keep going có nghĩa là gì

I was on drugs, a lot of things ... just đồ sộ keep going, you know?"

Tôi với sử dụng yêu tinh túy, thật nhiều loại... để sở hữu mức độ làm việc, anh hiểu chứ?"

Bạn đang xem: keep going có nghĩa là gì

l've got đồ sộ keep going.

Tôi nên đi tiếp!

That's good, keep going.

Nói tiếp đi.

If it gets better by then join in the queue and keep going up.

Nếu khi ấy anh ổn định hơn nữa thì tiếp tục lên đường với những người dân không giống và lên tiếp nhé.

To tent keep go inside.

Đến lều lưu giữ lên đường bên phía trong.

You keep going till the gorilla wants đồ sộ stop.

Cô ko thể ngừng lại trừ Khi trận đánh ê xong xuôi.

Keep going down that road.

Cứ đi lối ê.

We gotta keep going.

Chúng tớ nên tiếp tục.

Just keep going.

Cứ đi tiếp đi.

Whatever happens, you keep going.

Dù với chuyện gì, em cứ tiếp tục lên đường.

Yet, there are many powerful reasons why we keep going back.

Xem thêm: homogeneity là gì

Nhưng có khá nhiều nguyên nhân vững chãi đã cho thấy tại vì sao tất cả chúng ta tiếp tục quay về.

Maybe she believes she can just keep going up and up and up forever.

Có lẽ nó tin yêu là nó hoàn toàn có thể... tiếp tục trèo lên nữa, cho tới vô vàn.

Keeps going lượt thích that until you reached Barrio Pablo Escobar.

Cứ tiếp tục lên đường cho tới Khi cho tới bản Pablo Escobar.

We should keep going.

Tiếp tục thôi.

Just keep going on

Just keep going on

Keep going that way.

Các anh cứ tiếp tục trực tiếp lối.

She said, "Life's too short, I just can't keep going with this."

Cô ấy thưa, " Cuộc sinh sống quá cộc ngủi, tôi ko thể kéo lâu năm vụ việc này ngoài ra."

I'll stash it inside and we'll keep going.

Lái nó vô vào rồi ta đi.

I'm saying I'll give you the money đồ sộ keep going.

Nghĩa là gom chi phí mang đến anh chơi tiếp.

Her phone keeps going straight đồ sộ voicemail.

Xem thêm: cib là gì

Điện thoại chị ấy cứ đi vào vỏ hộp thư thoại.

If you're going đồ sộ keep going out into the field,

Nếu anh tiếp tục ra phía bên ngoài ê, tất cả chúng ta nên design mang đến anh gì đó