like là gì trong tiếng anh

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Động từ
 • tính từ

  giống, tương đương nhau, như nhau, tương tự động, nằm trong loại

  Bạn đang xem: like là gì trong tiếng anh

  as lượt thích as two peas

  giống nhau như nhì giọt nước

  what's he like?

  anh tao là kẻ như vậy nào? anh tao là hạng người như vậy nào?

 • thực đích, đúng thật ước đợi

  it's lượt thích a Vietnamese vĩ đại thirst for learning

  hiếu học tập thực đích đặc điểm người Việt Nam

  this poetry is something like

  thơ này mới nhất thiệt là thơ

 • thích, sãn sàng, sãn lòng, vui vẻ lòng

  not vĩ đại feel lượt thích going out today

  cảm thấy ko quí đi dạo hôm nay

 • có vẻ như

  it looks lượt thích rain

  có vẻ như trời ham muốn mưa

 • gần, khoảng chừng độ

  something lượt thích 100d

  khoảng phỏng 100 đồng

 • giới từ

  như

  don't talk lượt thích that

  đừng phát biểu như vậy

  like mad

  như điên, điên cuồng

 • phó từ

  like very; lượt thích enough cực kỳ đem thể

 • liên từ

  (thông tục) thay cho mang lại as như

  I cannot bởi it lượt thích you do

  tôi ko thể thực hiện loại bại liệt như anh làm

 • danh từ

  người nằm trong loại như; vật nằm trong loại như

  did not ever see the lượt thích of it?

  Xem thêm: neckline là gì

  có khi nào anh nhìn thấy loại tương tự như loại bại liệt không?

  music, painting and the like

  âm nhạc, hội hoạ và những môn nằm trong loại đó

  ví dụ khác

 • cái thích

  likes and dislikes

  những loại quí và những loại ko thích

 • động từ

  thích ưa, chuộng, yêu

  do you lượt thích fish?

  anh đem quí cá không?

  I lượt thích his cheek+(mỉa mai) tôi mới nhất quí thái phỏng láo xược của hắn thực hiện sao

 • (would lượt thích, should like) ham muốn, ước mong

  I should lượt thích a cup of tea

  tôi ham muốn mang trong mình một tách chè

  parents lượt thích their children vĩ đại be successful in file

  bố u ham muốn mang lại con cháu thành công xuất sắc ở đời

  ví dụ khác

 • thích phù hợp, phù hợp với (thể trạng, mức độ khoẻ...)

  wine does not lượt thích me

  rượu vang ko phù hợp với thể trạng của tôi, tôi ko chịu đựng đựng được rượu vang

 • thích, muốn

  you may bởi as you like

  anh rất có thể tuân theo như yêu cầu thích

  Cụm từ/thành ngữ

  like father lượt thích son

  cha này con cái nấy

  like master lượt thích man

  thầy này tớ nấy

  like a shot

  không ngần lo ngại, sãn lòng; mặc kệ hậu quả

  thành ngữ khác

  Xem thêm: diffusion là gì

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ Anh theo dõi căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản