it trong tiếng anh là gìA. Ý nghĩa của It và cơ hội dùng It

Chúng tao vẫn biết đại kể từ it tức là và được dùng để làm chỉ dụng cụ. thường thì it được sử dụng nhập câu đại diện thay mặt cho tới một chiếc gì ê ko rõ rệt nghĩa và thời điểm này it không tồn tại nghĩa của riêng rẽ nó. Trong tình huống này người tao gọi nó là một trong những hư tự động (Expletive).

Phần tiếp sau tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong lần hiểu những cơ hội dùng của đại kể từ it nhập giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: it trong tiếng anh là gì

B. It người sử dụng thay cho cho tới Danh động kể từ - Cấu trúc It's + tính từ

Chúng tao vẫn biết sở hữu một số trong những câu dùng danh động từ (Gerund) thực hiện ngôi nhà kể từ, rất có thể ghi chép lại những câu này bằng phương pháp người sử dụng đại kể từ It.

Ví dụ:

- Doing this exercise is very difficult. (gerund)

--> It is very difficult vĩ đại vì thế this exercise. (expletive)

(Thật khó khăn nhằm thực hiện bài bác tập luyện này.)

Bạn theo đòi dõi tăng một số trong những ví dụ khác:

- It is dangerous vĩ đại drive fast.

(Lái xe pháo nhanh chóng nguy khốn lắm.)

- It is pleasant vĩ đại sit next vĩ đại the fire.

(Ngồi ngay sát ngọn lửa thiệt thoải mái.)

- It is never too late vĩ đại learn.

(Học thì chẳng khi nào muộn quá cả.)

Quảng cáo

C. Đại kể từ it trong số trở thành ngữ

It còn được sử dụng trong số mệnh đề quan trọng đặc biệt sau:

It is said that... : Người tao bảo rằng...

It is believed that... : Người tao tin yêu rằng...

It is reported that... : Người tao báo rằng...

It is rumoured that... : Người tao tháp canh rằng...

It is thought that... : Thiết cho rằng...

Ví dụ:

- It is said that you are building a very big house.

(Người tao bảo rằng anh đang được xây một mái nhà vĩ đại lắm.)

- It is believed that the angels exist on the earth.

(Người tao tin yêu rằng những thánh thần tồn bên trên trên trái khoáy khu đất.)

- It is reported that your father is coming.

(Người tao báo rằng phụ vương anh sắp đến.)

- It is rumoured that you are going vĩ đại got married.

(Người tao tháp canh rằng anh chuẩn bị lấy bà xã.)

- It is thought that you had better come vĩ đại see her.

(Thiết suy nghĩ anh nên kiểm đếm thăm hỏi cô ấy thì rộng lớn.)

D. Sử dụng it trong số mệnh đề chỉ không khí, thời gian

Đại kể từ It cũng thông thường được sử dụng trong số mệnh đề chỉ thời hạn (time), không khí (distance) hoặc những hiện tượng lạ bất ngờ (natural phenomenon).

Ví dụ:

- It's too early.

(Còn sớm quá.)

- It's spring now.

(Bây giờ là ngày xuân.)

- It is noon.

(Buổi trưa.)

- It is a quarter past three.

(Đã phụ thân giờ chục lăm phút.)

- It rains.

(Trời mưa.)

- It is fine today.

(Hôm ni trời đẹp mắt.)

- How far is it from London vĩ đại Paris?

(Từ Luân đôn cho tới Paris bao xa?)

- It is not far from here.

(Cách phía trên ko xa xăm lắm.)

- It is about ten miles.

(Cách phía trên khoảng tầm chục dặm.)

Quảng cáo

E. Sử dụng đại kể từ it nhằm nhấn mạnh

Đại kể từ It còn được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề một kể từ này ê nhập câu. Lúc này, It tạo ra với kể từ ê trở thành một mệnh đề và mệnh đề này nối với mệnh đề chủ yếu bằng văn bản that.

Ví dụ:

Xem thêm: calculation là gì

- I killed the tiger. (Tôi làm thịt con cái hổ.)

--> It was I that killed the tiger.

(Chính tôi vẫn làm thịt con cái hổ.)

- I am reading a book, not a newspaper.

(Tôi đang được phát âm một cuốn sách ko nên tờ báo.)

--> It is a book, not a newspaper that I am reading.

F. Sử dụng đại kể từ it với too

It còn được dùng với too.

Bạn xét những ví dụ:

- It is too difficult vĩ đại vì thế these exercises.

(Thật là rất khó nhưng mà thực hiện những bài bác tập luyện này.)

Câu này cũng tương tự động như nói:

--> These exercises are too difficult. Someone can't vì thế them.

(Các bài bác tập luyện này quá khó khăn. Ai ê ko thực hiện được.)

Chúng tao cũng người sử dụng too... for + túc từ.

Ví dụ:

- It is too difficult for us vĩ đại vì thế these exercises.

--> These exercises are too difficult. We can't vì thế them.

G. Cấu trúc It's time ...

Thành ngữ It's time tức là Đã cho tới lúc (cho ai thực hiện vật gì đó).

Ví dụ:

- It's time vĩ đại go trang chủ.

(Đã đến thời điểm về ngôi nhà rồi.)

- It's time for us vĩ đại go trang chủ.

(Đã đến thời điểm Shop chúng tôi về ngôi nhà.)

Trong nhị câu này, bạn phải nhằm ý động kể từ đàng sau là một trong những động kể từ nguyên vẹn thể sở hữu to. Chủ kể từ của động kể từ này trở nên một túc kể từ. Câu loại nhị này rất có thể được ghi chép Theo phong cách khác:

- It's time we went trang chủ.

Trong cấu tạo này, tất cả chúng ta dùng thì quá khứ sau It's time tuy nhiên nghĩa của chính nó vẫn chính là thời điểm hiện tại hoặc sau này chứ không cần nên quá khứ.

Ví dụ:

- Why are you still in bed? It's time you got up.

(Sao mi vẫn còn đấy phía trên giường? Đã đến thời điểm nên dậy rồi đó.)

- I think it's time the government did something about pollution.

(Tôi suy nghĩ đang đi tới khi cơ quan ban ngành nên thực hiện vật gì ê so với sự ô nhiễm và độc hại.)

Thường tất cả chúng ta người sử dụng cấu tạo này Khi tất cả chúng ta phàn nàn hoặc khiển trách cứ ai điều gì ê.

Người tao còn người sử dụng It's high time hoặc It's about time. Khi dùng theo đòi nhị cấu tạo này, chân thành và ý nghĩa phàn nàn hoặc khiển trách cứ nặng trĩu rộng lớn.

Ví dụ:

- You're very selfish. It's high time you realised that you're not the most important person in the world.

(Anh ích kỷ lắm. Đã đến thời điểm anh nên xem sét rằng anh chẳng nên là người quan trọng nhất bên trên toàn cầu này.)

- It's about time Jack did some work for his examinations.

(Đã đến thời điểm Jack nên thực hiện một việc gì ê cho tới bài bác đua của anh ý tao.)

Các loạt bài bác khác:

 • Mệnh đề -ing

 • Mệnh đề -ed

 • Danh động từ

 • Thì quá khứ tiếp diễn

 • Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

 • Thì quá khứ trả thành

 • Câu tường thuật

 • Câu chất vấn ngắn

 • Câu vấn đáp ngắn

 • Cách dùng Also và Too

 • Cách dùng đại kể từ it

 • Bàng thái cách

  Xem thêm: gopher là gì

 • Mạo từ

 • Tiền tố (Prefix)

 • Hậu tố (Suffix)