lo ve là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Động từ
 • động từ

  yêu, thương, yêu thương mến

  Bạn đang xem: lo ve là gì

  to love one another

  yêu nhau, thương nhau

 • danh từ

  lòng yêu thương, tình thương

  love of one's country

  lòng yêu thương nước

  a mother's love for her children

  tình u yêu thương con

 • tình yêu thương, côn trùng tình, ái tình

  never trifle with love

  không nên đùa bỡn với tình yêu

  ví dụ khác

 • người yêu thương, người tình

 • thần ái tình

 • (thông tục) người xứng đáng yêu; vật xứng đáng yêu

 • (thể dục,thể thao) điểm ko, ko (quần vợt)

  love all

  không ko (hai mặt mày nằm trong ko được điểm nào)

  love forty

  Xem thêm: crack là gì

  không tứ mươi

  ví dụ khác

 • động từ

  thích, ưa thích

  to love sports

  thích thể thao

  to love music

  thích âm nhạc

  ví dụ khác

  Cụm từ/thành ngữ

  to love in a cottage

  ái tình và nước lã

  one can't get it for love or money

  không sở hữu cơ hội gì lấy được loại đó

  to play for love

  chơi vì thế quí ko cần vì thế tiền

  thành ngữ khác

  Xem thêm: cu là gì

  Từ ngay gần giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản