linkage là gì

  • TỪ ĐIỂN
  • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'liɳkidʤ/

Bạn đang xem: linkage là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa sở hữu công ty đề


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo công ty đề:

  • Từ vựng chủ thể Động vật
  • Từ vựng chủ thể Công việc
  • Từ vựng chủ thể Du lịch
  • Từ vựng chủ thể Màu sắc
  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

  • 500 kể từ vựng cơ bản
  • 1.000 kể từ vựng cơ bản
  • 2.000 kể từ vựng cơ bản