least là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈlist/
Hoa Kỳ[ˈlist]

Tính từ[sửa]

least số nhiều của little /ˈlist/

 1. Tối thiểu, nhỏ nhất, tối thiểu, tầm thường nhất.
  there is not the least wind today — ngày hôm nay không tồn tại một tí bão táp nào
  least common multiple — (toán học) bội số công cộng bé xíu nhất

Phó từ[sửa]

least /ˈlist/

Bạn đang xem: least là gì

Xem thêm: turn off nghĩa là gì

 1. Tối thiểu, tối thiểu.

Thành ngữ[sửa]

 • least of all: Ít hơn hết, tầm thường hơn hết.

Danh từ[sửa]

least /ˈlist/

 1. Tối thiểu, cái nhỏ nhất, cái tầm thường nhất.

Thành ngữ[sửa]

 • at [the] least: Tối thiểu, tối thiểu.
 • in the least: Tối thiểu, một chút nào.
 • not in the least: Không một chút ít này, ko một tí này.
 • [the] least said [the] soonest mended
 • the least said the better: (Tục ngữ) Nói không nhiều hứng hớ, rằng nhiều thì rộng lớn.
 • to say the least of it: Nói rời nhẹ nhàng, rằng rời mà đến mức ít nhất chuồn.

Tham khảo[sửa]

 • "least". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)