labor force là gì

Lực lượng làm việc (tiếng Anh: Labour force) thường hay gọi là số lượng dân sinh sinh hoạt kinh tế tài chính, bao hàm toàn bộ những người dân kể từ 15 tuổi hạc trở lên trên với việc thực hiện và những người dân thất nghiệp vô thời hạn để ý.

Priya-Jan-2019-Malaysia-labour-force-stats-November-2018-123RF

Bạn đang xem: labor force là gì

Hình minh họa. Nguồn: Human Resources Online

Lực lượng làm việc (Labour force)

Định nghĩa

Lực lượng làm việc trong giờ Anh là Labour force.

Lực lượng lao động còn gọi là số lượng dân sinh sinh hoạt kinh tế tài chính, bao hàm toàn bộ những người dân kể từ 15 tuổi hạc trở lên trên với việc thực hiện và những người dân thất nghiệp vô thời hạn để ý.

Thành phần của lực lượng lao động

Lực lượng lao động bao gồm:

- Người với việc làm

Người với việc thực hiện là những người dân tiếp tục thao tác vô thời hạn để ý và những người dân trước cơ với việc thực hiện tuy nhiên hiện tại đang ngủ trong thời điểm tạm thời vì như thế những lí tự như đau đớn nhức, bãi thực, ngủ hè, ngủ lễ, vô thời hạn bố trí lại phát triển, tự khí hậu xấu xa, công cụ bị nứt...

- Người thất nghiệp

Thất nghiệp là những người dân, vô thời hạn để ý, tuy rằng ko thao tác tuy nhiên đang được dò xét tìm kiếm việc thực hiện hoặc sẵn sàng thao tác sẽ tạo rời khỏi thu nhập vị chi phí hoặc bảo vật, bao gồm cả những người dân ko khi nào thao tác.

Xem thêm: beige là gì

Thất nghiệp còn bao hàm cả những người dân, vô thời hạn để ý, không tồn tại sinh hoạt dò xét tìm kiếm việc thực hiện vì như thế bọn họ đã và đang được sắp xếp một việc thực hiện mới nhất sau thời hạn để ý, những người dân đã trở nên buộc mất việc ko bổng với hoặc không tồn tại thời hạn, hoặc những người dân ko tích rất rất dò xét tìm kiếm việc thực hiện vì như thế bọn họ tin yêu rằng ko thể tìm kiếm được việc thực hiện.

Tỉ lệ nhập cuộc nhân lực (participation rate)

- Tỉ lệ nhập cuộc nhân lực là tỉ lệ số lượng dân sinh (hay group dân số) dữ thế chủ động nhập cuộc sinh hoạt kinh tế tài chính đối với số lượng dân sinh thưa cộng đồng (hay đối với một group số lượng dân sinh chắc chắn như nam giới, nữ giới, giới hạn tuổi, dân tộc bản địa, chủng tộc).

Tại bất thời gian này, những người dân nhập cuộc nhân lực cũng hoàn toàn có thể đang xuất hiện việc thực hiện hoặc thất nghiệp. Vì vậy, nếu như tính tỉ lệ nhập cuộc nhân lực của số lượng dân sinh một nước, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng công thức:

Pr = LF/P= (E+U)/P0

Trong đó:

Pr là tỉ lệ nhập cuộc lực lượng lao động

LF là nhân lực xã hội

E là số người dân có việc làm

Xem thêm: local nghĩa là gì

U là số người bị thất nghiệp

P0 là dân số

(Tài liệu tham lam khảo: Một số thuật ngữ tổng hợp thông thườn, Tổng viên tổng hợp, NXB Thống kê; Từ điển Kinh tế học tập, NXB Đại học tập Kinh tế Quốc dân)