là trong tiếng anh là gì

Có cần là 1 chút gì cơ về cụ thể hay là về color sắc?

Is it something about the details or the colors?

Bạn đang xem: là trong tiếng anh là gì

Thi phảng phất tớ linh giác đem gì không đúng, hay là quá trễ rồi.

Occasionally we sense something wrong or too late.

Hay là tớ mua sắm vỉ RUD40s rồi nghiền nhập súp của chính nó.

I could just buy one of those RUD40s and crush it up in her soup.

Quỷ dữ hay là ông?

Satan's or yours?

Có tương quan cho tới chuyện lưu giữ tranh bị... hay là bắt cóc liên bang không?

Does it involve carrying a weapon or interstate kidnapping?

Nó thực hiện vậy với cùng một con cái tảo ở nhập tai, hay là với cặp đôi mắt của chính nó.

It does this either with a gyro in the ear, or with it's eyes.

Cậu tự động chế hay là ko nào?

Did you or didn't you?

Tôi ko đưa ra quyết định được là nên tới trường ĐH hay là đi tìm kiếm việc.

I am not sure yet if I will go to lớn a university or get a job.

Những thành phố Hồ Chí Minh, dù cho có người hay là vứt ko.

Cities, living or dead.

Nó đang được gold color khi đầu hay là color xanh?

Was it yellow initially or blue?

Nào đem ai hái trái ngược nho điểm vết mờ do bụi sợi, hay là trái ngược vả điểm vết mờ do bụi tật-lê?

Never bởi people gather grapes from thorns or figs from thistles, bởi they?

Hay là chú cảm nhận thấy ngán cho tới nỗi không sở hữu và nhận rời khỏi được những sự tương đồng?

Or were you too bored to lớn notice the pattern?

Hay là bà có?

Xem thêm: salad tiếng anh là gì

Or maybe you do!

Có ai mong muốn bắt không còn hay là bắt một không nhiều thôi?

Anyone could take all or a piece of it.

Đó nhiều hay là ít?

Is it a lot, or is it a little?

Có ai cơ phủ cất giấu chuyện gì nhập nội những hay là ông bao phủ cho tới chủ yếu ông?

Is it someone higher up in the administration or are you covering for yourself?

Chúng tôi không chỉ có là kẻ đứng coi bất lực hay là nàn nhân của nội chiến.

We are not just the helpless and the victims of the civil war.

bệnh tim, ung thư hay là tai nạn ngoài ý muốn ôtô?

Heart disease, cancer, a xế hộp accident?

Có Thần hay là không tồn tại Thần?

Can you become a God or not?

Nó bất biến những loại cần thiết với tôi, hay là những người dân tôi quan hoài.

It doesn't... it doesn't change the things that matter to lớn mạ, or who I care about.

Tết Nguyên đán, Trung thu hay là Giáng sinh.

On New Year's, Christmas, and days lượt thích that.

Con tu trà hay là gì?

Do you want some tea or something?

Hay là một loại báo thù hằn này đó?

Or some sort of vindication?

Hay ý nó là cái cán thôi hay là...

Xem thêm: crayon nghĩa là gì

So, does it just mean the handle, or...

Hay là con cái bản thân van cá, tuy nhiên cho tới rắn chăng?

Or, perhaps, he will ask for a fish —he will not hand him a serpent, will he?