lawful là gì

Công cụ cá nhân
 • /´lɔ:ful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hợp pháp, đích thị luật
  a lawful decision
  một ra quyết định ăn ý pháp
  a lawful owner
  sở hữu mái ấm ăn ý pháp

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  authorized , bona fide , canonical , card-carrying , commanded , condign , constitutional , decreed , due , enacted , enforced , enjoined , established , innocent , judged , judicial , jural , juridical , jurisprudent , just , justifiable , kosher * , legal , legalized , legislated , legit , legitimatized , licit , mandated , official , of right , on the level * , on the up and up , ordained , ordered , passed , permissible , proper , protected , rightful , ruled , statutory , valid , vested , warrantable , warranted , legitimate , kosher

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: lawful là gì

  Xem thêm: hold your breath là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ