join nghĩa là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Động từ
 • động từ

  gia nhập, nhập nhập, vào

  Bạn đang xem: join nghĩa là gì

  to join a party

  gia nhập một đảng

  to join the army

  vào quân team, nhập ngũ

 • nối lại, lẹo, ghép, buộc (cái nọ nhập loại kia)

 • nối liền

  the road joins the two cities

  con lối nối tiếp nhị trở nên phố

 • thắt chặt, thống nhất, phối hợp, liên hiệp; kết kí thác, kết thân

  to join forces with

  hợp lực với

  to join two persons in marriage

  kết thân thích nhị người nhập côn trùng tình bà xã chồng

 • tiếp với, gặp; sụp đổ nhập (con sông)

  where the foot-path joins the main road

  ở điểm nhưng mà tuyến đường nhỏ nối với tuyến đường cái

  where the Luoc river joins the Red river

  ở điểm nhưng mà sông Luộc sụp đổ nhập sông Hồng

 • đi bám theo, cho tới với, cho tới gặp; nằm trong tham ô gia

  I'll join you in a few minutes

  độ vài ba phút nữa tôi sẽ tới với anh

  would you join us in our picnic?

  anh vẫn muốn nhập cuộc cuộc đi dạo ngoài cộng đồng với Cửa Hàng chúng tôi không?

 • trở về, trở lại

  to join the regiment

  Xem thêm: out of town là gì

  trở lại trung đoàn (sau ngày nghỉ ngơi quy tắc...)

  to join the ship

  trở về tàu

 • nối lại cùng nhau, thắt chặt lại cùng nhau, phối hợp lại với nhau; liên hợp cùng nhau, kết thân thích với nhau

 • gặp nhau, tiếp nối nhau nhau

  parallet lines never join

  hai lối tuy nhiên song ko khi nào gặp gỡ nhau

  where the two rivers join

  ở điểm nhưng mà nhị dòng sông gặp gỡ nhau

 • tham gia, tham gia, nhập nhập, xen vào

  to join in the conversation

  tham gia nhập câu chuyện

 • (từ cổ,nghĩa cổ) giáp cùng nhau, tiếp giáp với nhau

  the two gardens join

  hai quần thể vườn tiếp giáp với nhau

 • (quân sự) tòng ngũ ((cũng) join up)

 • (nghĩa bóng) kết hợp nghiêm ngặt với nhau; liên hiệp nghiêm ngặt cùng nhau (để thực hiện gì)

 • danh từ

  chỗ nối, điểm nối, lối nối

  Cụm từ/thành ngữ

  to join battle

  bắt đầu kí thác chiến

  to join hands

  nắm chặt tay nhau, bắt chặt tay nhau

  Xem thêm: lull là gì

  Từ ngay gần giốngTừ vựng giờ Anh bám theo ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản