land là gì

/lænd/

Thông dụng

Danh từ

Đất; khu đất liền
to go by land
đi đàng bộ
Country land
quốc đảo
Đất trồng trọt, khu đất canh tác
barren land
đất cẵn cỗi
land reforms
cải cơ hội ruộng khu đất, cách tân điền địa
Vùng, xứ, địa phương
One's native land
Quê mùi hương xứ sở
Đất đai, điền sản
to own houses and lands
có căn nhà cửa ngõ và khu đất đai

Ngoại động từ

Đưa vô bờ; sụp đổ bộ
to land troops
đổ cỗ quân
Dẫn cho tới, đưa tới, đẩy vô (một tình thế, một trả cảnh)
extravagance will land a man in debt
ăn chi tiêu tiêu hao tiếp tục đem người tớ cho tới đem công vướng nợ
Đạt được, giành được; bắt được
to land a prize
giành được giải thưởng
Đưa lên đường, giáng, đánh
to land a blow in someone's eye
giáng một trái ngược đấm vô đôi mắt ai
to land a ball in the goal
rót bóng vô sườn thành

Nội động từ

Ghé vô bờ (tàu); hạ cánh (máy bay); xuống khu đất, xuống xe cộ (người); lên bờ (từ bên dưới tàu)
to land at Odessa
cặp bến ở Ô-đét-xa
the plane landed safely
máy cất cánh hạ cánh an toàn
Rơi vô (tình trạng nào là đó)
to land in a fix
rơi vô tình thế khó khăn khăn

Cấu trúc từ

the land of the leal
thiên đường
to be in the land of the living
sống, tồn tại
land of milk and honey
nơi tương đối đầy đủ sung túc
Lộc phúc của trời
the promised land
miền khu đất hứa
to spy out the land
kín đáo dò la xét tình hình
to make the land
trông thấy lục địa (tàu biển)
to see how the land lies
Xem sự thể đi ra sao
to live on the fat of the land
ngồi non ăn chén vàng
to be on the land
làm nghề ngỗng trồng trọt cấy cày, thực hiện nghề ngỗng nông
To land on sb
Phê bình, mắng mỏ
to land up doing sth
rốt cuộc cần miễn chống thực hiện điều gì
to land sb with sth
giao vật gì mang lại ai giải quyết
to land on one's feet
hồi phục vững vàng vàng, lấy lại phong độ

hình thái từ

  • V-ing: landing
  • V-ed: landed

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

băng toan hướng
khoảng tách rãnh
dải dẫn

Giải quí EN: 1. the top portion of the tooth of a cutting tool, behind the cutting edge.the top portion of the tooth of a cutting tool, behind the cutting edge.2. the flat top of a gear tooth or the flat bottom between two teeth of a cutting edge wheel.the flat top of a gear tooth or the flat bottom between two teeth of a cutting edge wheel.3. the space between flutes or grooves in drills, taps, reamers, or other cutting tools.the space between flutes or grooves in drills, taps, reamers, or other cutting tools.

Giải quí VN: 1. phần tối đa của một máy tách ở đàng sau lưỡi tách 2 đỉnh tự của bánh răng hoặc phần đắy tự thân thuộc 2 răng của một bánh máy tách 3. khoảng chừng trống trải trong số những rãnh của khoan, tớ rô, máy khoét hoặc những máy tách không giống.

Bạn đang xem: land là gì

dải dẫn (hướng)

Giao thông & vận tải

bốc lên bờ
cập bến

Hóa học tập & vật liệu

mặt mang

Ô tô

rãnh xéc măng
piston land
gờ rãnh xéc măng

Điện

mặt ghi

Giải quí VN: Diện tích ở trong số những rãnh kế tiếp nhau bên trên đĩa thu thanh.

Kỹ thuật cộng đồng

dải dẫn hướng
đất
đất đai
đất nước
lục địa
mặt đất
mặt tràn

Giải quí EN: 1. in equipment for molding plastics, the horizontal bearing surface of a flash mold that allows excess melt đồ sộ escape; the bearing surface at the top of the screw flight in a screw extruder; the surface of an extrusion die, parallel đồ sộ the melt flow.in equipment for molding plastics, the horizontal bearing surface of a flash mold that allows excess melt đồ sộ escape; the bearing surface at the top of the screw flight in a screw extruder; the surface of an extrusion die, parallel đồ sộ the melt flow.2. the surface between consecutive grooves of a phonograph record, or a diffraction grating.the surface between consecutive grooves of a phonograph record, or a diffraction grating.

Xem thêm: quả dưa chuột tiếng anh là gì

Giải quí VN: 1. vô một vũ khí dùng làm đúc vật liệu nhựa, mặt mày đem ở ngang của một khuôn đúc tràn được chấp nhận phần vật tư rét chảy quá trào ra; mặt mày đem ở đỉnh cỗ vít một máy đúc vít; mặt phẳng của một khuôn kéo dạng đẩy đi ra, tuy vậy song với dòng sản phẩm chảy hóa học lỏng vô một vũ khí dùng làm đúc vật liệu nhựa. 2. mặt mày phẳng phiu thân thuộc hai tuyến đường rãnh thường xuyên của một đĩa hát, hay là 1 con cái cơ hội nhiễu xạ.

Xem thêm: skate nghĩa là gì

quốc gia
vùng
bottom land
vùng trũng
high land
vùng cao
land area
vùng khu đất liền
land use zoning
phân vùng dùng đất
low land
vùng khu đất thấp
low land area
vùng khu đất thấp
oil land
vùng dầu
prospective oil land
vùng khu đất triển vọng đem dầu
tide-flooded land
vùng khu đất triều lên
wear land value
giá trị vùng bị mòn
vùng đệm nối

Kinh tế

đất
đất đai
tài sản ruộng đất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acreage , acres , area , beach , continent , country , countryside , dirt , district , earth , estate , expanse , extent , farming , farmland , field , ground , grounds , holding , trang chính , homeland , loam , mainland , manor , nation , old sod , parcel , plot , province , purlieu , quarry , quinta , ranch , real estate , realty , region , shore , sod , soil , stretch , sweep , terra firma , terrain , territory , tillage , tract , body toàn thân politic , polity , acre , property , abuttal , allodium , alluvium , appanage , arable , arado , assart , barens , cadastre , cape , close , delta , demesne , dereliction , domain name , dominion , fallow , farm , freehold , garth , glebe , headland , holm , innings , island , isthmus , peninsula , plantation , plateau , reliction , terrene , topography
verb
alight , berth , bring in , kiểm tra in , come ashore , come down , come in , come đồ sộ berth , debark , descend upon , disembark , ditch , dock , drop anchor , flatten out , get down , ground , level off , light on , make land , pilot , put down , put in , phối down , phối on deck , settle , sit down , splash down , steer , take down , thump , touch down , annex , gain , get , have , obtain , pick up , procure , secure , win , light , acquire , come by

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ