leaf nghĩa là gì

/li:f/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều .leaves

li:vz
lá cây; lá (vàng, bạc...)
to be in leaf; to lớn come into leaf
ra lá, nhú lá
Tờ (giấy)
Tấm song (tấm ván ở mặt mày bàn hoàn toàn có thể loại bỏ đi hoặc lắp đặt vô địa điểm mang đến bàn to lớn thêm)
to take a leaf out of someone's book
noi gương ai, làm theo ai
to turn over a new leaf
cải cùn quy chính; thay đổi tính, thay đổi nết
Bắt đầu lại vớ cả
to shake lượt thích a leaf
run lập cập, run rẩy toát mồ hôi

Nội động từ

Trổ lá, rời khỏi lá
to leaf through sth
đọc lướt qua

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Lá, tờ, tấm mỏng dính, cánh cầu xin bướm

Cơ khí & công trình

cánh cầu xin bướm

Toán & tin yêu

tờ, tấm, lá

Xây dựng

cánh cầu mở
cánh cửa

Giải mến EN: One of two halves of a double door window.

Giải mến VN: Một vô nhị khớp của một hành lang cửa số song.

Bạn đang xem: leaf nghĩa là gì

active leaf
cánh cửa ngõ mái ấm động
downstream leaf
cánh cửa ngõ hạ lưu
inactive leaf
cánh cửa ngõ bất động
opening leaf
cánh cửa ngõ mở
single-leaf
một cánh (cửa)
upstream leaf
cánh cửa ngõ thượng lưu
chớp cửa
thành tường rỗng

Kỹ thuật công cộng

nắp lật
diệp
lá nhỏ
lá (kim loại)
leaf valve
van lá kim loại
lá phiên bản lề

Giải mến EN: A sliding hinged or detachable flat part of a door or partition that is a separately movable piece.

Giải mến VN: Bản lề trượt, một phần tử cửa ngõ phẳng lì hoàn toàn có thể toá lắp đặt hoặc một vách ngăn hoàn toàn có thể toá lắp đặt.

Xem thêm: flimsy là gì

Xem thêm: stockbroker là gì

phiến mỏng
tấm

Địa chất

lớp, tờ, phiến mỏng dính

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
blade , bract , flag , foliole , frond , leaflet , needle , pad , petal , petiole , scale , stalk , stipule , folio , paper , sheet , acanthus deciduous , defoliate , defoliation , fascicle , fascicule , foliaceous , foliage , foliation , foliferous , frondation , frondesce , frondescence , indeciduous , lithophyll (fossil leaf). associatedwords: foliar , spire , verticil , whorl
verb
browse , dip into , glance , riff , riffle , run rẩy through , scan , skim , thumb , flip through , glance at , blade , bract , foil , folio , frond , insert , needle , page , petal , scale , sepal , spathe , stalk

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ