lead nghĩa là gì

/lid/

Thông dụng

Danh từ

Chì
(hàng hải) thừng dọi dò thám thâm thúy, máy dò thám sâu
to cast (heave) the lead
ném thừng dọi xuống nước nhằm đo chiều sâu
(ngành in) thanh cỡ
Than chì (dùng thực hiện cây bút chì)
(số nhiều) tấm chì lợp nhà; cái lợp tấm chì
Đạn chì

Ngoại động từ

Buộc chì; sập chì; quấn chì; lợp chì
(ngành in) đặt điều trở thành cỡ

Danh từ

sự lãnh đạo; sự chỉ dẫn, sự chỉ dẫn; sự dẫn đầu
to take the lead
hướng dẫn, lưu giữ tầm quan trọng lãnh đạo
to take the lead in something
dẫn đầu trong công việc gì
to follow the lead
theo sự chỉ dẫn, bám theo sự lãnh đạp
to give someone a lead
làm trước nhằm phía đường dẫn động viên ai làm
Vị trí đứng đầu
to have the lead in a race
dẫn đầu vô một cuộc chạy đua
(sân khấu) vai chính; người vào vai chính
Dây dắt (chó)
(đánh bài) quyền tiến công đầu tiên
Máng dẫn nước (đến cối xay lúa)
(điện học) thừng dẫn chính
(điện học) sự sớm (pha)
(kỹ thuật) bước (răng ren)

Ngoại động từ

lãnh đạo, chỉ đạo vì như thế thuyết phục; dẫn đàng, chỉ dẫn, dẫn dắt
to lead a horse
dắt một con cái ngựa
to lead the way
dẫn đường
easier led than vãn driven
dễ chỉ đạo bằng phương pháp thuyết phục rộng lớn là giục ép
Chỉ huy, đứng đầu
to lead an army
chỉ huy một đạo quân
Đưa cho tới, dẫn đến
good command leads to tát victory
sự lãnh đạo chất lượng tốt dẫn theo thắng lợi
Trải qua chuyện, kéo dãn (cuộc sinh sống...)
to lead a quiet life
sống một cuộc sống thường ngày êm ắng đềm
Làm cho tới, khiến cho cho
these facts lead má to tát...
những vấn đề cơ khiến cho tôi...
(đánh bài) tiến công trước tiên
to lead a trump
đánh quân cờ mái ấm trước tiên
Hướng (ai) vấn đáp bám theo ý mong muốn vì như thế những thắc mắc tinh ngoan

Nội động từ

Chỉ huy, dẫn đàng, phía dẫn
(đánh bài) tiến công đầu tiên
to lead aside from
đưa chuồn trệch
nothing can lead him aside from the path of duty
không gì hoàn toàn có thể trả anh tớ chuồn trệch tuyến đường trách cứ nhiệm
to lead astray
dẫn lạc đường; tiến hành tuyến đường lầm lạc
to lead away
khiến cho tới bám theo một cơ hội ko suy nghĩ; dẫn đi
to lead into
đưa vô, đem vào, dẫn đến
to lead off
bắt đầu (câu chuyện, cuộc nhảy...)
to lead on
đưa cho tới, dẫn đến
to lead up to
hướng mẩu chuyện về (một vấn đề)
Chuẩn bị cho tới (một khuôn mẫu gì)
to lead nowhere
không mang lại đâu, ko mang lại thành quả gì
to lead someone by the nose
dắt mũi ai, bắt ai cần tuân theo ý mình
to lead someone a dog's life
sống cực khổ như chó
to lead someone a dance
làm tình thực hiện tội ai rồi mới nhất cho tới một chiếc gì
to lead the dance
mở đầu vũ hội
(nghĩa bóng) mũi nhọn tiên phong, chuồn tiên phong
to lead the van
đi đầu, chuồn tiên phong
to lead a woman to tát the altar
làm lễ cưới ai, cưới ai thực hiện vợ
to lead sb up the garden path
lừa gạt ai
all roads lead to tát Rome
đường nào thì cũng về La Mã
the blind leading the blind
thằng thong manh lại dắt thằng mù

hình thái từ

  • V-ing: leading
  • Past: led
  • PP: led

Chuyên ngành

Toán & tin

tờ, lá, diệp

Môi trường

Chì: Một sắt kẽm kim loại nặng trĩu gian nguy cho tới mức độ khoẻ nếu như hít hoặc nuốt cần. Việc sử dụng chì vô xăng, tô và những thích hợp hóa học vô ngành sửa chữa thay thế đường nước đã trở nên giới hạn tối nhiều hoặc vô hiệu vì như thế điều luật hoặc quy toan liên bang (Xem: sắt kẽm kim loại nặng).

Cơ khí & công trình

độ thâm thúy của đai ốc

Giải mến EN: The distance a screw advances into a nut when given a single complete turn..

Giải mến VN: Khoảng cơ hội của một đai ốc Lúc chuồn vô bu lông.

Bạn đang xem: lead nghĩa là gì

Xem thêm: 101 nghĩa là gì

lớp ren

Xây dựng

bước đinh vít

Điện

dây đấu

Điện lạnh

dây nuôi

Điện

dây ra
vượt lên trước
vượt trước

Kỹ thuật cộng đồng

bọc chì
bước (đinh) vít
bước răng
bước ren
hướng dẫn
đầu thừng ra
đầu ra
dây đo sâu
dây dọi
dây chì

Giải mến VN: Dây cầu chì.

dây dẫn
dây dẫn điện
lead of generator
dây dẫn năng lượng điện máy phát
mains lead
dây dẫn năng lượng điện lưới
work lead
dây dẫn năng lượng điện hàn
dây dẫn ra
dây đầu ra
lãnh đạo
mạch
lead network
mạch dẫn
lead vein
mạch dẫn
lead work
mạch chì
mạch dẫn
máy đo sâu
ống dẫn
phủ chì
phủ chỉ
sự chuồn trước
sự phía dẫn
sự sớm
sự sớm (pha)
sự vượt lên pha

Kinh tế

chỉ huy
đứng đầu
hướng dẫn
trả sớm
trả sớm (nợ)
(marketing)người chi tiêu và sử dụng tiền phong

Địa chất

chì (Pb)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
advance , advantage , ahead , bulge , cutting edge * , direction , edge , example , facade , front rank , guidance , head , heavy , leadership , margin , model , over , pilot , point , precedence , primacy , principal , priority , protagonist , spark , star , start , title role , top , top spot , vanguard , evidence , guide , hint , indication , proof , sign , suggestion , tip , trace , conductor , director , escort , leader , shepherd , usher , clue , scent , management , command , blende (mock lead) , graphite , plumb , plumbago , plumbago (black lead) , plumbum (chem.) , plummet
verb
accompany , attend , be responsible for , chaperone , coerce , compel , conduct , convey , convoy , direct , drive , escort , find a way , force , get , go along with , guard , impel , induce , manage , pass along , persuade , pilot , point out , point the way , precede , prevail , protect , quarterback , route , safeguard , see , shepherd , show , show around , show in , show the way , span , squire , steer , traverse , usher , watch over , affect , bring , bring on , điện thoại tư vấn the shots * , cause , command , conduce , contribute , convert , dispose , draw , get the jump on , go out in front , govern , head , helm , incline , introduce , motivate , move , preside over , produce , prompt , result in , run rẩy things , serve , spearhead * , spur , supervise , tend , trail-blaze , be ahead , blaze a trail , come first , exceed , excel , outdo , outstrip , preface , transcend , carry , go , reach , run rẩy , stretch , captain , live , pass , pursue , usher in , actuate , advantage , ahead , allure , clue , element , entice , evidence , first , graphite , guide , have charge of , have precedence , headliner , influence , instruct , lode , metal , pioneer , principal , sign , spearhead , star , surpass
phrasal verb
approach , begin , commence , embark , enter , get off , inaugurate , initiate , institute , launch , open , mix about , mix out , mix to tát , take on , take up , undertake , bring , bring about , bring on , effect , effectuate , generate , induce , ingenerate , make , occasion , result in , secure , mix off , stir , touch off , trigger

Từ trái khoáy nghĩa