live đọc tiếng anh là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ nhị, 20/2/2023, 00:00 (GMT+7)

"Live" vừa phải là nội động kể từ vừa phải là nước ngoài động kể từ, có khá nhiều nghĩa ở tùy từng cơ hội dùng.

Bạn đang xem: live đọc tiếng anh là gì

1. Live /liv/ (v): Sống, ở, trú tại

Ví dụ: - We live in peaceful đô thị in the North of Vietnam (Tôi sinh sống ở một TP. Hồ Chí Minh thanh thản ở phía Bắc Việt Nam).

- He is 25 years old but he still lives with his parents (Anh ấy vẫn 25 tuổi hạc vẫn sinh sống nằm trong thân phụ mẹ).

- People, who live in this village, have lớn change citizen ID thẻ with chip next Sunday (Những người sinh sống ở ngôi thôn này, đều cần thay đổi thẻ cước công dân gắn chíp nhập mái ấm nhật tuần tới).

2. Live /liv/ (v): Trường tồn, còn mãi, khồng hề bị phai/mất đi

Ví dụ: - Uncle Ho lives forever in Vietnamese people’s minds (Bác Hồ sinh sống mãi nhập tâm trạng người Việt nam).

- "Nhat ky nhập tu" written by Ho Chi Minh lives timeless (Nhật ký nhập tù được viết lách bởi vì Xì Gòn vĩnh cửu với thời gian).

3. Phân biệt lives /livz/ khi được phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn cho những thứ bực tía số không nhiều và lives/laivz/ khi là số nhiều của danh kể từ life: Dựa nhập tác dụng ngữ pháp của kể từ nhập câu và kết cấu kể từ nhằm phân biệt và trị âm đích.

Xem thêm: month là gì trong tiếng anh

Ví dụ: - He lives in a basement flat in the capital (Anh ấy sinh sống nhập 1 căn hộ bên dưới tầng hầm dưới đất ở thủ đô).

Trong ví dụ này, "lives" là động kể từ phân tách ở thứ bực tía số không nhiều ở thì thời điểm hiện tại đơn

- The volunteers, as Quang Linh and his friends, have brought the farmer in Africa technologies and their loves from Vietnam lớn make their lives better. (Những người tự nguyện, như Quang Linh và chúng ta của anh ấy ấy, vẫn mang tới cho những người dân cày ở châu Phi technology và tình thương yêu kể từ nước Việt Nam để giúp đỡ cuộc sống thường ngày của mình trở thành chất lượng đẹp mắt hơn).

Ở ví dụ này, "lives" là danh kể từ kết cấu ở dạng số nhiều của danh kể từ "life".

4. Live /laiv/ (adj): Trực tiếp

Khi là kể từ loại tính kể từ, "live" đem cơ hội gọi không giống và địa điểm của kể từ nhập câu cũng không giống.

Xem thêm: rocks nghĩa là gì

Ví dụ: - Annually, in the night of 30th of Tet, we have a chance lớn watch a live program aired by Vietnamese television station (Hàng năm, cứ nhập tối 30 Tết, tất cả chúng ta lại sở hữu thời điểm coi công tác truyền hình thẳng được trị sóng bởi vì Đài truyền hình Việt Nam).

- Live shows on TV are no longer strange lớn everyone (Các công tác trình diễn thẳng bên trên truyền họa giờ đây không thể kỳ lạ so với người xem nữa).

Đinh Thị Thái Hà