhà hướng dẫn này],” Chủ Tịch Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, và Marion G. Romney, tiếp tục viết lách “để thực hiện sáng sủa tỏ mang đến toàn thể những vương quốc và mang lại cho những cá thể một cường độ nắm vững cao hơn nữa.”13

Xem thêm: induce là gì

Xâp Đắp Mối Quan Hệ Dựa Trên Quan Điểm Chung

Mặc cho dù Các Thánh Hữu Ngày Sau và những tín vật dụng Hồi Giáo rõ rệt là khác lạ trong mỗi yếu tố quan lại trọng—đáng lưu ý là thiên tính của Chúa Giê Su Ky Tô, tầm quan trọng của Ngài với tư cơ hội là Đấng Cứu Rỗi, và sự lôi kéo của những vị tiên tri thời hiện nay đại—nhưng tất cả chúng ta cũng có thể có nhiều điểm kiểu như nhau. Ví dụ, tất cả chúng ta đều tin yêu rằng tất cả chúng ta nên phụ trách giải trình về mặt mày đạo đức nghề nghiệp trước Thượng Đế, rằng tất cả chúng ta cần thiết đạt được cả sự tức thì chủ yếu cá thể và đạt được một xã hội đảm bảo chất lượng và công bình, và rằng tất cả chúng ta sẽ tiến hành phục sinh và mang tới trước Thượng Đế sẽ được phán xét.

Cả những tín vật dụng Hồi Giáo và Các Thánh Hữu Ngày Sau đều tin yêu nhập vai trò sinh sống còn của mái ấm gia đình vững vàng mạnh và nhập mệnh lệnh truyền linh nghiệm sẽ giúp nâng người túng khó khăn và túng thiếu hụt và rằng tất cả chúng ta đã cho chúng ta biết đức tin yêu của tớ qua chuyện những hành vi của tầm quan trọng môn vật dụng. Hình như không tồn tại nguyên nhân gì Các Thánh Hữu Ngày Sau và những tín vật dụng Hồi Giáo lại ko thể bên nhau sát cánh tuân theo đòi tôn giáo của tớ, khi với thời cơ, bằng phương pháp bên nhau liên minh trong mỗi xã hội, điểm tuy nhiên tất cả chúng ta càng thấy nhiều và nhiều hơn thế nữa rằng tất cả chúng ta có tương đối nhiều điểm tương đương cùng nhau nhập một trái đất ngày càng trở thành thế tục. Cùng nhau, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể minh chứng rằng đức tin yêu tôn giáo hoàn toàn có thể là 1 trong mãnh lực mang đến điều đảm bảo chất lượng lành lặn và không chỉ có giản đơn là xuất xứ của sự việc xung đột và thậm chí là đấm đá bạo lực, như một vài ngôi nhà phê bình thảo luận.

Chính kinh Qur’an khêu gợi ý về một lối sống tự do cùng nhau bất kể những điều không giống biệt: “Nếu Thượng Đế ham muốn, Ngài hoàn toàn có thể đã từng mang đến tất cả chúng ta trở thành một xã hội thôi. Nhưng Ngài ước muốn thách thức tất cả chúng ta về điều Ngài tiếp tục ban mang đến tất cả chúng ta. Vì thế, hãy ganh đua đua cùng nhau trong mỗi việc thực hiện đảm bảo chất lượng. Chúng tớ đều tiếp tục quay trở lại với Thượng Đế, và Ngài tiếp tục mang đến tất cả chúng ta biết nguyên nhân của những điều tất cả chúng ta từng sự không tương đồng.”14