key nghĩa là gì

/ki:/

Thông dụng

Danh từ

Hòn hòn đảo nhỏ
Bãi cát nông; đá ngầm
Chìa khoá
Khoá (lên chạc đàn, chạc cót đồng hồ đeo tay, vặn đinh ốc...)
(âm nhạc) khoá; điệu, âm điệu
the key of C major
khoá đô trưởng
major key
điệu trưởng
minor key
điệu thứ
(điện học) khuôn mẫu khoá
charge and discharge key
cái khoá phóng nạp
Phím (đàn pianô); nút nhấn (sáo); nút chữ (máy chữ)
(kỹ thuật) mơ gỗ; chốt sắt; khuôn mẫu nêm
Cái manip ( (thường) telegraph key)
Chìa khoá (của một yếu tố...), túng bấn quyết; giải pháp

Hình thái từ

  • Ved : keyed
  • Ving: keying

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Chìa khóa, chìa vặn, khóa, chêm, then, phím, (v) ghép vì thế then, chốt, chêm, khóa

Chìa khóa, chìa vặn, khóa, chêm, then, phím, (v) ghép vì thế then, chốt, chêm, khóa

Cơ khí & công trình

chêm cho tới cứng
đóng chốt hãm
ghép vì thế then
then hãm ngang

Hóa học tập & vật liệu

dụng cụ ngắt điện

Toán & tin

chìa khoá, hướng dẫn cơ hội giải; (máy tính ) út ít bấm // khoá lại; dò xét khoá
control key
nút điều khiển
signalling key
nút tín hiệu, chìa khoá tín hiệu
switch key
cái ngắt mạch
three-position key
cái ngắt mạch phụ vương vị trí

Xây dựng

Chốt đỉnh vòm (chìa khoá)
khóa cuốn
khóa, then
đinh ghép
mảnh chêm

Giải mến EN: A piece of wood or metal wedged into a joint to tát stop movement.

Bạn đang xem: key nghĩa là gì

Giải mến VN: Một tấm mộc hoặc sắt kẽm kim loại được chêm vào trong 1 điểm nối để ngăn cản sự dịch trả.

một cách thức tăng liên kết

Giải mến EN: Any of various means of improving bonding capacity, such as plastering forced between laths, a cotter pin driven through a protrusion, or the deliberately roughened or serrated reverse side of construction material.

Giải mến VN: Một phương pháp để thực hiện tăng kĩ năng link như lớp xi măng trát ngoài, then chốt cửa ngõ hoặc thực hiện ráp sở hữu căn nhà tấp tểnh những mặt phẳng vật tư xúc tiếp nhau.

Điện tử & viễn thông

núm trả mạch

Điện lạnh

manip
phím báo hiệu
phím trả mạch

Kỹ thuật công cộng

chèn
chốt khóa
khóa chốt

Giải mến VN: Công tắc vặn bằng tay thủ công nhằm đóng góp ngắt phân phân phối sóng cao tần ở máy phát/ Bàn thờ phím bên trên máy vi tính / Băng trả mạch, bảng điều kiển, phân phối năng lượng điện.

Xem thêm: collegiality là gì

khóa lại
khóa liên động
khóa mã

Giải mến VN: Công tắc vặn bằng tay thủ công nhằm đóng góp ngắt phân phân phối sóng cao tần ở máy phát/ Bàn thờ phím bên trên máy vi tính / Băng trả mạch, bảng điều kiển, phân phối năng lượng điện.

khóa vòm
khớp
đánh tín hiệu
đánh manip
đặt chốt hãm
nhấn phím
lò xo
gạch nêm
ghép mộng
bấm manip
nối vì thế vấu
núm bấm
mộng
mộng ghép
mộng gỗ
pháo đài
sự chốt
tấm ốp

Giải mến EN: A backing plate affixed to tát a board to tát limit warpage.

Giải mến VN: Một tấm hậu được gắn vào trong 1 bảng nhằm thực hiện hạn chế sự thô ráp.

Xem thêm: comic nghĩa là gì

Kinh tế

chìa khóa
trọng điểm, căn nhà đạo
key economic region
vùng tài chính trọng điểm
key economic actor
thành phần tài chính căn nhà đạo

Địa chất

chiếc chìa khóa, khuôn mẫu nêm, hướng dẫn, chỉ đạo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
basic , chief , crucial , decisive , fundamental , indispensable , leading , main , major , material , pivotal , primary , principal , vital , capital , cardinal , first , foremost , number one , paramount , premier , prime , top , central
noun
latchkey , opener , passkey , screw * , skeleton , blueprint , brand , cipher , clue , code , core , crux , cue , earmark , explanation , fulcrum , guide , hinge , index , indicator , interpretation , lead , lever , marker , means , nexus , nucleus , passport , password , pivot , pointer , root , sign , symptom , ticket , translation , formula , route , secret , address , answer , atoll , cay , central , critical , digital , essential , important , island , isle , islet , main , pitch , pivotal , xoay , reef , scale , solution , tonality , vital

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ