là gì trong tiếng anh

Ví dụ về kiểu cách dùng

Tôi thấy rằng... là một trong nhân viên cấp dưới rất siêng chỉ và nỗ lực, luôn luôn thâu tóm được việc làm cần thiết thực hiện .

In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Bạn đang xem: là gì trong tiếng anh

Những đòi hỏi nguồn vào của ngôi trường ĐH ?

What are the entry requirements of the university?

Những giới hạn thao tác làm việc mang lại SV ?

What are the work restrictions for students?

Yêu cầu ngôn từ [tên ngôn từ ] ?

What are the [language] language requirements?

Loại ăn ý đồng làm việc của công ty ?

What type of employment contract bởi you have?

Quốc tịch của công ty ?

What is your citizenship?

Xem thêm: amulet là gì

Tên các bạn ? / quý khách hàng thương hiệu ?

rêu rao ý niệm bản thân chuẩn bị thực hiện

do dự Lúc phát biểu điều gì động từ

thừa nhận thất bại trong các việc gì động từ

thất vọng vì thế điều gì tính từ

không mong muốn làm những gì tính từ

chẳng nghĩa lý gì trạng từ

không nghĩa lý gì tính từ

Xem thêm: creation là gì

triển khai một việc gì động từ

nói cút phát biểu lại một việc gì

làm việc không tồn tại hiệu suất cao gì động từ