lancer là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'lɑ:nsə/

Bạn đang xem: lancer là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  kỵ binh tiến công giáo, kỵ binh tiến công thương

  Xem thêm: on end là gì

 • (số nhiều) điệu vũ tứ người (ở Anh); nhạc mang lại vũ điệu tứ người (ở Anh)

  Xem thêm: tooth là gì

  Từ ngay sát giống

  balancer


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản