level nghĩa là gì

/'levl/

Thông dụng

Danh từ

Ống lớp bọt do nước tạo ra, ống thuỷ
Mức, mực; mặt
the level of the sea
mặt biển
(nghĩa bóng) chuyên môn, địa điểm, cấp cho, mức
education level
trình phỏng học tập vấn
on a level with
ngang sản phẩm với, bằng
to rise to tướng a higher level
tiến lên một chuyên môn, cao hơn
to establish diplomatic relations at ambassadorial level
thiết lập mối quan hệ nước ngoài kí thác ở cấp cho đại sứ

Tính từ

Phẳng, bằng
level ground
đất vày, mặt mũi khu đất vày phẳng
Cân vày đều, ngang bằng; ngang tài ngang sức
a very level race
một cuộc chạy đua ngang tài ngang sức

Ngoại động từ

San bằng phẳng, san bằng
to level the ground
san vày mặt mũi đất
to level down
hạ thấp xuống mang đến bằng
to level to tướng (with) the ground; to tướng level in the dust
san vày, đập phá bằng
Làm mang đến cân nhau, thực hiện mang đến đồng đẳng, thực hiện mang đến như nhau
Chĩa, nhắm (súng, câu nói. cáo buộc, câu nói. công kích...)
to level a gun at (against) somebody
chĩa súng nhập ai
to level criticisms at (against) somebody
chĩa câu nói. phê bình nhập ai, nhắm ai nhưng mà phê bình

Cấu trúc kể từ

on the level
(thông tục) ngay thật, trực tiếp thắn, hiền lành, rất có thể tin yêu được
to tự something on the level
làm gì một cơ hội thiệt thà
to tướng find one's own level
tìm được vị thế xứng đáng
to tướng tự one's level best
nổ lực, thực hiện rất là mình
to tướng have a level head
bình tĩnh, điềm đạm
level pegging
sự tiến thủ cỗ đồng đều như nhau
to tướng level off
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) san bằng
(hàng không) cất cánh tà tà mặt mũi khu đất (trước Lúc hạ cánh
to tướng level with sb
thẳng thắn trao thay đổi chủ ý với ai

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Mức, loại chỉ nút, ống lớp bọt do nước tạo ra, nivô, (adj)ngang, bằng phẳng, bằng phẳng, (v) san bằng phẳng, san bằng

Cơ khí & công trình

cái chỉ mức

Giao thông & vận tải

thủy bình
cross level deviation
sai chéo thủy bình
level board
thước đo thủy bình

Toán & tin

mức, cấp cho // ở ngang vày phẳng
on a level
ở nút tầm, cân nặng bằng;
out of level
nghiêng lệch;
level with
cân vày với
level of adstraction
(toán logic ) cường độ trừu tượng
level of prices
(toán tài chính ) nút giá
acceptable quality level
(thống kê ) nút unique gật đầu được. nút lẫn lộn loại mang đến phép
confidence level
mức tin yêu cậy
energy level
(vật lý ) nút năng lượng
intensity level
mức cường độ
overload level
mức quá tải
pressure level
mức áp suất
pressure spectrum level
mức phổ áp
significance level
(thống kê ) nút ý nghĩa
velocity level
mức vận tốc

Xây dựng

đo cao trình
hydrostatic (al) level
máy đo cao trình thủy tĩnh
precise level rod
thước đo cao trình chủ yếu xác
self leveling level
máy đo cao trình tự động động
trình độ
designed level
trình phỏng tính toán
specialization level
trình phỏng trình độ hóa

Kỹ thuật công cộng

bằng phẳng
level country
vùng vày phẳng
cân máy
cao trình
construction level gauge
cao trình xây dựng
crest level
cao trình đỉnh đập
crown level
cao trình đỉnh đập
dam erect level
cao trình đỉnh đập
dam level
cao trình đỉnh đập
datum level
cao trình không
deck level
cao trình sàn cầu
difference (inlevel)
chênh chéo cao trình
exceptional water level
cao trình mực nước quánh biệt
finish ground level
cao trình khu đất trả thiện
finished ground level
cao trình khu đất trả thiện
freezing level in soil
cao trình ngừng hoạt động bên dưới đất
grade level
cao trình mặt mũi đất
ground level
cao trình (mặt) đất
ground level
cao trình mặt mũi đất
groundwater level
cao trình mực nước ngầm
hydrostatic (al) level
máy đo cao trình thủy tĩnh
level (verb)
lấy cao trình
level difference
hiệu số cao trình
level mark
mặt chuẩn chỉnh cao trình
level mark
mốc cao trình
precise level rod
thước đo cao trình chủ yếu xác
reduced level
cao trình sau khoản thời gian moi (lấy theo đuổi cao trình chuẩn)
reference level
cao trình thông
river bed level
cao trình mực nước lòng sông
sea level
cao trình mặt mũi biển
sea level in storms
cao trình mặt mũi hải dương nhập cơn bão
self leveling level
máy đo cao trình tự động động
single-level road junction
ngã phụ vương lối nằm trong cao trình
theodolite level
máy đo cao trình
three-level lock
âu 3 cao trình
top level
cao trình mặt mũi trên
transit level
máy đo cao trình
chia bậc
cốt
nằm ngang
level flight
sự cất cánh ở ngang
level line
đường ở ngang
level seam
vỉa ở ngang
level track
đoạn đường tàu ở ngang
surface level
nivô ở ngang
đặt phẳng
level ground
vùng khu đất phẳng
độ cao
đo thủy chuẩn
level book
nhật kí đo thủy chuẩn
level error
sai số (đo) thủy chuẩn
level line
đường đo thủy chuẩn
line level
đường đo thủy chuẩn
line of level
đường đo thủy chuẩn
lò ngang
dip head level
lò ngang chính
bậc
mặt
máy thủy bình
automatic level
máy thủy bình tự động động
Y-level
máy thủy bình chữ nó (có giá chỉ phụ vương chân xách tay)
máy thủy chuẩn
builder's level
máy thủy chuẩn chỉnh xây dựng
level theodolite
máy thủy chuẩn chỉnh kinh vĩ
level theodolite
máy thủy chuẩn chỉnh teođolit
precise level
máy thủy chuẩn chỉnh chủ yếu xác
tubular level
máy thủy chuẩn chỉnh dạng ống
mốc cao độ
mức
mực
mức độ

Giải mến VN: Trị số biên phỏng của sóng,...

mức, mực

Giải mến EN: 1. parallel to tướng the ground or to tướng some other horizontal surface; having a flat or even surface.parallel to tướng the ground or to tướng some other horizontal surface; having a flat or even surface.2. the horizontal position of something; e.g., the height of water in a reservoir.the horizontal position of something; e.g., the height of water in a reservoir.

Bạn đang xem: level nghĩa là gì

Giải mến VN: 1. lối tuy nhiên song với mặt mũi khu đất hoặc mặt mũi bằng phẳng ở ngang; với cùng 1 mặt phẳng phẳng phiu hoặc nhẵn. 2. địa điểm theo hướng ngang của một vật; ví như phỏng cao của nước nhập một bể chứa chấp.

Xem thêm: at loggerheads là gì

Xem thêm: comic nghĩa là gì

ống bọt nước
ống thăng bằng
ống thủy
A-1 level
ống thủy A-1 (trắc đạc)
Abney level
ống thủy Abney
bull's eye level
ống thủy tròn
circular level
ống thủy tròn
cylindrical level
ống thủy dài
cylindrical level
ống thủy hình trụ
level gauge
ống thủy chuẩn
level tube axis
trục ống thủy
level-tube axis
trục ống thủy tinh
mason's level
ống thủy của thợ thuyền xây
midpoint of level
điểm thân ái ống thủy
refrigerant level indicator
ống thủy môi hóa học lạnh
reversible level tube
ống thủy thay đổi chiều
spirit-level
ống thủy tinh
surveyor's level
ống thủy trắc địa
surveyor's level
ống thủy trắc địa mỏ
suspended level viscometer
nhớt tiếp ống thủy treo
to mount a level
cân ống thủy
tubular level
ống thủy tinh anh trụ
universal level
ống thủy tròn
water level
ống thủy bình
ống thủy chuẩn
san bằng
thăng bằng
balance level
ống thăng bằng
level out
lấy thăng bằng
thành tầng

Kinh tế

bằng phẳng
bằng
level-expenditure method
phương pháp thăng vày chi tiêu
low-level language
cân vày xài chuẩn chỉnh thấp
bình quân
level premium
bình quân phí bảo hiểm
ngang vày (với)
san bằng
trình độ
control level
trình phỏng cai quản lý
cultural level
trình phỏng văn hóa
level of production
trình phỏng sản xuất

Địa chất

mực, nút, tầng, nút nước, ống thuỷ, cấp cho, bậc, ở ngang

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
akin , aligned , alike , calm , commensurate , common , comparable , consistent , constant , continuous , equable , equivalent , even , exact , flat , flush , horizontal , identical , in line , leveled , lượt thích , lined up , matched , matching , of same height , on a line , on a par , on one plane , parallel , plain , planate , plane , planed , polished , precise , proportionate , regular , rolled , same , stable , steady , straight , trim , trimmed , unbroken , unfluctuating , uniform , uninterrupted , planar , smooth , balanced , equipotential , impartial , plumb , tabular , unexcited , well-balanced
noun
altitude , elevation , floor , height , layer , plain , plane , story , stratum , surface , zone , achievement , degree , grade , stage , standard , standing , status , peg , point , lắc , step , echelon , esplanade , gradation , horizontality , plateau , terrace , tier
verb
equalize , equate , even , even off , even out , flatten , flush , grade , lắc , make equal , make flat , mow , plane , press , roll , smooth , smoothen , straighten , surface , bring down , bulldoze * , devastate , down * , drop , fell , floor , ground , knock down , knock over , lắc low , mow * , pull down , raze , ruin , tear down , waste * , wreck , be above-board , be frank , be on the up and up , be open , be straight , be straightforward , be up-front , come clean * , come to tướng terms , keep nothing back , talk straight , tell the truth , address , beam , cast , focus , incline , point , slant , train , turn , zero in on , flat , demolish , dismantle , dynamite , pulverize , cut down , down , prostrate , strike down , throw , square , direct , head , mix , zero in , aboveboard , adapt , adjust , aligned , balanced , consistent , degree , equal , horizontal , layer , matched , overthrow , parallel , position , proportionate , rank , reduce , same , stage , steady , story , stratum , tier , true , uniform

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ