live through là gì

Live vốn là một trong động kể từ rất rất không xa lạ khi tham gia học Tiếng Anh. Tuy nhiên, khi lên đường với những giới kể từ muốn tạo trở thành những phrasal verb không giống nhau, Live còn tồn tại nhiều nghĩa đa dạng chủng loại. Đọc nội dung bài viết sau đây nhằm coi “Live lên đường với giới kể từ gì” và nghĩa của bọn chúng nhé! 

Định nghĩa live

Live

Bạn đang xem: live through là gì

UK: /lɪv/

US: /lɪv/

 • Live một động từ đem ý tức là “sống, tồn tại”.

Ví dụ: He lived until the age of 90. (Ông ấy sinh sống cho tới năm 90 tuổi)

 • Động kể từ “live” còn được hiểu là  “có một cuộc sống đời thường như vậy nào“.

Ví dụ: He lives comfortably because of the fortune. (Anh ấy sinh sống tự do thoải mái nhờ tiền lộc.)

live lên đường với giới kể từ gì

 • Khi là tính từ, live còn tồn tại ý tức là “còn sống”.

Ví dụ: We saw a live snake today. (Chúng tôi vẫn phát hiện ra một con cái rắn sinh sống ngày thời điểm hôm nay.)

 • Ngoài rời khỏi, live còn được hiểu là trực tiếp, ra mắt ngay lập tức khoảnh tương khắc cơ, ko nên được thu lại từ xưa.

Ví dụ: The club has live music on Saturday nights. (Câu lạc cỗ đem nhạc sinh sống vô tối loại bảy.)

 • Hiếm gặp gỡ rộng lớn, tính kể từ live còn tồn tại một số trong những nghĩa khác ví như “quan trọng” khi lên đường với question/subject/issue. 

Ví dụ: Pollution is a live issue. (Ô nhiễm là một trong yếu tố cần thiết.)

>>> [Xem thêm]: Expect lớn v hoặc ving? Cấu trúc và cách sử dụng kể từ A – Z

Cấu trúc, cách sử dụng live

Trong đa số tình huống, live sẽ là một trong nội động từ chính vì thế tiếp tục không tồn tại tân ngữ theo đuổi sau.

Ví dụ:

 • He has lived in Hanoi for the past three years. (Anh ấy sinh sống ở thủ đô hà nội vô 3 năm qua)
 • James lived in poverty during his childhood. (James sinh sống vô nghèo đói xuyên suốt thời thơ ấu)

Trong một số trong những không nhiều tình huống, live sẽ là một trong ngoại động từ:

 • He had lived a glorious life. (Anh ấy vẫn sinh sống một cuộc sống rực rỡ) 
 • Một cách sử dụng không giống vô tình huống này là cấu tạo lead a/an….life. Ví dụ: He had led a glorious life. 

Khi là tính kể từ, live chỉ nằm trong group tính kể từ chỉ đứng trước danh kể từ chứ không hề đứng song lập sau lớn be hoặc mang 1 giới kể từ kèm theo.

 • The snake is live (SAI) (trong tình huống này, tất cả chúng ta rất có thể dùng tính kể từ “alive”) 
 • We saw a live snake today (ĐÚNG) 

Live by (v): tuân theo đuổi vẹn toàn tắc

 • VD: He always lives by his own principles. (Anh ấy luôn luôn trực tiếp tuân theo đuổi lý lẽ của riêng rẽ mình)

Live by (doing something): Kiếm sinh sống bởi vì nghề ngỗng gì

 • VD: The family lives by growing and selling vegetables. (Gia đình sinh sống bởi vì nghề ngỗng trồng và phân phối những loại rau)

Live something down (v): Thôi xấu xí hổ về/Quên lên đường chuyện gì nhưng mà các bạn từng thực hiện, thông thường là tội ác hoặc điều xấu hổ.

Xem thêm: thump là gì

 • VD: If you fail lớn propose lớn her, your friends will never let you live it down. (Nếu các bạn cầu hít thất bại, bạn hữu sẽ không còn nhằm các bạn gạt bỏ chuyện cơ đâu).

Live for (v): Coi điều gì là mục tiêu sống

 • VD: Without her daughter, she has nothing lớn live for. (Thiếu đàn bà, cô ấy không thể mục tiêu sinh sống nào là khác).

Live in (v): sinh sống ở đâu

 • VD: She lived in the dormitory in her first year at university. (Cô ấy sinh sống ở kí túc xá ở năm đầu đại học)

Live off (v):

(1): Sống lệ thuộc vô ai hoặc khuôn mẫu gì

 • VD: Jackson lives off his inheritance. (Jackson sinh sống phụ thuộc chi phí quá kế)

(2): Sống hầu hết phụ thuộc loại món ăn gì

 • VD: Cows live off grass. (Bò hầu hết ăn cỏ)

Live on (v)

(1): Tiếp tục sống/tiếp tục tồn bên trên (thường là sau chuyện gì)

 • VD: Despite his death, his achievements will always live on. (Mặc mặc dù vẫn tổn thất, những trở thành tựu của anh ý ấy luôn luôn còn mãi)

(2): ăn hầu hết loại thức nên ăn gì thích ăn rất nhiều loại thức nên ăn gì (không tốt)

 • VD: She lives on fast food. (Cô ấy chỉ ăn từng món ăn nhanh)

(3): Đủ chi phí nhằm trang trải những yêu cầu cơ bản

 • VD: You cannot live on with this job. (Bạn ko thể đầy đủ trang trải cuộc sống đời thường với việc làm này)

Live out (v):

(1): Sống xa vời điểm tiếp thu kiến thức và thực hiện việc

 • VD: He has lớn commute pretty far every day because he lives out. (Anh ấy nên dịch rời xa vời hằng ngày vì thế sinh sống xa vời điểm thực hiện việc)

(2): Thỏa mãn điều gì nhưng mà chỉ dám nghĩ về vô đầu

 • VD: Hannah lives out being an artist. (Cô ấy thỏa mãn nhu cầu thích hợp thực hiện nghệ sĩ)

(3): Sống những ngày cuối đời như vậy nào

 • VD: He lived out being with his children and nephews. (Ông ấy sinh sống những ngày cuối đời mặt mày con cái cháu)

Live through (v): sống/trải qua quýt một thảm họa, một hiện tượng mệt mỏi gì

 • VD: He successfully lives through his illness. (Anh ấy sinh sống qua quýt được mắc bệnh của mình)

Live together (v): sinh sống công cộng, sinh sống demo (= live with)

Xem thêm: gopher là gì

VD: Her parents disapprove of them living together. (Bố u cô ấy phản đối chúng ta sinh sống chung)

Live up lớn (v): đạt được kỳ vọng của ai

VD: She can’t live up to her parents’ expectations. (Cô ấy ko thể đạt được kỳ vọng của tía mẹ)

Bài tập dượt với Live và những giới kể từ lên đường với live