kill two birds with one stone là gì

"When pigs fly" biểu diễn mô tả một vấn đề sẽ không còn khi nào xẩy ra, tương tự với cơ hội thưa "Mặt Trời nẩy đằng tây" vô giờ Việt.


Dưới đấy là 15 trở thành ngữ gom tài năng biểu đạt của khách hàng phong phú và đa dạng rộng lớn và bất ngờ như người bạn dạng xứ.

Bạn đang xem: kill two birds with one stone là gì

1. The best of both worlds: vẹn cả hai đường.

Ví dụ: By working part-time and looking after her kids two days a week she managed to tát get the best of both worlds (Bằng cơ hội thao tác làm việc buôn bán thời hạn và thường xuyên con cái nhị ngày 1 tuần, cô ấy đang được xoay xoả nhằm vẹn cả song đường).

2. Speak of the devil: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo cho tới.

Ví dụ: Hi Tom, speak of the devil, I was just telling Sara about your new siêu xe. (Ồ Tom, một vừa hai phải nhắc đang được xuất hiện nay, tôi đang được thưa với Sara về con xe tương đối mới nhất của anh).

3. See eye to tát eye: đồng ý kiến. 
Ví dụ: They finally saw eye to tát eye on the business giảm giá khuyến mãi. (Họ ở đầu cuối cũng đồng ý cùng nhau về thỏa thuận hợp tác kinh doanh).

4. Once in a xanh xao moon: khan hiếm Khi.
Ví dụ: I only go to tát the cinema once in a xanh xao moon. (Họa hoằn lắm tôi mới nhất cho tới rạp chiếu phim một lần). 

5. When pigs fly: chuyện siêu hạng.
Ví dụ: When pigs fly she’ll tidy up her room. (Mặt Trời nẩy đằng tây thì hoạ chăng cô ấy mới nhất dọn phòng).

 

7. A piece of cake: dễ dàng như ăn kẹo. 6. To cost an arm and a leg: vô cùng giắt đỏ chót.
Ví dụ: Fuel these days costs and arm and a leg. (Dạo này xăng dầu giắt đỏ chót lắm).

Ví dụ: The English test was a piece of cake. (Bài đánh giá giờ Anh ê quá dễ).

8. Let the cát out of the bag: vô tình thực hiện lộ kín.
Ví dụ: I let the cát out of the bag about their wedding plans. (Tôi vô tình thực hiện lộ kín về plan cưới chất vấn của họ). 

Xem thêm: tranche là gì

9. To feel under the weather: cảm nhận thấy ko khỏe khoắn. 
Ví dụ: I’m really feeling under the weather today, I have a terrible cold. (Hôm ni tôi thấy vô người ko khỏe khoắn, tôi bị cảm nặng trĩu rồi). 

10. To kill two birds with one stone: một mũi thương hiệu trúng nhị đích.
Ví dụ: By taking my dad on holiday, I killed two birds with one stone. I got to tát go away but also spend time with him. (Đưa phụ vương nằm trong cút nghỉ ngơi lễ thiệt là nhất cử lưỡng tiện. Tôi vừa mới được đi dạo một vừa hai phải rất có thể dành riêng thời hạn ở mặt mũi bố). 

11. To cut corners: làm ẩu nhằm tiết kiệm chi phí ngân sách, nhóm cháy tiến độ.
Ví dụ: They really cut corners when they built this bathroom, the shower is leaking. (Họ xây chống tắm ẩu quá, vòi vĩnh hoa sen hiện giờ đang bị rỉ nước rồi). 

12. To add insult to tát injury: sụp tăng dầu vô lửa.
Ví dụ: To add insult to tát injury the siêu xe drove off without stopping after knocking bủ off my xe đạp. (Như sụp tăng dầu vô lửa, sau khoản thời gian đâm tôi trượt ngoài xe đạp điện thì cái ôtô ko tạm dừng nhưng mà lao cút tiếp). 

13. You can’t judge a book by its cover: Đừng nhìn mặt mũi nhưng mà bắt mường tưởng.
Ví dụ: I thought this no-brand bread would be horrible; turns out you can’t judge a book by its cover. (Tôi suy nghĩ kiểu mẫu bánh mỳ không tồn tại thương hiệu gì thì ăn tiếp tục vô cùng tệ, tuy nhiên hóa rời khỏi tôi đang được lầm, ko thể nhìn mặt mũi nhưng mà bắt mường tưởng được).

14. Break a leg: Chúc như ý (thường dùng làm khích lệ người chuẩn bị bước lên Sảnh khấu).
Ví dụ: Break a leg Sam, I’m sure your performance will be great. (Chúc như ý nhé Sam, tôi tin cẩn phần trình biểu diễn của anh ý tiếp tục vô cùng tuyệt).

15. To hit the nail on the head: tế bào mô tả đúng chuẩn những gì tạo nên yếu tố hoặc tình hình lúc này, vững chắc như đinh đóng góp cột.
Ví dụ: He hit the nail on the head when he said this company needs more HR tư vấn. (Anh ấy vô cùng đúng chuẩn Khi bảo rằng doanh nghiệp lớn này cần thiết tăng tương hỗ kể từ thành phần cai quản trị nhân sự).

Bài tập

Hãy điền những trở thành ngữ một vừa hai phải học tập được phía trên nhằm hoàn thiện những câu bên dưới đây:

A) I can’t afford this purse! It _______. I won’t be able to tát pay my rent!
B) His birthday was supposed to tát be a surprise! I can’t believe you _____. Now he knows!
C) Ha! John has been promising to tát paint the house for five years.... Maybe when _______.
D) Yeah, it’ll _______. I need to tát sign some papers at Jenny’s school anyway sánh i’ll pick her up for you too.
E) I don’t really lượt thích going out to tát bars anymore. I only go _______.
F) I’m sorry I can’t come into work today. I’m ________. I have a sore throat and runny nose.
G) They tried ________ when installing the pipes for the house and now we have leaks only one month after purchasing it!
H) We missed our flight to tát Paris because the connecting flight was late and to tát ______ they made us pay for a new ticket as if it was our fault!
I) I can’t wait to tát see you perform on stage tonight! ______!
J) Jane is just never on time to tát work, it’s really annoying. O wow, ______ here she comes...
K) So we’re going to tát London, then Munich, then we will fly out of Athens, right? Great. I’m sánh glad to tát be traveling with someone I _______ with.
L) Wow, she found her dream man and has now landed an amazing job. She really does have ______.
M) OK, she might not be the most attractive but _________. I’m sure she is a sweetheart.
N) I have been trying to tát figure this out for ages. Thanks sánh much, you’re right. You _______.
O) I can’t believe that was our test. I think it was easier than vãn some of our homework! It was a ______.

Xem thêm: due nghĩa là gì

Đáp án

Thứ tự động trở thành ngữ cần thiết điền vô địa điểm trống: 6, 8, 5, 10, 4, 9, 11, 12, 14, 2, 3, 1, 13, 15, 7.
 

Theo Vnexpress