liên tục tiếng anh là gì

Bản dịch của "liên tục" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: liên tục tiếng anh là gì

liên tục {trạng}

liên tục {tính}

sự liên tục {danh}

ko liên tục {tính}

bất liên tục {tính}

Bản dịch

VI

không liên tục {tính từ}

VI

bất liên tục {tính từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "liên tục" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Xem thêm: infection là gì

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "discontinued" vô một câu

In view of this, the company has discontinued the manufacture and sale of the drug with...

However, the operation was discontinued due lớn pressure from the buildings' owners.

But hardly anyone ordered from it and so sánh it was discontinued.

These camps were discontinued after several cases of negligence came lớn light during 2012 lớn năm ngoái.

The program was discontinued in năm trước and represented less than thở 4% of the student toàn thân.

Xem thêm: store nghĩa là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "liên tục" vô giờ đồng hồ Anh

liên quan lại cho tới An Nam tính từ

liên quan lại cho tới đè Độ tính từ