keep an eye out for là gì

Thành ngữ là 1 trong phần không thể không có khi tham gia học nước ngoài ngữ. Người Mỹ cũng hoặc vận dụng trở nên ngữ nhập những trường hợp từng ngày. Dưới đấy là 6 trở nên ngữ người Mỹ hoặc sử dụng và ví dụ về phong thái vận dụng.

Bạn đang xem: keep an eye out for là gì

1. Keep an eye on someone/something …Keep = lưu giữ, eye =con mắt…để con cái đôi mắt bên trên ai/gì đó…Nghĩa là xem chừng.

Mình sử dụng nhập tình huống này cũng khá được.

Can you keep an eye on the baby for 5 minutes? I need lớn go lớn the bathroom.

The police officer is keeping an eye on him because he thinks that guy will commit a crime.

2. Call it a day … Call = kêu,/ gọi, Day = ngày….kêu/gọi một ngày…hay tuyên phụ thân ê là 1 trong ngày…nghĩa là kết cổ động một ngày. Mình sử dụng nhập tình huống này cũng khá được.

Let’s call it a day and continue tomorrow.
We all agreed lớn call it a day and go trang chính after 16 hours of work.
After a long day of dò la phu nhân, Kenny called it a day and went trang chính lớn cry.

3. No sweat…. Không ụp mồ hôi…mình thao tác gì ko ụp các giọt mồ hôi là chuyện ê dễ dàng làm…Nghĩa là rất đơn giản. Mình sử dụng nhập tình huống này cũng khá được.

Xem thêm: ring out là gì

I can fix this siêu xe no sweat.

A: Do you know how lớn cook bun bo hue?
B: No sweat!

4. Dirt cheap cheap = rẻ mạt, dirt = đất…rẻ như đất…Nghĩa là vật vô độ quý hiếm (rẻ rề). Mình sử dụng nhập tình huống này cũng khá được.

In Vietnam, tropical fruits are dirt cheap when they are in season.
Gasoline is dirt cheap in Saudi Arabia.

5. Safe and sound… .safe = an toàn và đáng tin cậy, sound phần lớn chúng ta biết là tiếng động. Nhưng tuy nhiên chữ sound sở hữu một nghĩa nữa là khoẻ mạnh/ lành lặn mạnh/ ổn….safe and sound tức thị an toàn và đáng tin cậy và ổn định. Mình sử dụng nhập trường hợp này cũng khá được.

He arrived trang chính safe and sound from the war.
The birthday gift lớn his daughter was delivered safe and sound.

Xem thêm: stories là gì

6. Under the table… Under = bên dưới, table = bàn… bên dưới bàn…làm chuyện gì bên dưới bàn tiếp tục không có bất kì ai thấy…nghĩa là trốn luật. Mình sử dụng nhập tình huống này cũng khá được.

They pay him under the table because they don’t want lớn pay taxes.
It is illegal lớn pay employees under the table.

Nguồn Kenny-N