life nghĩa là gì

/laif/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều .lives

Đời sinh sống,sự sinh sống, sinh mệnh, tính mệnh
to lắc down one's life for the country
hy sinh tính mệnh cho tới tổ quốc
a matter of life and death
một yếu tố sinh sống còn
Đời, người đời
to have lived in a place all one's life
đã sinh sống ở đâu trong cả cả đời
for life
suốt đời
hard labour for life
tội khổ dịch công cộng thân
Law life
luật đời
Maintain life
duy trì sự sống
Cuộc sinh sống, sự sinh sinh sống, sự sinh tồn
we are building a new life
chúng tao đang được thiết kế một cuộc sống đời thường mới
the struggle for life
cuộc đấu giành sinh tồn
Cách sinh sống, cuộc sống, cơ hội sinh hoạt
the country life
đời sinh sống ở vùng quê, cơ hội sinh hoạt ở nông thôn
Sinh khí, sinh lực, sự hoạt động
to be full of life
dồi dào sinh lực, hoạt bát
Tiểu sử, thân thiện thế
the life of Lenin
tiểu sử Lê-nin
Tuổi lâu, thời hạn tồn tại
the life of a machine
tuổi lâu của một chiếc máy
a good life
người hoàn toàn có thể sinh sống bên trên tuổi tác lâu trung bình
a bad life
người hoàn toàn có thể ko đạt tuổi tác lâu trung bình
Nhân sinh
the philosophy of life
triết học tập nhân sinh
the problem of life
vấn đề nhân sinh
Vật sống; thể hiện của sự việc sống
no life to tướng be seen
không một thể hiện của sự việc sống; không tồn tại một bóng người (vật)

Cấu trúc từ

to escape with life and limb
thoát được an toàn
for one's life
for dear life
Để bay chết
to lập cập for dear life
chạy nhằm bay chết
upon my life
Dù chết
I can't for the life of me
dù bị tiêu diệt tôi cũng ko thể nào
to bring to tướng life
làm cho tới hồi tỉnh
to come to tướng life
hồi tỉnh, hồi sinh
to have the time of one's life
chưa khi nào mừng rỡ mến tự do như thế
high life
xã hội thượng lưu, xã hội giai tầng trên
in one's life
lúc sinh thời
in the prime of life
lúc tuổi tác thanh xuân
to take someone's life
giết ai
to take one's own life
tự tử, tự động sát, tự động vẫn
to the life
truyền thần, như thật
true to tướng life
rất thân thiết với cuộc sống đời thường thực tế
the bane of sb's life
nguyên nhân thực hiện cho tới ai nhức khổ
the breath of life
điều quan trọng, vật cần thiết thiết
a cat-and-dog life
cuộc sinh sống cay đắng như chó
the change of life
thời kỳ mãn kinh
to depart this life
chết, kể từ trần
to over one's life
tự sát, tự động tử
to frighten the life out of sb
gây kinh hoàng cho tới ai
in fear of one's life
lo e cho tới mạng sinh sống của mình

my life cuộc sinh sống của tôi

large as life
đích thực, chẳng sao sai sót được
larger kêu ca life
huênh hoang toàng, đem lác
to lead a dog's life
sống cay đắng như chó
to lead sb a dog's life
bắt ai sinh sống cay đắng như chó
to be the life and soul of sth
là vong linh của loại gì
to make sb's life a misery
làm cho tới ai nên oằn oại cay đắng sở
a new lease of life
cơ may sinh sống khoẻ hơn
not on your life
đương nhiên là không!
to sell one's life dearly
đổi mạng bản thân nhằm làm thịt nhiều quân thù, rồi mới nhất chết
the staff of life
bánh mì
to take one's life in one's hands
có nguy hại bị giết
walk of life
tầng lớp xã hội
the love of sb's life
người yêu thương quý nhất của ai
to make sb's life a misery
bắt ai nên chịu đựng cay đắng sở
for the life of one
dù nỗ lực cơ hội bao nhiêu chăng nữa

Chuyên ngành

Xây dựng

hạn

Cơ - Điện tử

Sự sinh sống, tuổi tác lâu, độ tốt, thời hạn sử dụng

Cơ khí & công trình

tuổi bền
engine life
tuổi bền của động cơ

Hóa học tập & vật liệu

sự sống

Y học

sự sinh sống, đời sống

Kỹ thuật công cộng

độ bền lâu
đời sống
alife (artificiallife)
đời sinh sống nhân tạo
Artificial Life
đời sinh sống nhân tạo
average life
đời sinh sống trung bình
beginning of life of a satellite
điểm chính thức cuộc sống của vệ tinh
catheter life
đời sinh sống nhờ vào ống thông
extra-terrestrial life
đời sinh sống ngoài trái khoáy đất
intellectual life
đời sinh sống trí tuệ
life cycle
chu kì đời sống
life cycle phase
pha chu kỳ luân hồi đời sống
life tư vấn system
hệ thống đảm bảo an toàn đời sống
vegetative life
đời sinh sống thực vật

Địa chất

tuổi lâu, thời hạn đáp ứng, tuổi tác mỏ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa