lend a hand là gì

VIETNAMESE

giúp một tay

Bạn đang xem: lend a hand là gì

giúp đỡ

Giúp một tay là trợ giúp người không giống Khi bản thân hoàn toàn có thể.

1.

Mẹ cô ấy cần thiết cô ấy hùn một tay với việc làm ngôi nhà.

Her mom needs her to tướng lend a hand with the chores.

Xem thêm: Soc88 Nơi hội tụ ưu điểm vượt trội

2.

Những người láng giềng luôn luôn sẵn lòng hùn một tay.

The neighbours are always willing to tướng lend a hand.

Các cụm kể từ không giống nhau nhập giờ Anh hoàn toàn có thể được dùng làm nói đến việc hùn một tay chúng ta nên biết nè!

Xem thêm: boilerplate là gì

- Her mom needs her to tướng lend a hand with housework. (Mẹ cô cần thiết cô hùn một tay với việc ngôi nhà cửa ngõ.)

- Will you give a hand to tướng those who in need? (Bạn có trước lòng hùn một tay cho tới những người dân đang được cần thiết chúng ta không?)

- Mark, follow them and lend a helping hand. (Mark, bám theo chúng ta và hùn một tay đi nhé.)