live by là gì

Live vốn là một trong những động kể từ đặc biệt không xa lạ lúc học Tiếng Anh. Tuy nhiên, Lúc chuồn với những giới kể từ muốn tạo trở thành những phrasal verb không giống nhau, Live còn tồn tại nhiều nghĩa đa dạng mẫu mã. Đọc nội dung bài viết sau đây nhằm coi “Live chuồn với giới kể từ gì” và nghĩa của bọn chúng nhé! 

Định nghĩa live

Live

Bạn đang xem: live by là gì

UK: /lɪv/

US: /lɪv/

 • Live một động từ đem ý tức thị “sống, tồn tại”.

Ví dụ: He lived until the age of 90. (Ông ấy sinh sống cho tới năm 90 tuổi)

 • Động kể từ “live” còn được hiểu là  “có một cuộc sống đời thường như vậy nào“.

Ví dụ: He lives comfortably because of the fortune. (Anh ấy sinh sống tự do nhờ tài phúc.)

live chuồn với giới kể từ gì

 • Khi là tính từ, live còn tồn tại ý tức thị “còn sống”.

Ví dụ: We saw a live snake today. (Chúng tôi tiếp tục trông thấy một con cái rắn sinh sống ngày thời điểm hôm nay.)

 • Ngoài rời khỏi, live còn được hiểu là trực tiếp, ra mắt tức thì khoảnh xung khắc cơ, ko nên được thu lại từ xưa.

Ví dụ: The club has live music on Saturday nights. (Câu lạc cỗ với nhạc sinh sống vô tối loại bảy.)

 • Hiếm gặp gỡ rộng lớn, tính kể từ live còn tồn tại một trong những nghĩa khác ví như “quan trọng” Lúc chuồn với question/subject/issue. 

Ví dụ: Pollution is a live issue. (Ô nhiễm là một trong những yếu tố cần thiết.)

>>> [Xem thêm]: Expect to lớn v hoặc ving? Cấu trúc và cách sử dụng kể từ A – Z

Cấu trúc, cách sử dụng live

Trong đa số tình huống, live sẽ là một trong những nội động từ chính vì vậy tiếp tục không tồn tại tân ngữ theo đòi sau.

Ví dụ:

 • He has lived in Hanoi for the past three years. (Anh ấy sinh sống ở thủ đô vô 3 năm qua)
 • James lived in poverty during his childhood. (James sinh sống vô nghèo đói xuyên suốt thời thơ ấu)

Trong một trong những không nhiều tình huống, live sẽ là một trong những ngoại động từ:

 • He had lived a glorious life. (Anh ấy tiếp tục sinh sống một cuộc sống rực rỡ) 
 • Một cách sử dụng không giống vô tình huống này là cấu tạo lead a/an….life. Ví dụ: He had led a glorious life. 

Khi là tính kể từ, live chỉ nằm trong group tính kể từ chỉ đứng trước danh kể từ chứ không cần đứng song lập sau to lớn be hoặc với 1 giới kể từ đi kèm theo.

 • The snake is live (SAI) (trong tình huống này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng tính kể từ “alive”) 
 • We saw a live snake today (ĐÚNG) 

Live by (v): tuân theo đòi nguyên vẹn tắc

 • VD: He always lives by his own principles. (Anh ấy luôn luôn trực tiếp tuân theo đòi phép tắc của riêng rẽ mình)

Live by (doing something): Kiếm sinh sống vì thế nghề ngỗng gì

 • VD: The family lives by growing and selling vegetables. (Gia đình sinh sống vì thế nghề ngỗng trồng và cung cấp những loại rau)

Live something down (v): Thôi xấu xí hổ về/Quên chuồn chuyện gì nhưng mà các bạn từng thực hiện, thông thường là tội vạ hoặc điều xấu hổ.

Xem thêm: hold your breath là gì

 • VD: If you fail to lớn propose to lớn her, your friends will never let you live it down. (Nếu các bạn cầu thơm thất bại, đồng chí sẽ không còn nhằm các bạn gạt bỏ chuyện cơ đâu).

Live for (v): Coi điều gì là mục tiêu sống

 • VD: Without her daughter, she has nothing to lớn live for. (Thiếu phụ nữ, cô ấy không hề mục tiêu sinh sống nào là khác).

Live in (v): sinh sống ở đâu

 • VD: She lived in the dormitory in her first year at university. (Cô ấy sinh sống ở kí túc xá ở năm đầu đại học)

Live off (v):

(1): Sống phụ thuộc vô ai hoặc hình mẫu gì

 • VD: Jackson lives off his inheritance. (Jackson sinh sống phụ thuộc vào chi phí quá kế)

(2): Sống hầu hết phụ thuộc vào loại món ăn gì

 • VD: Cows live off grass. (Bò hầu hết ăn cỏ)

Live on (v)

(1): Tiếp tục sống/tiếp tục tồn bên trên (thường là sau chuyện gì)

 • VD: Despite his death, his achievements will always live on. (Mặc cho dù tiếp tục tổn thất, những trở thành tựu của anh ấy ấy luôn luôn còn mãi)

(2): ăn hầu hết loại thức nên ăn gì thích ăn rất nhiều loại thức nên ăn gì (không tốt)

 • VD: She lives on fast food. (Cô ấy chỉ ăn từng món ăn nhanh)

(3): Đủ chi phí nhằm trang trải những nhu yếu cơ bản

 • VD: You cannot live on with this job. (Bạn ko thể đầy đủ trang trải cuộc sống đời thường với việc làm này)

Live out (v):

(1): Sống xa cách điểm tiếp thu kiến thức và thực hiện việc

 • VD: He has to lớn commute pretty far every day because he lives out. (Anh ấy nên dịch chuyển xa cách mỗi ngày vì thế sinh sống xa cách điểm thực hiện việc)

(2): Thỏa mãn điều gì nhưng mà chỉ dám suy nghĩ vô đầu

 • VD: Hannah lives out being an artist. (Cô ấy vừa lòng ưng ý thực hiện nghệ sĩ)

(3): Sống những ngày cuối đời như vậy nào

 • VD: He lived out being with his children and nephews. (Ông ấy sinh sống những ngày cuối đời mặt mũi con cái cháu)

Live through (v): sống/trải qua chuyện một thảm họa, một hiện tượng stress gì

 • VD: He successfully lives through his illness. (Anh ấy sinh sống qua chuyện được mắc bệnh của mình)

Live together (v): sinh sống cộng đồng, sinh sống demo (= live with)

Xem thêm: gopher là gì

VD: Her parents disapprove of them living together. (Bố u cô ấy phản đối bọn họ sinh sống chung)

Live up to lớn (v): đạt được kỳ vọng của ai

VD: She can’t live up to her parents’ expectations. (Cô ấy ko thể đạt được kỳ vọng của thân phụ mẹ)

Bài luyện với Live và những giới kể từ chuồn với live