live up là gì


Quảng cáo

Bạn đang xem: live up là gì

/lɪv ʌp tuː/ 

Đáp ứng (yêu cầu, ngóng chờ)

Ex: He always strives to tướng live up to his parents' high expectations.

(Anh tớ luôn luôn nỗ lực đáp ứng nhu cầu được mong ngóng cao của thân phụ u.)

Từ đồng nghĩa

 • Meet /miːt/ 

(v): Đáp ứng / đạt được

Ex: He strives to tướng meet the high standards mix by his mentor.

(Anh tớ nỗ lực đáp ứng nhu cầu những xài chuẩn chỉnh cao được đề ra vày người chỉ dẫn của tôi.)

 • Fulfill /fʊlˈfɪl/ 

(v): Thực hiện nay / trả thành

Ex: She worked hard to tướng fulfill her dreams of becoming a doctor.

(Cô ấy đang được nỗ lực rất là nhằm triển khai ước mơ trở nên bác bỏ sĩ.)

Từ ngược nghĩa

 • Fall short of /fɔːl ʃɔːrt ɒv/ 

(v): Không đạt được / ko đáp ứng nhu cầu được

Xem thêm: foster family là gì

Ex: The final product fell short of the company's quality standards.

(Sản phẩm sau cùng ko đạt được những xài chuẩn chỉnh quality của doanh nghiệp lớn.)

 • Disappoint /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ 

(v): Thất vọng / thực hiện thất vọng

Ex: The team's performance in the match disappointed their fans.

(Hiệu suất của team nhập trận đấu thực hiện tuyệt vọng fan hâm mộ.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Look after là gì? Nghĩa của look after - Cụm động kể từ giờ Anh

  Nghĩa của cụm động kể từ look after. Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, ngược nghĩa với look after

 • Look at là gì? Nghĩa của look at - Cụm động kể từ giờ Anh

  Nghĩa của cụm động kể từ look at. Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, ngược nghĩa với look at

 • Look back on là gì? Nghĩa của look back on - Cụm động kể từ giờ Anh

  Nghĩa của cụm động kể từ look back on. Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, ngược nghĩa với look back on

 • Look down on là gì? Nghĩa của look down on - Cụm động kể từ giờ Anh

  Nghĩa của cụm động kể từ look down on. Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, ngược nghĩa với look down on

  Xem thêm: local nghĩa là gì

 • Look for là gì? Nghĩa của look for - Cụm động kể từ giờ Anh

  Nghĩa của cụm động kể từ look for. Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, ngược nghĩa với look for

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý