keep an eye on là gì

Thành ngữ là 1 trong những phần không thể không có lúc học nước ngoài ngữ. Người Mỹ cũng hoặc vận dụng trở thành ngữ nhập những trường hợp mỗi ngày. Dưới đó là 6 trở thành ngữ người Mỹ hoặc người sử dụng và ví dụ về kiểu cách vận dụng.

Bạn đang xem: keep an eye on là gì

1. Keep an eye on someone/something …Keep = lưu giữ, eye =con mắt…để con cái đôi mắt bên trên ai/gì đó…Nghĩa là coi chừng.

Mình người sử dụng nhập tình huống này cũng rất được.

Can you keep an eye on the baby for 5 minutes? I need to lớn go to lớn the bathroom.

The police officer is keeping an eye on him because he thinks that guy will commit a crime.

2. Call it a day … Call = kêu,/ gọi, Day = ngày….kêu/gọi một ngày…hay tuyên phụ vương cơ là 1 trong những ngày…nghĩa là kết cổ động một ngày. Mình người sử dụng nhập tình huống này cũng rất được.

Let’s call it a day and continue tomorrow.
We all agreed to lớn call it a day and go trang chủ after 16 hours of work.
After a long day of tìm hiểu phu nhân, Kenny called it a day and went trang chủ to lớn cry.

3. No sweat…. Không sụp mồ hôi…mình thao tác làm việc gì ko sụp các giọt mồ hôi là chuyện cơ dễ dàng làm…Nghĩa là rất dễ dàng. Mình người sử dụng nhập tình huống này cũng rất được.

Xem thêm: khẩu hiệu tiếng anh là gì

I can fix this siêu xe no sweat.

A: Do you know how to lớn cook bun bo hue?
B: No sweat!

4. Dirt cheap cheap = rẻ mạt, dirt = đất…rẻ như đất…Nghĩa là vật vô độ quý hiếm (rẻ rề). Mình người sử dụng nhập tình huống này cũng rất được.

In Vietnam, tropical fruits are dirt cheap when they are in season.
Gasoline is dirt cheap in Saudi Arabia.

5. Safe and sound… .safe = an toàn và tin cậy, sound hầu như chúng ta biết là tiếng động. Nhưng nhưng mà chữ sound mang trong mình một nghĩa nữa là khoẻ mạnh/ lành lặn mạnh/ ổn….safe and sound tức thị an toàn và tin cậy và ổn định. Mình người sử dụng nhập trường hợp này cũng rất được.

He arrived trang chủ safe and sound from the war.
The birthday gift to lớn his daughter was delivered safe and sound.

Xem thêm: bottles nghĩa là gì

6. Under the table… Under = bên dưới, table = bàn… bên dưới bàn…làm chuyện gì bên dưới bàn tiếp tục không một ai thấy…nghĩa là trốn luật. Mình người sử dụng nhập tình huống này cũng rất được.

They pay him under the table because they don’t want to lớn pay taxes.
It is illegal to lớn pay employees under the table.

Nguồn Kenny-N