jet là gì

/dʒɛt/

Thông dụng

Tính từ

Bằng huyền
Đen nhánh, đen sạm phân tử huyền ( (cũng) jet black)

Danh từ

Huyền
as đen sạm as jet
đen nhánh, đen sạm như phân tử huyền
Màu đen sạm nhánh, black color như phân tử huyền
Tia (nước, huyết, tương đối...)
Vòi (ống nước...)
(kỹ thuật) vòi vĩnh phun, giclơ
(thông tục) máy cất cánh phản lực

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) tia, dòng; luồng
gas jet
tia khí
propulsive jet
động cơ phản lực; bầu không khí dòng sản phẩm thẳng
pulse jet
động cơ phản lực, bầu không khí xung

Xây dựng

vòi phun

Cơ - Điện tử

Tia phun, ngọn lửa phun, vòi vĩnh phun, ống phun,jiclơ, mô tơ phản lực

Hóa học tập & vật liệu

hổ phách đen
than nâu sẫm

Ô tô

gíclơ

Kỹ thuật cộng đồng

luồng phun
luồng phụt
dòng
lỗ phun
lỗ tia
luồng
nửa lối thẳng
phản lực
ống nối
ống phun
phun (tia)
phụt
vòi phun

Kinh tế

thành tia
tia
vòi phun

Địa chất

tia, dòng sản phẩm, luồng, mồm phun, vòi vĩnh phun, mỏ nhen nhóm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
atramentous , coal-black , dark , ebon , ebony , inky , midnight , obsidian , pitch-black , pitch-dark , raven , sable , jetty , onyx , pitchy , sooty
noun
flow , fountain , spout , spray , spring , spritz , spurt , squirt , stream , airbus , airplane , plane , supersonic , supersonic transport , turbo
verb
flow , fly , issue , pour , roll , rush , shoot , soar , spew , spout , spritz , squirt , stream , surge , travel , zoom , spray , aero , aircraft , airplane , đen sạm , dark , ebony , gush , nozzle , plane , project.--n. spouting , protrude , raven , spurt

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: jet là gì

Xem thêm: get nghĩa là gì

NHÀ TÀI TRỢ