khó khăn tiếng anh là gì

VIETNAMESE

khó khăn

Bạn đang xem: khó khăn tiếng anh là gì

khó nhằn

Khó khăn là có rất nhiều trở quan ngại nhằm hoàn thiện một việc gì cơ.

1.

Sẽ cực kỳ trở ngại nhằm minh chứng rằng chúng ta với tội.

It will be very difficult to tướng prove that they are guilty.

Xem thêm: chatting nghĩa là gì

2.

Anh ấy càng ngày càng cảm nhận thấy trở ngại để lấy rời khỏi ra quyết định.

He finds it increasingly difficult to tướng make decisions.

Chúng tao nằm trong học tập về những nghĩa không giống nhau của difficult vô giờ đồng hồ Anh nha!

Xem thêm: at loggerheads là gì

- khó khăn khăn: It will be very difficult to prove that they are guilty. (Sẽ cực kỳ trở ngại nhằm minh chứng rằng chúng ta với tội.)

- sợ hãi não: This task is sánh difficult it takes bầm days to tướng solve. (Nhiệm vụ này hóc búa cho tới nỗi tôi cần mất quá nhiều ngày mới mẻ xử lý được.)

- khó khăn nhằn: My second born is a difficult child, it took more effort to tướng raise him. (Đứa loại nhị của tôi là 1 thằng nhỏ xíu khó khăn nhằn, tôi cần tiêu tốn không ít mức độ rộng lớn nhằm nuôi dạy dỗ nó.)