knock out là gì

Bản dịch của "knock out" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: knock out là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "knock out" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "knock out" nhập một câu

The eight qualified teams play a knock out stage which starts with rounds of 16 and finishes with a two team final.

In some cases, researchers use this phenomenon to lớn knock out genes to lớn determine their biological function and importance.

Xem thêm: garter là gì

This involved all twelve teams and was held on a knock out basis.

It was played in a variety of formats; from complete round robin series to lớn straight knock out tournaments.

Xem thêm: edifice là gì

Chemical knock out could address how and where these genes work.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "knock out":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "knock out" nhập giờ Việt