knock up là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: knock up là gì


Cụm động kể từ Knock up sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Knock up

Ý nghĩa của Knock up là:

 • Mang bầu

Ví dụ cụm động kể từ Knock up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Knock up:

 
- She got KNOCKED UP when she was on holiday.
Cô tớ có thai khi đang được vô kỳ ngủ non.

Nghĩa kể từ Knock up

Ý nghĩa của Knock up là:

 • Chơi demo một ít trước trận đấu nhằm sẵn sàng

Ví dụ cụm động kể từ Knock up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Knock up:

 
-  The teams KNOCKED UP for a few minutes before the final.
Các team đùa demo một vài ba phút trước trận chung cuộc.

Nghĩa kể từ Knock up

Ý nghĩa của Knock up là:

 • Sản xuất hoặc đưa đến một chiếc gì bại liệt nhanh gọn

Ví dụ cụm động kể từ Knock up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Knock up:

 
- They KNOCKED a model UP over the weekend.
Họ vẫn tạo ra rời khỏi một hình mẫu vô vào cuối tuần qua loa.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Knock up bên trên, động kể từ Kip còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Knock about

 • Cụm động từ Knock around

 • Cụm động từ Knock back

 • Cụm động từ Knock down

 • Cụm động từ Knock it off!

  Xem thêm: tháng là gì

 • Cụm động từ Knock off

 • Cụm động từ Knock out

 • Cụm động từ Knock over

 • Cụm động từ Knock together

 • Cụm động từ Knock up


Trang trước

Trang sau  

k-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: self aware là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất